piątek, 29 czerwiec 2018 12:34

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczącego raportowania według krajów ( CbC Reporting)

Jak wynika z informacji pojawiających się na stronach Ministerstwa Finansów prace legislacyjne związane z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących dokumentowania transakcji w grupach kapitałowych nadal trwają. Mimo, że przepisy wprowadzające nowe wymogi obowiązują już od 1 stycznia 2017 r., do dnia dzisiejszego nie uchwalono istotnych rozporządzeń wykonawczych, które są konieczne dla doprecyzowania szczegółowych dotyczących poszczególnych wymogów nakładanych na podatników, takich jak sporządzanie raportu CbC Reporting czy procedura zawiadamiania organów podatkowych o jednostce sporządzającej ten raport.

 

Przypominamy, że pierwsze raporty CbC powinny zostać sporządzone przez jednostki dominujące wchodzące w skład grupy podmiotów, posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów, niebędące jednostką dominującą, które posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiadają siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez zagraniczny zakład, które jednocześnie spełniają warunki określone 
w art. 84 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, już za rok sprawozdawczy rozpoczynający się w 2016 r. Raport CbC powinien zostać przekazany do urzędu skarbowego w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składany raport.

Podatnicy powinni również pamiętać o złożeniu powiadomienia, w którym wskażą jednostkę raportującą w ramach swojej grupy podmiotów w ciągu 10 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, tj. w niektórych przypadkach już do końca października 2017 r.

Informacja o grupie podmiotów przekazywana ma być za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego. Wzór samego sprawozdania w postaci dokumentu elektronicznego, zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie przedstawiono żadnej propozycji.

Zdaniem Ministerstwa omawiane rozporządzenie umożliwi organom podatkowym pozyskanie zagregowanych informacji na potrzeby analizy zjawiska zaniżania podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów między jednostkami zależnymi oraz jednostką dominującą w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w dużej skali i działających w więcej niż jedna jurysdykcjach podatkowych.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland RB Magazine numer 66 - zapraszamy do pobierania za darmo https://t.co/6vybR1p617 https://t.co/8Pt3AgJ8k7
RB__Poland Russell Bedford kontynuuje ekspansję w Afryce - Russell Bedford https://t.co/gdO2jpjBLV
RB__Poland Podwyższenie kapitału zakładowego z innych kapitałów spółki jest dochodem z udziału w jej zyskach (PIT) - Russell B… https://t.co/xDu3ObSmI3
RB__Poland Rzeczpospolita wyróżnia Russell Bedford Poland za działalność w czasach epidemii koronawirusa - Russell Bedford https://t.co/bs4LTYCuBp