poniedziałek, 25 czerwiec 2018 20:41

VAT w branży elektronicznej – memento dla podejmowanych działań kontrolnych w kontekście zabezpieczenia praw podatników do rzetelnej kontroli

Gdy analizujemy artykuły z ostatnich lat dotyczące VAT w branży elektronicznej dominują teksty podsumowujące wartość zaniżonego podatku VAT, który powinien wpłynąć do kasy Państwa a nieuiszczony z uwagi na dokonywane przestępstwa karno-skarbowe. Z jednej strony widać wyraźnie, iż wprowadzony mechanizm odwróconego podatku VAT wpłynął na uspokojenie publikatorów.

 

Podmioty z branży handlu wyrobami elektronicznymi muszą zwiększyć poziom zaangażowania merytorycznego aby skutecznie walczyć o swoje prawa, szczególnie wówczas gdy zakres uznania administracyjnego organów skarbowych jest zbyt daleko idący.

Stałe utrzymywanie retoryki co do znacznego poziomu wartości zaniżonego podatku wynikającej z działań przestępców doprowadziło jednak do znacznego wzrostu kontroli podatkowych i skarbowych w podmiotach z tej branży, obejmujących lata przed wprowadzeniem ustawowych mechanizmów ochronnych zapobiegających powstawanie tych przestępstw. Jeśli zwiększa się ilość kontroli zawsze powstanie pytanie o jakość prowadzonych przez organy kontroli działań, szczególnie w aspekcie ochrony praw podatników przed zbyt daleko idącym uznaniem administracyjnym i tendencyjnym traktowaniem materiału dowodowego. Naturalną reakcją kontrolujących w takiej sytuacji jest zwiększony poziom podejrzliwości wobec aktywności operacyjnej przedsiębiorców z branży handlowej wyrobami elektronicznymi. Linia prezentowana w publikacjach prasowych nigdy przecież nie wykaże, iż wszyscy w branży elektronicznej oszukują na VAT a pomimo to organy kontrolujące swoim zachowaniem często założeniu takie potwierdzą. W Powstają sytuacje, w których podmioty z branży uczciwie rozliczający podatek staną się mimowolnymi ofiarami zaostrzonych procedur.

Z jednej strony podatnicy narażeni byli na przedłużone okresy uzyskiwania zwrotu nadpłaconego podatku, są także aktualnie narażeni na czynności organów podatkowych i kontroli skarbowej prowadzących do dyskwalifikacji możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku naliczonego do odliczenia. Podmioty z branży handlu wyrobami elektronicznymi muszą zwiększyć poziom zaangażowania merytorycznego aby skutecznie walczyć o swoje prawa, szczególnie wówczas gdy zakres uznania administracyjnego organów skarbowych jest zbyt daleko idący. W takiej sytuacji dobrze się stało, iż Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził swoim najnowszym orzeczeniem konieczność przeprowadzenia dogłębnych ustaleń potwierdzających świadomość podatnika o przestępnym charakterze realizowanej na jego rzecz dostawy. W wydanym wyroku TSUE (wyrok z dnia 22 października 2015 r., C-277/14 PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek) uznał, że zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku VAT przy sprzedaży przez podmiot uznany za nieistniejący może być sprzeczne z przepisami UE, chyba, że w świetle obiektywnych ustaleń podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że dostawa wiązała się z przestępstwem.

Taka treść sentencji wyroku nakłada na organy kontroli dodatkowe obowiązki wiążące się z koniecznością obiektywnego wykazania nieuczciwości kontrahenta a nie wyłącznie przeczucia czy uznania administracyjnego że do takiej sytuacji doszło. Potrzebne są działania, których natura zgodna jest przykładowo z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2015 r. (sygn. akt: I FSK 605/14) uznający aby „w ramach swobodnej oceny nie zostały przekroczone granice dowolności, organ podatkowy przy ocenie zebranych w sprawie dowodów powinien, m.in. kierować się prawidłami logiki, zgodnością oceny z prawami nauki i doświadczenia życiowego, traktowania zebranych dowodów jako zjawisk obiektywnych, oceniania dowodów wyłącznie z punktu widzenia ich znaczenia i wartości dla rozpatrywanej sprawy, wszechstronnością oceny.” Ważne jest aby dążyć do eliminacji tendencyjnego sposobu oceny dowodów prowadzącego do błędnego ustalenia stanu faktycznego. Rola profesjonalnego pełnomocnika, podejmującego działania w możliwie wczesnym stadium postępowania kontrolnego staje się niepoślednia, obiektywizuje bowiem przedstawione przez podatnika fakty.

Kasia

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wrześniowe wydanie miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe #RBBiuletyn” w przejrzysty sposób prezentuje nowe reg… https://t.co/V7BeOLHTdM
2hreply
RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac