wtorek, 03 lipiec 2018 09:11

We wspólnym gospodarstwie rolnym podatnikiem VAT może być tylko jedna osoba

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierają szczególne regulacje dotyczące osoby podatnika w odniesieniu do gospodarstw rolnych.

 

Art. 15 ust 4 i 5 przywołanej ustawy stanowi, że w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach. Przepis ten przyjmuje założenie, że w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przez kilka osób, za podatnika VAT uznaje się wyłącznie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny. Pozostałe osoby prowadzące wspólne gospodarstwo rolne mogą być uznane za podatnika jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres działalności rolniczej określonej w słowniczku ustawowym – art. 2 ust 15 oraz 21 w związku z załącznikiem nr 2 do ustawy o VAT.

W przypadku prowadzenia przez małżeństwo wyłącznie gospodarstwa rolnego lub innej działalności rolniczej, jeżeli jeden z małżonków dokonał już zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny, drugi z małżonków może być podatnikiem VAT czynnym jedynie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres przedmiotowy działalności rolniczej

Stanowisko NSA

Takie rozumienie tego przepisu potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym niedawno wyroku z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1005/16. Przedmiotem rozstrzygnięcia była skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 czerwca 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług. Sprawa dotyczyła współmałżonków prowadzących gospodarstwo rolne, w którym podatnikiem podatku VAT od 1 maja 2009 r. był mąż Skarżącej. W dniu 30 lipca 2012 r. Skarżąca złożyła zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R), rezygnując ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT z dniem 1 sierpnia 2012 r. Jako przeważający rodzaj działalności wskazała wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych. Organ podatkowy z jednej strony odmówił skarżącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących ciągnika i maszyn rolniczych zakupionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazał bowiem, że Skarżąca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, pomimo dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT–R, a w związku z czym zakupione towary i usługi nie są w żaden sposób związane z wykonywaniem przez nią czynności opodatkowanych. Z drugiej strony NSA stwierdził, że Skarżąca – stosownie do treści art. 108 ust. 1 ustawy o VAT . – jest zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług wykazanego w wystawionych przez nią w sposób nieuprawniony fakturach sprzedaży usług rolniczych.

Rozłączny VAT małżonków możliwy poza przedmiotową działalnością

Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny jak i Naczelny Sąd Administracyjny zgodzili się z rozstrzygnięciem dokonanym przez organ podatkowy. Sądy uznały, że działalność Skarżącej polegająca na wynajmie maszyn i sprzętu rolniczego nie jest odrębną działalnością gospodarczą od działalności gospodarstwa rolnego prowadzonego we wspólności małżeńskiej. NSA w uzasadnieniu wyroku wskazał, że normy art. 15 ust. 4 i 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy rozumieć tak, że w przypadku prowadzenia przez małżeństwo wyłącznie gospodarstwa rolnego lub innej działalności rolniczej, jeżeli jeden z małżonków dokonał już zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny, drugi z małżonków może być podatnikiem VAT czynnym jedynie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres przedmiotowy działalności rolniczej określony w art. 2 pkt 15 u.p.t.u.

Autor:

Marcin Kołkowicz

Marcin Kołkowicz

Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland Sp. z o.o., absolwent Administracji, Zarządzania oraz Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Tematyką prawa podatkowego zajmuje się od 2012 roku. Doświadczenie zdobywał w lubelskich oraz w warszawskich kancelariach doradztwa podatkowego. Autor i współautor wielu publikacji podatkowych, w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. W swojej karierze zajmował się zarówno zagadnieniami dotyczącymi podatków bezpośrednich jak i pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v