środa, 27 czerwiec 2018 10:24

Niezłożenie JPK-VAT w terminie, a odpowiedzialność karno skarbowa

Zgodnie z art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej Jednolity Plik Kontrolny w zakresie podatku VAT (plik JPK-VAT) należy przesyłać bez wezwania organu podatkowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca. Plik powinien mieć formę i układ zgodny ze wzorem wskazanym przez Ministra Finansów. Podkreślić należy, iż do comiesięcznego przekazywania plików JPK-VAT jednakowo zobligowani są podatnicy składający deklaracje VAT miesięcznie jak i kwartalne. Mali i średni przedsiębiorcy, będący czynnymi podatnikami VAT są zobowiązani do przekazywania do właściwego urzędu skarbowego JPK-VAT od dnia 1 stycznia 2017 roku. Natomiast od stycznia 2018 roku obowiązek składania plików JPK-VAT będzie dotyczył każdego przedsiębiorcy - dużego, małego, średniego oraz mikro.

 Pliki JPK-VAT to obowiązkowe informacje podatkowe. W przepisach podatkowych brak jest regulacji odnoszących się do grożących podatnikom kar za niezłożenie plików JPK-VAT w terminie. Zastosowanie znajdują w takim przypadku przepisy kodeksu karno skarbowego (kks). W konsekwencji niezłożenie pliku JPK-VAT lub też przesłanie takiego pliku z błędami skutkować będzie nałożeniem na danego przedsiębiorcę kary grzywny.

Zgodnie z treścią art. 80 § 1 kks „kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych”.

Wskazać również należy, iż niezłożenie plików JPK-VAT w formie, terminie oraz zawarcie w nich danych niezgodnych ze stanem faktycznym może zostać również zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialności w takiej sytuacji podlega osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za sprawy finansowe i sprawozdawcze. W konsekwencji odpowiedzialność karno skarbowa dotyczyć może właścicieli jednoosobowych firm, członków zarządu, wspólników spółek osobowych, kierowników lub inne osoby, na które został nałożony obowiązek przesyłania plików JPK-VAT na podstawie zawartej umowy.

Dla części przedsiębiorców problematycznym jest złożenie plików JPK-VAT w terminie. Podkreślić należy, iż w takiej sytuacji nie jest możliwe złożenie przez podatnika czynnego żalu. Instytucja czynnego żalu ma bowiem zastosowanie w sytuacji, gdy organ skarbowy nie jest świadomy tego, że podatnik nie dopełnił należycie nałożonych na niego obowiązków podatkowych. Natomiast z momentem wysłania deklaracji VAT, urząd skarbowy posiada już kompletne dane dotyczące transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Część przedsiębiorców próbuje uniknąć grożącej kary za niezłożenie pliku JPK-VAT w terminie, poprzez dokonanie wysyłki tzw. „zerowego” pliku JPK-VAT co nie jest dobrym rozwiązaniem. Dane zawarte w „zerowym” pliku JPK-VAT są różne od kwot wskazanych w wysłanej wcześniej do urzędu skarbowego deklaracji VAT. Tego rodzaju działanie wypełnia znamiona czynu zabronionego polegającego na składaniu nieprawdziwych informacji podatkowych o czym należy pamiętać podejmując tego rodzaju decyzję.

Niemniej jednak przedsiębiorcy nie stoją na zupełnie straconej pozycji w tym zakresie. Istniejącym legalnym wyjściem z takiej sytuacji dla przedsiębiorców jest złożenie wniosku o odroczenie terminu na złożenie pliku JPK-VAT. Podkreślić należy, że urząd skarbowy posiada niestety pełną uznaniowość w zakresie wydania decyzji pozytywnej lub negatywnej w tym przedmiocie. W konsekwencji złożenie wniosku o odroczenie terminu na złożenie pliku JPK-VAT nie stanowi 100% ochrony przed karą dla przedsiębiorcy.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac
RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq