wtorek, 03 lipiec 2018 09:22

Nowelizacja prawa oświatowego z preferencjami podatkowymi

Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowanie szkół zawodowych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy, a także udogodnienia podatkowe – zakres projektu nowelizacji prawa oświatowego jest szeroki.

Rynek nasycony przez uczniów szkół o profilu ogólnym niejako wymusza zmiany kształcenia w kierunku konkretnych zawodów. Nauczanie zawodowe zostało w ostatnich latach mocno zaniedbane, także finansowo. Nowe prawo ma włączyć w proces szkolenia wszystkich zainteresowanych, w tym pracodawców.

Jeśli uda się osiągnąć główny cel reformy, a mianowicie wzmocnienie szkolnictwa branżowego, to pojawi się szansa na wyrównanie braków kadrowych, które już mocno obciążają rynek pracy. Włączenie pracodawców w proces kształcenia przyszłych pokoleń zależy w dużej mierze od uproszczenia papierologii, która w obecnym kształcie przy zatrudniania osób na praktyki zawodowe jest bardzo żmudna i zajmuje zbyt dużo czasu.

Współpraca z biznesem

Projekt noweli Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zwiększa subwencję kierowaną poprzez samorządy do szkół kształcących w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Przy czym minister edukacji będzie dokonywał zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na wniosek ministra właściwego w zakresie zawodu, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu. Organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz sektorowe rady do spraw kompetencji będą mogły występować z wnioskami do właściwych ministrów o wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Podmioty te będą również uprawnione do występowania z propozycją ustanowienia kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników w zawodach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, otrzymają wyższe dofinansowanie kosztów tego kształcenia. Pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem na naukę zawodu, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, które, przy okresie wynoszącym 36 miesięcy wynosi do 8 081 zł. Proponujemy zwiększenie kwoty dofinansowania do 10 000 zł. Uczeń technikum będzie mógł na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż uczniowski. Uczestnictwo w stażach uczniowskich umożliwi naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki temu pracodawca będzie miał możliwość poznania i przygotowania przyszłego pracownika. Koszty świadczeń pieniężnych, które uczeń otrzyma podczas stażu zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń będzie realizował wybrane zagadnienia z programu nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, do której uczęszcza lub wykraczające poza ten program. W rozporządzeniu zostaną określone warunki, jakie musi spełniać staż uczniowski, aby dyrektor szkoły mógł zwolnić ucznia w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu.

Preferencje podatkowe dla darczyńców

Resort chce zachęcić do finansowego wspierania szkół poprzez wprowadzenie zmian w przepisach podatkowych dotyczących przekazywania darowizn. Firmy – osoby prawne przekazujące darowizny dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe i publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz publicznych centrów kształcenia zawodowego będą mogły odliczyć podatek od przekazanej sumy łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 proc. dochodu. Natomiast w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będzie możliwość odliczania podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6 proc. dochodu.

Pomysły przygotowane przez MEN zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych i do konsultacji społecznych. Jeśli uda się osiągnąć główny cel reformy, to jest wzmocnienie szkolnictwa branżowego, to pojawi się szansa na wyrównanie braków kadrowych, które już mocno obciążają rynek pracy. Włączenie pracodawców w proces kształcenia przyszłych pokoleń zależy w dużej mierze od uproszczenia papierologii, która w obecnym kształcie przy zatrudniania osób na praktyki zawodowe jest bardzo żmudna i zajmuje zbyt dużo czasu.

Autor: 

Rafał Dąbrowski - Starszy Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego. Prawnik, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny. W Russell Bedford odpowiedzialny za Departament Doradztwa Podatkowego. Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki. W szczególności specjalizuje się w doradztwie dla branży stalowej, paliwowej, budowlanej, transportowej, nieruchomości oraz IT.  Prelegent konferencji oraz szkoleń dotyczących prawa podatkowego. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie branżowej.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Brak zgody na dokonanie czynności na rzecz członka zarządu spółki nie powoduje nieważności czynności dokonanej na r… https://t.co/BjWsybo7j4
RB__Poland Nowe przepisy dotyczące magazynu call-off stock już obowiązują - Russell Bedford https://t.co/t0wGajH6KO
RB__Poland @PolskaPolicja Policja nie powinna pozwalać na komentarze bazujące na mowie nienawiści, a pod tymi dwoma wybiórczym… https://t.co/rMglFDjqmQ
RB__Poland Feedforward zamiast feedbacku – jak zwiększyć efektywność organizacji - Russell Bedford https://t.co/UYkn6qWxBx