środa, 27 czerwiec 2018 14:58

Obniżony do 15% podatek dochodowy dla małych podatników od 2017 roku

Ministerstwo Finansów skierowało 22 lutego b.r. do konsultacji międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wybrani podatnicy osiągający roczny obrót nie większy niż równowartość 1,2 mln euro będą od 2017 r. płacić obniżoną z 19% do 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT). Projekt zawiera także kilka zmian w podatkach dochodowych uszczelniających system ich poboru przez organy podatkowe.

 

Zgodnie z założeniami nowa stawka podatku nie będzie jednak dotyczyła wszystkich podatników CIT, bowiem z preferencyjnej stawki będą bowiem mogły skorzystać tylko te podmioty, które w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 68, dalej: ustawa o CIT) posiadają status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą. Niezwykle istotną kwestią jest jednak zastrzeżenie, iż w odniesieniu do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą stosowanie 15% stawki CIT nie będzie możliwe u tych podmiotów, które powstały w wyniku wskazanych w projekcie ustawy operacji restrukturyzacyjnych (przekształcenia, połączenia lub podziału określonych enumeratywnie w projekcie ustawy).

W projekcie ustawy zawarto również zapisy, których celem jest doprecyzowanie rozwiązań systemowych służących eliminacji wątpliwości interpretacyjnych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W związku z czym w ramach tych rozwiązań Ministerstwo Finansów proponuje m.in.:

  • doprecyzowanie katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium RP,
  • doprecyzowanie warunku stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych otrzymywanych przez ich odbiorcę, będącego jednocześnie ich faktycznym właścicielem (beneficialowner).
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, odwołujących się do pojęcia „unicestwienia” praw inkorporowanych przez udziały (akcje),
  • doprecyzowanie warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w przypadku połączeń i podziałów spółek oraz rozszerzenie zakresu stosowania tego warunku o transakcje tzw. wymiany udziałów,
  • określenie zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce będącej podatnikiem podatku CIT w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część – w wysokości wartości tego wkładu określonej w umowie lub podobnym dokumencie, nie mniejszej niż wartość rynkowa,

Planowane zmiany są pochodną expose Premier Beaty Szydło i wpisują się w strategię Ministerstwa Finansów z jednej strony zakładającą budowanie lepszych warunków dla wzrostu przedsiębiorczości w Polsce w szczególności wśród ludzi młodych, rozpoczynających działalność gospodarczą, zaś z drugiej uszczelniającą system podatkowy w naszym kraju.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wrześniowe wydanie miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe #RBBiuletyn” w przejrzysty sposób prezentuje nowe reg… https://t.co/V7BeOLHTdM
41sreply
RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac