środa, 27 czerwiec 2018 14:58

Obniżony do 15% podatek dochodowy dla małych podatników od 2017 roku

Ministerstwo Finansów skierowało 22 lutego b.r. do konsultacji międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wybrani podatnicy osiągający roczny obrót nie większy niż równowartość 1,2 mln euro będą od 2017 r. płacić obniżoną z 19% do 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT). Projekt zawiera także kilka zmian w podatkach dochodowych uszczelniających system ich poboru przez organy podatkowe.

 

Zgodnie z założeniami nowa stawka podatku nie będzie jednak dotyczyła wszystkich podatników CIT, bowiem z preferencyjnej stawki będą bowiem mogły skorzystać tylko te podmioty, które w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 68, dalej: ustawa o CIT) posiadają status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą. Niezwykle istotną kwestią jest jednak zastrzeżenie, iż w odniesieniu do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą stosowanie 15% stawki CIT nie będzie możliwe u tych podmiotów, które powstały w wyniku wskazanych w projekcie ustawy operacji restrukturyzacyjnych (przekształcenia, połączenia lub podziału określonych enumeratywnie w projekcie ustawy).

W projekcie ustawy zawarto również zapisy, których celem jest doprecyzowanie rozwiązań systemowych służących eliminacji wątpliwości interpretacyjnych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W związku z czym w ramach tych rozwiązań Ministerstwo Finansów proponuje m.in.:

  • doprecyzowanie katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium RP,
  • doprecyzowanie warunku stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych otrzymywanych przez ich odbiorcę, będącego jednocześnie ich faktycznym właścicielem (beneficialowner).
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, odwołujących się do pojęcia „unicestwienia” praw inkorporowanych przez udziały (akcje),
  • doprecyzowanie warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w przypadku połączeń i podziałów spółek oraz rozszerzenie zakresu stosowania tego warunku o transakcje tzw. wymiany udziałów,
  • określenie zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce będącej podatnikiem podatku CIT w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część – w wysokości wartości tego wkładu określonej w umowie lub podobnym dokumencie, nie mniejszej niż wartość rynkowa,

Planowane zmiany są pochodną expose Premier Beaty Szydło i wpisują się w strategię Ministerstwa Finansów z jednej strony zakładającą budowanie lepszych warunków dla wzrostu przedsiębiorczości w Polsce w szczególności wśród ludzi młodych, rozpoczynających działalność gospodarczą, zaś z drugiej uszczelniającą system podatkowy w naszym kraju.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 60

W branży prawniczej kształcenie jest ustawiczne. Po pewnym czasie wchodzi w krew jak oddychanie. Na rynku jest sporo firm, które dają w tym zakresie wsparcie. W gronie tych renomowanych trwa od lat RB Akademia.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland W dziale Twoja firma przyglądamy się tematyce #HR W najnowszym artykule Marta Wójcicka pisze o preferencjach Polakó… https://t.co/O7Ia56kPHF
2hreply
RB__Poland Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020 - Russell Bedford https://t.co/3uCwT6QAd4
24hreply
RB__Poland Artykuł naszego kolegi z Meksyku - José Antonio Gutiérreza - opisuje sytuację FinTechów za oceanem. Warto tu zaznac… https://t.co/JX0VBcmJFF
RB__Poland OECD opublikowało długo wyczekiwany raport zawierający wytyczne w sprawie cen transferowych dla transakcji finansow… https://t.co/rlyReiaSF1