poniedziałek, 16 lipiec 2018 06:59

Mechanizm podzielonej płatności – objaśnienia podatkowe

Z dniem 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące dobrowolnego zastosowania metody podzielonej płatności w podatku VAT. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe, które mają wyjaśnić szereg wątpliwości związanych z wejściem tego mechanizmu.

 

W dniu 29 czerwca 2018 r. resort wypuścił obszerny dokument, który ma odpowiedzieć na szereg pytań, związanych ze split payment. Niestety nie rozwiązuje on wszystkich problemów. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do stosowania mechanizmu podzielonej płatności - zapraszamy do kontaktu. 

Split payment to nowe rozwiązanie prawne dotyczące szczególnego sposobu dokonywania płatności za pośrednictwem rachunków bankowych lub SKOK-ów, z tytułu należności udokumentowanych wystawioną fakturą z kwotą VAT. Podstawowym założeniem mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie zapłaty należności przelewem na kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze, która trafia na specjalny rachunek dostawcy, czyli rachunek VAT, oraz na kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest przelewana na rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT.

Zakres stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Podział płatności dokonywany jest na poziomie systemów banków lub SKOK-ów. Split payment może być zastosowany jedynie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty, nie będzie natomiast miał zastosowania w przypadku płatności gotówką, kartą, w ramach kompensaty czy potrącenia. Nie można wykonać przelewu poprzez powyżej wskazany mechanizm w walucie innej niż polska. Mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie jedynie w relacjach B2B, w odniesieniu do transakcji dokonywanych przez podatników VAT na rzecz innych podatników VAT. Nie ma możliwości zastosowania go w relacjach B2C. Powyższy mechanizm nie może być używany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% VAT lub objęte odwrotnym obciążeniem.

Jak działa split payment?

O zastosowaniu metody split payment będzie decydował nabywca. Posiada on inicjatywę w tym zakresie. Ma on także możliwość zapłaty jedynie części faktur poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Podatnik nie musi informować o zastosowaniu mechanizmu urzędu skarbowego czy też swoich kontrahentów. Rachunek VAT jest automatycznie przypisany do rachunków firmowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez konieczności złożenia wniosku o jego założenie.

Można powiedzieć, że jest to rachunek specjalnego przeznaczenia ze względu na to, że zgromadzone na nim środki będą mogły być wykorzystane na ściśle wskazane w ustawie cele, m.in. na:

  • zapłatę kwoty podatku VAT należnego wynikającą z deklaracji VAT na konto urzędu skarbowego (zapłata zobowiązania podatkowego w podatku VAT),
  • zapłatę podatku VAT wynikającą z faktur za nabyte towary lub usługi z wykorzystaniem metody podzielonej płatności (płatność dla dostawcy),
  • przekazania (przeksięgowanie) wskazanej kwoty podatku VAT na firmowy rachunek rozliczeniowy, po uprzednim złożeniu wniosku do naczelnika US i dokonanej przez niego weryfikacji zwrotu. W tym zakresie wydaje on stosownie postanowienie (w terminie 60 dni).

Jeśli posiadacz rachunku chce dokonać płatności za nabyte towary i usługi z zastosowaniem split payment musi wypełnić dedykowany komunikat przelewu podając następujące informacje:

  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • kwota brutto do zapłaty,
  • kwota podatku VAT wynikająca z faktury,
  • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (np. NIP, EuroNIP).

Rachunek VAT może być obciążony w celu realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku VAT.

Zapłata poprzez mechanizm podzielonej płatności nie ma zastosowania do przelewów zbiorczych, ponieważ musi być związana z konkretną fakturą. Dla osobistych rachunków rozliczeniowych, często wykorzystywanych przez mikro przedsiębiorców, nie będzie możliwości otwarcia rachunku VAT. W związku z powyższym nie będzie również możliwości zaksięgowania płatności otrzymanych przy użyciu komunikatu przelewu. Płatności takie będą zwracane na konto nabywcy.

Zapraszamy na szkolenia ze split payment

Wniosek o wydanie zgody na przekazanie środków z rachunku VAT

Podatnik VAT może zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT do swobodnego dysponowania. Wniosek powinien zawierać:

  1. rachunek VAT, z którego mają być uwolnione środki;
  2. rachunek rozliczeniowy albo rachunek w SKOK, na który mają być przelane środki z rachunku VAT (może to być wyłącznie rachunek rozliczeniowy lub rachunek w SKOK, dla którego jest prowadzony ten rachunek VAT);
  3. wysokość środków, zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana na rachunek rozliczeniowy albo rachunek w SKOK.

Naczelnik urzędu skarbowego ma 60 dni od dnia otrzymania wniosku na wydanie zgody lub odmowę przekazania środków z rachunku VAT.

Autor:

Aurelia Ulita

Konsultant w dziale doradztwa podatkowego. Od 2017 r. związana z kancelarią Russell Bedford Poland. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych lubelskich kancelariach prawno-podatkowych. Przedmiotem jej zainteresowań zawodowych jest prawo podatkowe, a w szczególności podatki dochodowe.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf
RB__Poland Polska na końcu stawki w rankingu Tax Foundation - Russell Bedford https://t.co/3LA2DOh4ZW
RB__Poland BREXIT. Zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a ulga mieszkaniowa - Russell Bedford https://t.co/dcwQAujYJ7