środa, 27 czerwiec 2018 06:04

Split payment po poprawkach – nowy projekt ustawy

Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy - uwzględniający postulaty przedsiębiorców - projekt ustawy zakładający wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment).

Mechanizm podzielonej płatności jest jedną z propozycji Ministerstwa Finansów mającą na celu uszczelnienie systemu VAT. W przypadku zastosowania mechanizmu split payment płatność za nabyty towar lub usługę będzie podzielona w następujący sposób:

  • wartość sprzedaży netto płacona będzie przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy,

  • kwota podatku VAT płacona będzie na specjalne konto - rachunek VAT dostawcy.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji publicznych w aktualnym projekcie zrezygnowano między innymi z możliwości przedłużania terminu zwrotu podatku na rachunek VAT przedsiębiorcy – zwrot ma następować niejako automatycznie. Skrócono również termin z 90 dni do 60 dni na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy oraz usunięto zapis o prowadzonej kontroli lub kontroli celno-skarbowej. Oznacza to, że podatnik, który jest w sporze w fiskusem niezakończonym decyzją, będzie miał możliwość uwolnić środki z rachunku VAT. Doprecyzowane zostały również sytuacje, w których podmiot występuje o uwolnienie środków z konta VAT, kiedy wysokość środków do uwolnienia wskazana we wniosku różni się od podlegającej faktycznemu uwolnieniu po wydaniu postanowienia. Projekt w nowej wersji przewiduje ponadto, że zasady oprocentowania rachunku VAT pozostaną w gestii umowy stron. Wprowadzono ponadto regulacje umożliwiające zapłatę w mechanizmie podzielonej płatności w ramach faktoringu oraz zrezygnowano z zapisu dotyczącego przejęcia pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT, w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru, jako podatnika VAT. Rozszerzony został również zakres możliwości prowadzenia rachunków VAT na instytucje płatnicze.

Co istotne split payment ma mieć charakter dobrowolny a zatem przystąpią do niego tylko ci przedsiębiorcy, który zadeklarują taką wolę. Z mechanizmu będzie można również skorzystać w sytuacji gdy podatnik ma wątpliwości co do swojego dostawcy. Rachunek w ramach mechanizmu split payment będzie standardowym rachunkiem przedsiębiorcy do którego fiskus nie będzie miał dostępu. Ograniczona zostanie jednak możliwość dysponowania środkami z tego rachunku do możliwości przekazywania środków na rachunki VAT innych przedsiębiorców oraz realizację zobowiązań w tym podatku.

Podstawową korzyścią z mechanizmu podzielonej płatności będzie brak możliwości nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego, brak naliczania odsetek za zwłokę oraz brak solidarnej odpowiedzialności podatkowej z dostawcą towarów w sytuacji gdy podatnik dokona zapłaty korzystając z mechanizmu split payment.

Możliwość dokonywania płatności w systemie split payment planowana jest od 1 kwietnia 2018 r.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 60

W branży prawniczej kształcenie jest ustawiczne. Po pewnym czasie wchodzi w krew jak oddychanie. Na rynku jest sporo firm, które dają w tym zakresie wsparcie. W gronie tych renomowanych trwa od lat RB Akademia.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Posurfujemy po KRS i dostaniemy PSA dopiero w 2021 r. – wejście w życie elektronicznego postępowania przed KRS i Pr… https://t.co/kC9G6u6epA
17hreply
RB__Poland E-fakturowanie - kolejny pomysł na uszczelnienie systemu VAT I kolejny obowiązek dla przedsiębiorców... https://t.co/fSIMK7Y7Vn
RB__Poland Kolejna autorka wygrywa proces o smog. Być może precedens wymusi w końcu działania, na których skorzystamy wszyscy.… https://t.co/WmEg8mYRTQ