sobota, 30 czerwiec 2018 18:26

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych

Nowe przepisy dotyczące gier hazardowych mają na celu zwiększenie poziomu kontroli państwa nad rynkiem, ochrony graczy korzystających z usług hazardowych online oraz powiększenie kontroli nad wpływami podatkowymi z legalnego hazardu. Nowelizacja rozszerza katalog gier hazardowych, które mogą być urządzane w Internecie, o m.in. gry liczbowe, loterie pieniężne, gry karciane oraz gry na automatach o charakterze losowym. Organizacja zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych będzie możliwa przez inne podmioty po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

 

Ponadto nowe przepisy nakładają obowiązek zapewnienia organom Krajowej Administracji Skarbowej zdalnego dostępu do danych przechowywanych przez system archiwizujący podmiotu urządzającego gry hazardowe, które to dane są związane z tymi grami. System ma umożliwiać odczytywanie, kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych, obejmujących w szczególności dane wymieniane między podmiotem urządzającym gry hazardowe a uczestnikiem gier hazardowych.

W przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane dotyczące tych gier hazardowych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Ponadto zostaną wdrożone regulacje dotyczące Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Rejestr ten będzie umożliwiał blokowanie dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz utrudniał dokonywanie płatności na rzecz podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe w Internecie. Użytkownik, który będzie próbował dostać się na zablokowaną stronę będzie przekierowywany na stronę Ministerstwa Finansów z informacją o “nielegalności” podmiotu organizującego gry hazardowe. Projekt przewiduje możliwość blokowania dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz "utrudnianie wykonywania płatności na rzecz podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe w internecie". Szef MF ma ponadto prowadzić rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Każdy, kto będzie chciał wejść na taką domenę, będzie od razu przekierowywany na stronę MF i uzyska informację, że to domena nielegalna. Od wpisu do rejestru przysługiwał będzie sprzeciw, a procedura będzie objęta kontrolą sądów.

W nowelizacji przedmiotowej ustawy na nowo określono też obowiązki związane z płatnościami dokonywanymi przez podmioty urządzające gry hazardowe za pośrednictwem internetu. Dotychczas podmioty urządzające zakłady wzajemne musiały przeprowadzać transakcje wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego prowadzonych przez banki, instytucje kredytowe lub inne instytucje uprawnione do prowadzenia rachunku płatniczego. Nowe rozwiązania rozszerzają ten katalog o możliwość przeprowadzania transakcji płatniczych za pośrednictwem wskazanych dostawców usług płatniczych, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych. Powoduje to, że podmioty prowadzące działalność hazardową będą mogły korzystać z pośrednictwa instytucji pieniądza elektronicznego oraz instytucji płatniczych.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł wystąpić z wnioskiem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Komendanta Głównego Policji o przekazanie informacji, czy w odniesieniu do podmiotów, które występują o koncesje lub zezwolenie, istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
7hreply
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
11hreply
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI