środa, 27 czerwiec 2018 10:24

Niezłożenie JPK-VAT w terminie, a odpowiedzialność karno skarbowa

Zgodnie z art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej Jednolity Plik Kontrolny w zakresie podatku VAT (plik JPK-VAT) należy przesyłać bez wezwania organu podatkowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca. Plik powinien mieć formę i układ zgodny ze wzorem wskazanym przez Ministra Finansów. Podkreślić należy, iż do comiesięcznego przekazywania plików JPK-VAT jednakowo zobligowani są podatnicy składający deklaracje VAT miesięcznie jak i kwartalne. Mali i średni przedsiębiorcy, będący czynnymi podatnikami VAT są zobowiązani do przekazywania do właściwego urzędu skarbowego JPK-VAT od dnia 1 stycznia 2017 roku. Natomiast od stycznia 2018 roku obowiązek składania plików JPK-VAT będzie dotyczył każdego przedsiębiorcy - dużego, małego, średniego oraz mikro.

 Pliki JPK-VAT to obowiązkowe informacje podatkowe. W przepisach podatkowych brak jest regulacji odnoszących się do grożących podatnikom kar za niezłożenie plików JPK-VAT w terminie. Zastosowanie znajdują w takim przypadku przepisy kodeksu karno skarbowego (kks). W konsekwencji niezłożenie pliku JPK-VAT lub też przesłanie takiego pliku z błędami skutkować będzie nałożeniem na danego przedsiębiorcę kary grzywny.

Zgodnie z treścią art. 80 § 1 kks „kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych”.

Wskazać również należy, iż niezłożenie plików JPK-VAT w formie, terminie oraz zawarcie w nich danych niezgodnych ze stanem faktycznym może zostać również zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialności w takiej sytuacji podlega osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za sprawy finansowe i sprawozdawcze. W konsekwencji odpowiedzialność karno skarbowa dotyczyć może właścicieli jednoosobowych firm, członków zarządu, wspólników spółek osobowych, kierowników lub inne osoby, na które został nałożony obowiązek przesyłania plików JPK-VAT na podstawie zawartej umowy.

Dla części przedsiębiorców problematycznym jest złożenie plików JPK-VAT w terminie. Podkreślić należy, iż w takiej sytuacji nie jest możliwe złożenie przez podatnika czynnego żalu. Instytucja czynnego żalu ma bowiem zastosowanie w sytuacji, gdy organ skarbowy nie jest świadomy tego, że podatnik nie dopełnił należycie nałożonych na niego obowiązków podatkowych. Natomiast z momentem wysłania deklaracji VAT, urząd skarbowy posiada już kompletne dane dotyczące transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Część przedsiębiorców próbuje uniknąć grożącej kary za niezłożenie pliku JPK-VAT w terminie, poprzez dokonanie wysyłki tzw. „zerowego” pliku JPK-VAT co nie jest dobrym rozwiązaniem. Dane zawarte w „zerowym” pliku JPK-VAT są różne od kwot wskazanych w wysłanej wcześniej do urzędu skarbowego deklaracji VAT. Tego rodzaju działanie wypełnia znamiona czynu zabronionego polegającego na składaniu nieprawdziwych informacji podatkowych o czym należy pamiętać podejmując tego rodzaju decyzję.

Niemniej jednak przedsiębiorcy nie stoją na zupełnie straconej pozycji w tym zakresie. Istniejącym legalnym wyjściem z takiej sytuacji dla przedsiębiorców jest złożenie wniosku o odroczenie terminu na złożenie pliku JPK-VAT. Podkreślić należy, że urząd skarbowy posiada niestety pełną uznaniowość w zakresie wydania decyzji pozytywnej lub negatywnej w tym przedmiocie. W konsekwencji złożenie wniosku o odroczenie terminu na złożenie pliku JPK-VAT nie stanowi 100% ochrony przed karą dla przedsiębiorcy.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

O Russell Bedford

broszura rb 2020

Witamy

w gronie niezależnych księgowych, audytorów, doradców podatkowych i konsultantów biznesowych, zrzeszonych w sieci Russell Bedford International. Od ponad 35 lat światowa sieć firm konsultingowych Russell Bedford International zapewnia wiedzę finansową i doradztwo biznesowe podmiotom na wielu różnych rynkach i branżach w każdym zakątku świata.

Pobierz broszurę Russell Bedford

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w projekcie tarczy antykryzysowej – rozbieżności interpretacyjne - Russell Be… https://t.co/uXJKhdgNy7
6hreply
RB__Poland RT @RussellBedford: Our CEO answers questions on how the network is dealing with the current situation. https://t.co/EmmgMBXpUe
RB__Poland Specustawa dotycząca Tarczy Antykryzysowej – opcje wsparcia w zakresie podatków i poprawki Senatu - Russell Bedford https://t.co/23QitSsNgn
RB__Poland Płynność finansowa w dobie koronawirusa. Darowizna w rodzinie a podatek - Russell Bedford https://t.co/wTDMzHh9MA