sobota, 30 czerwiec 2018 18:21

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej

Z dniem 1 marca bieżącego roku rozpoczęła działanie Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: KAS). Ustawa o KAS przewiduje powołanie w miejsce dotychczasowych jednostek podatkowych, jednolitą organizację, która będzie odpowiedzialna za wymiar, kontrolę oraz egzekucję podatków publicznych.

 

Poniżej prezentujemy strukturę KAS:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem odpowiedzialnym za koordynację działań oraz kształtowanie strategii Krajowej Administracji Skarbowej, któremu bezpośrednio podlega Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Szef KAS realizuje funkcje sprawowane dotychczas przez Szefa Służby Celnej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz dotychczasowe zadania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w zakresie nadzoru nad administracją podatkową

Naczelnik Urzędu Skarbowego, podobnie jak dotychczas, pełni podstawową rolę w procesie poboru danin publicznoprawnych oraz stosuje egzekucję administracyjną należności pieniężnych.

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego pełni rolę zbliżoną do dotychczasowych Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej oraz Naczelników Urzędów Celnych. Realizuje zadania z zakresu m.in. prowadzenia kontroli celno-skarbowej, ustalania i określania danin publicznoprawnych oraz obejmowania towarów procedurami celnymi.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej sprasowuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych. Analogiczna funkcja wykonywana była dotychczas wykonywana przez Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Dyrektorów Izb Celnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podległym bezpośrednio Szefowi KAS, odpowiedzialnym m.in. za prowadzenie spraw z zakresu wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Odpowiedzialny będzie także za przetwarzanie i udostępnianie jednolitej informacji podatkowej i celnej.

Dodatkowe uprawnienia z zakresu prawa karnego

Krajowej Administracji Skarbowej, w wybranych przypadkach, przyznane zostało także zadanie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania oraz ściągania sprawców przestępstw: fałszerstwa materialnego, fałszerstwa intelektualnego, używania dokumentów poświadczających nieprawdę zawierających fałszerstwo intelektualne, oszustwa oraz przestępczości zorganizowanej i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także: sprzedajności, przekupstwa, płatnej protekcji, nadużycia funkcji przez funkcjonariusza publicznego, groźby karalnej, naruszenia nietykalności cielesnej, czynnej napaści oraz znieważenia funkcjonariusza.

Wybrani funkcjonariusze KAS otrzymali uprawnienia o charakterze kontrolnym oraz operacyjno–rozpoznawczym, np. prawo do dokonywania przeszukań bez wcześniejszej zgody prokuratora. Przewidywane jest także wyposażenie wybranych funkcjonariuszy w środki przymusu bezpośredniego i broń palną.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zatrudnianie pracowników młodocianych w polskim prawie - Russell Bedford Poland https://t.co/hKIqb1abOZ
13hreply
RB__Poland Rząd utrudnia osobom prawnym prowadzenie postępowań przed sądami - Russell Bedford Poland https://t.co/aTnt3RqrQT
19hreply
RB__Poland Od nowego roku kasy rejestrujące w postaci oprogramowania, ale nadal z drukowanymi paragonami - RB Akademia - szkol… https://t.co/ZiAHO99eSA
RB__Poland Likwidacja spółki z o.o. a zbycie nieruchomości - Russell Bedford Poland https://t.co/5s02bGMkCq