sobota, 30 czerwiec 2018 18:21

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej

Z dniem 1 marca bieżącego roku rozpoczęła działanie Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: KAS). Ustawa o KAS przewiduje powołanie w miejsce dotychczasowych jednostek podatkowych, jednolitą organizację, która będzie odpowiedzialna za wymiar, kontrolę oraz egzekucję podatków publicznych.

 

Poniżej prezentujemy strukturę KAS:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem odpowiedzialnym za koordynację działań oraz kształtowanie strategii Krajowej Administracji Skarbowej, któremu bezpośrednio podlega Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Szef KAS realizuje funkcje sprawowane dotychczas przez Szefa Służby Celnej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz dotychczasowe zadania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w zakresie nadzoru nad administracją podatkową

Naczelnik Urzędu Skarbowego, podobnie jak dotychczas, pełni podstawową rolę w procesie poboru danin publicznoprawnych oraz stosuje egzekucję administracyjną należności pieniężnych.

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego pełni rolę zbliżoną do dotychczasowych Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej oraz Naczelników Urzędów Celnych. Realizuje zadania z zakresu m.in. prowadzenia kontroli celno-skarbowej, ustalania i określania danin publicznoprawnych oraz obejmowania towarów procedurami celnymi.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej sprasowuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych. Analogiczna funkcja wykonywana była dotychczas wykonywana przez Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Dyrektorów Izb Celnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podległym bezpośrednio Szefowi KAS, odpowiedzialnym m.in. za prowadzenie spraw z zakresu wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Odpowiedzialny będzie także za przetwarzanie i udostępnianie jednolitej informacji podatkowej i celnej.

Dodatkowe uprawnienia z zakresu prawa karnego

Krajowej Administracji Skarbowej, w wybranych przypadkach, przyznane zostało także zadanie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania oraz ściągania sprawców przestępstw: fałszerstwa materialnego, fałszerstwa intelektualnego, używania dokumentów poświadczających nieprawdę zawierających fałszerstwo intelektualne, oszustwa oraz przestępczości zorganizowanej i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także: sprzedajności, przekupstwa, płatnej protekcji, nadużycia funkcji przez funkcjonariusza publicznego, groźby karalnej, naruszenia nietykalności cielesnej, czynnej napaści oraz znieważenia funkcjonariusza.

Wybrani funkcjonariusze KAS otrzymali uprawnienia o charakterze kontrolnym oraz operacyjno–rozpoznawczym, np. prawo do dokonywania przeszukań bez wcześniejszej zgody prokuratora. Przewidywane jest także wyposażenie wybranych funkcjonariuszy w środki przymusu bezpośredniego i broń palną.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 56

W praktyce naszej kancelarii w sporej mierze skupiamy się na prawie korporacyjnym, które w Polsce nie jest zbyt przyjazne. Rząd nie dba szczególnie o interesy spółek, wychodząc z założenia, że są to silne organizacje, które mają środki, aby radzić sobie same. Szkoda, że zapomina się o tym jak cenne są chociażby dla rynku pracy.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ustawa o zatorach płatniczych remedium na podzieloną płatność? - Russell Bedford Poland https://t.co/rQeed3xyFO
34mreply
RB__Poland Zapraszamy do lektury najnowszego numeru #RBMagazine Magazyn w formie darmowego pdf. do pobrania:… https://t.co/AK0zrs55hC
6hreply
RB__Poland Pierwsze orzeczenie polskiego sądu po wyroku TSUE dotyczące kredytów frankowych - Russell Bedford Poland https://t.co/nfleyWxPoD
24hreply
RB__Poland Radca Prawny nr 185 / wrzesień-październik 2019 - a w nim komentarze naszego eksperta: https://t.co/Xsd9lQUN3W https://t.co/LQuX1dRePI