środa, 27 czerwiec 2018 10:20

Utrata prawa do odliczenia VAT poprzez brak NIP na paragonie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (Ustawa) zawiera proponowane rozwiązanie odnośnie walki z nieuczciwymi praktykami, których dopuszczają się przede wszystkim pracownicy sklepów budowlanych oraz stacji benzynowych. Praktyki te polegają na odpłatnej wymianie paragonów zostawionych przez klientów na faktury przedsiębiorcom lub spółkom. Pozwala to tym podmiotom na odliczenie VAT jak również na udokumentowanie kosztów w zakresie podatku dochodowego.

 

Ustawa zawiera propozycję nowego przepisu tj. art. 106b ust. 4 w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Ustawa VAT). Zgodnie z treścią tego przepisu przedsiębiorca, który po danej transakcji otrzyma paragon bez NIP w późniejszym czasie nie wymieni go na fakturę VAT. Tym samym pozbawiony zostanie prawa do odliczenia tej daniny. W rezultacie, zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, dany przedsiębiorca winien w ramach należytej staranności i we własnym interesie dowiedzieć się od swojego kontrahenta czy dana kasa fiskalna drukuje paragony z NIP. Wskazać należy, że tego typu kasy fiskalne nie są jeszcze popularne na rynku i w najbliższym czasie nie należy spodziewać się zakupu nowych egzemplarzy przez przedsiębiorców.

Z powyższą propozycją nie zgadza się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z tego resortu „Przedsiębiorcy nie powinni tracić prawa do odliczenia podatku tylko dlatego, że kasa sprzedawcy nie drukuje potwierdzeń sprzedaży z NIP kupującego”.

Z poglądem resortu spraw zagranicznych zgadza się z Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, która przypomniała w tym zakresie utrwalone już orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z orzecznictwem kwestie formalne tj. np. NIP na dokumencie, nie mogą decydować o zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.

Dodatkowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazuje, iż proponowane rozwiązanie w postaci art. 106 ust. 4 Ustawy VAT jest niezgodne z unijną dyrektywą VAT a dokładniej art. 220. Dzieje się tak ponieważ stosując nowy przepis gdyby np. kasa fiskalna sprzedawcy nie drukowała paragonów z NIP, to wprawdzie doszłoby do transakcji, ale nie byłaby ona odpowiednio udokumentowana. Dodatkowo wskazać należy, co podkreśla również resort spraw zagranicznych, w unijnej dyrektywie brak jest przepisów, które wiązałyby prawo do odliczenia podatku z podaniem NIP. W swojej negatywnej opinii odnośnie proponowanych zmian Prokuratoria Generalna RP odwołuje się również do orzecznictwa Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie możliwości skorzystania przez podatników prawa do potrącenia VAT, jeśli spełnione zostały warunki materialne tj. do transakcji doszło, nie było oszustwa, lecz nie zostały spełnione niektóre warunki formalne (np. zgodnie z proponowanymi zmianami obowiązek podania NIP na dokumencie). Powyższe znajduje potwierdzenie w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 października 2010 roku, sygn. akt C-385/09, czy z 1 marca 2012 roku, sygn. akt C-280/10.

Pomimo, iż cel wprowadzenia zmian jest słuszny tj. eliminacja oszustów z rynku, proponowane zmiany są niezgodne z przepisami dyrektywy 2006/112 i ograniczają podatnikom możliwość realizacji swojego podstawowego uprawnienia w postaci prawa do odliczenia podatku.

Autor: Piotr Bachnik

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 59

Piąta edycja konferencji Ceny Transferowe 2019/2020 ma w temacie głównym nowe podejście do transakcji realizowanych w grupach podmiotów powiązanych. Prowadzący podsumują nowości, jakie przyniósł nam miniony rok, i przedstawią plany na 2020. Jako przydatny bonus przygotowaliśmy dla Was kalendarz zmian i podsumowanie, które warto mieć pod ręką.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wstąpienie wspólników w prawa i obowiązki spółki jawnej w przypadku jej rozwiązania bez przeprowadzenia postępowani… https://t.co/mbakVLbbF6
RB__Poland Formularz ZAW-NR jest już dostępny – jak dokonać zawiadomienia o płatności na rachunek spoza „Białej listy” VAT? -… https://t.co/bTUJV8gxdK
RB__Poland Uchwała SN: Małżonek dłużnika jest dłużnikiem odpowiadającym za długi z majątku wspólnego małżonków - Russell Bedfo… https://t.co/kRTtvXkwmG