środa, 11 lipiec 2018 22:44

Wynajem kilku mieszkań nie wyklucza opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym ze stawką 8,5% wynajmu kilku mieszkań, które zostaną oddane w zarząd profesjonalnej firmie.

 

Sprawa dotyczyła osoby fizycznej, która planuje zakup kilku mieszkań jako inwestycję kapitału, oraz oddanie ich w zarządzanie profesjonalnej firmie prowadzącej działalność gospodarczą, w zakresie krótko- lub długoterminowego najmu mieszkań. Wnioskodawca zaznaczył, że nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wynajmem bądź zarządzaniem nieruchomościami. Firma zarządzająca nieruchomościami i oferująca je na wynajem działałaby we własnym imieniu i na rzecz wnioskodawcy. Sam zainteresowany natomiast nie będzie podejmował działań mających na celu wynajęcie posiadanych nieruchomości. Pytanie dotyczyło tego, czy podatnik będzie miał prawo do rozliczenia przychodu uzyskanego z wynajmu mieszkań na zasadzie 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ryczałt nie dla czerpiącego korzyści z najmu

Początkowo organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i wydał negatywną interpretację indywidualną wskazując, że biorąc pod uwagę cechy działalności gospodarczej, czyli jej zarobkowy charakter, wykonywanie w sposób ciągły, prowadzenie w sposób zorganizowany, a także planowaną liczbę zakupu mieszkań (wiele) wskazują na sprofesjonalizowanie najmu przez podatnika. Zdaniem organu powyższe fakty, jak też zamiar oddania mieszkań w zarządzanie zewnętrznej firmie prowadzącej działalność w zakresie wynajmowania mieszkań, uniemożliwia podatnikowi zastosowanie zryczałtowanej stawki podatku dochodowego w wysokości 8,5%.

Podatnik nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem i wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na wydaną interpretację.

Nieruchomości jako składniki majątku

Sąd po rozpoznaniu sprawy przyznał rację podatnikowi i uchylił zaskarżoną interpretację. W wyroku w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 2687/16 uznał, że organ podatkowy wadliwie uniemożliwia podatnikowi skorzystanie ze zryczałtowanego opodatkowania.

W wydanym orzeczeniu WSA podkreślił, że organ podatkowy nadmierną wagę przywiązał do dokonywania wykładni pojęcia działalności gospodarczej zawartego w art. 5a ustawy o PIT, ignorując jednocześnie treść art. 10 ust. 1 pkt 6 tejże ustawy. Z tego drugiego przepisu bowiem wyraźnie wynika, że jedynym kryterium wyłączającym jego zastosowanie do umów najmu jest związanie składników majątkowych z działalnością gospodarczą.

Ponadto sąd wskazał, że skoro podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej mającej za przedmiot wynajem mieszkań, a nieruchomości nie są składnikami majątku wprowadzonymi do ewidencji środków trwałych i wnioskodawca nie osiągał z tego tytułu korzyści podatkowych przy nabyciu lokali, to taką aktywność należy uznać za najem, który nie jest realizowany w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

W wyniku wydanego orzeczenia organ podatkowy zmienił swoje stanowisko i w dniu 26 czerwca 2018 r. wydał podatnikowi pozytywną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego nr IPPB1/4511-270/16-5/KS1, potwierdzając w pełni stanowisko wnioskodawcy.

Przedmiotowe orzeczenie i interpretacja wydana w jego następstwie pokazują, że sama liczba wynajmowanych mieszkań nie może przesądzać o opodatkowaniu przychodu z najmu na zasadach ogólnych. Również oddanie posiadanych nieruchomości firmie profesjonalnie zajmującej się ich zarządzaniem nie oznacza automatycznie, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości.

Należy jednocześnie pamiętać, że każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, bowiem w kwestii opodatkowania najmu istotne mogą być nie tylko skala prowadzonej działalności i stopień jej zorganizowania, lecz także sposób nabywania nieruchomości, a nawet rodzaj posiadanych nieruchomości (np. lokale mieszkalne mogą być inaczej traktowane niż usługowe).

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje - zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI