środa, 11 lipiec 2018 22:44

Wynajem kilku mieszkań nie wyklucza opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym ze stawką 8,5% wynajmu kilku mieszkań, które zostaną oddane w zarząd profesjonalnej firmie.

 

Sprawa dotyczyła osoby fizycznej, która planuje zakup kilku mieszkań jako inwestycję kapitału, oraz oddanie ich w zarządzanie profesjonalnej firmie prowadzącej działalność gospodarczą, w zakresie krótko- lub długoterminowego najmu mieszkań. Wnioskodawca zaznaczył, że nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wynajmem bądź zarządzaniem nieruchomościami. Firma zarządzająca nieruchomościami i oferująca je na wynajem działałaby we własnym imieniu i na rzecz wnioskodawcy. Sam zainteresowany natomiast nie będzie podejmował działań mających na celu wynajęcie posiadanych nieruchomości. Pytanie dotyczyło tego, czy podatnik będzie miał prawo do rozliczenia przychodu uzyskanego z wynajmu mieszkań na zasadzie 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ryczałt nie dla czerpiącego korzyści z najmu

Początkowo organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i wydał negatywną interpretację indywidualną wskazując, że biorąc pod uwagę cechy działalności gospodarczej, czyli jej zarobkowy charakter, wykonywanie w sposób ciągły, prowadzenie w sposób zorganizowany, a także planowaną liczbę zakupu mieszkań (wiele) wskazują na sprofesjonalizowanie najmu przez podatnika. Zdaniem organu powyższe fakty, jak też zamiar oddania mieszkań w zarządzanie zewnętrznej firmie prowadzącej działalność w zakresie wynajmowania mieszkań, uniemożliwia podatnikowi zastosowanie zryczałtowanej stawki podatku dochodowego w wysokości 8,5%.

Podatnik nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem i wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na wydaną interpretację.

Nieruchomości jako składniki majątku

Sąd po rozpoznaniu sprawy przyznał rację podatnikowi i uchylił zaskarżoną interpretację. W wyroku w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 2687/16 uznał, że organ podatkowy wadliwie uniemożliwia podatnikowi skorzystanie ze zryczałtowanego opodatkowania.

W wydanym orzeczeniu WSA podkreślił, że organ podatkowy nadmierną wagę przywiązał do dokonywania wykładni pojęcia działalności gospodarczej zawartego w art. 5a ustawy o PIT, ignorując jednocześnie treść art. 10 ust. 1 pkt 6 tejże ustawy. Z tego drugiego przepisu bowiem wyraźnie wynika, że jedynym kryterium wyłączającym jego zastosowanie do umów najmu jest związanie składników majątkowych z działalnością gospodarczą.

Ponadto sąd wskazał, że skoro podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej mającej za przedmiot wynajem mieszkań, a nieruchomości nie są składnikami majątku wprowadzonymi do ewidencji środków trwałych i wnioskodawca nie osiągał z tego tytułu korzyści podatkowych przy nabyciu lokali, to taką aktywność należy uznać za najem, który nie jest realizowany w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

W wyniku wydanego orzeczenia organ podatkowy zmienił swoje stanowisko i w dniu 26 czerwca 2018 r. wydał podatnikowi pozytywną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego nr IPPB1/4511-270/16-5/KS1, potwierdzając w pełni stanowisko wnioskodawcy.

Przedmiotowe orzeczenie i interpretacja wydana w jego następstwie pokazują, że sama liczba wynajmowanych mieszkań nie może przesądzać o opodatkowaniu przychodu z najmu na zasadach ogólnych. Również oddanie posiadanych nieruchomości firmie profesjonalnie zajmującej się ich zarządzaniem nie oznacza automatycznie, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości.

Należy jednocześnie pamiętać, że każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, bowiem w kwestii opodatkowania najmu istotne mogą być nie tylko skala prowadzonej działalności i stopień jej zorganizowania, lecz także sposób nabywania nieruchomości, a nawet rodzaj posiadanych nieruchomości (np. lokale mieszkalne mogą być inaczej traktowane niż usługowe).

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje - zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq
18hreply
RB__Poland Dodatkowe informacje ws. wykazu podatników VAT - Russell Bedford Poland https://t.co/5JGinMFPtd
RB__Poland Russell Bedford na konferencji #Mazurytobiznes. Zobacz fotorelację: https://t.co/mHMjo3qHDd https://t.co/uh8ru9j9dt
RB__Poland Przeprowadzanie inwestycji na obszarach Natura 2000 - Russell Bedford Poland https://t.co/Y93sRBhiuX