poniedziałek, 25 czerwiec 2018 20:26

Część wyrobów medycznych bez obniżonej stawki VAT

Dnia 4 czerwca 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sygn. C-678/13 w sprawie możliwości stosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku od towarów i usług (dalej jako: VAT) na wyroby medyczne. Trybunał uznał, iż Polska częściowo naruszyła dyrektywę 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. (dalej jako: dyrektywa VAT), stosując obniżoną stawkę VAT na określone rodzaje sprzętu medycznego i pomocniczego oraz produktów do użytku farmaceutycznego.

 

Polska stała na stanowisku, iż krajowe przepisy w zakresie stosowania stawki obniżonej są zgodne z ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy VAT towarami, do których można zastosować stawkę obniżoną są między innymi:

  • produkty farmaceutyczne zwykle stosowane dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych, łącznie z produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej;

  • sprzęt medyczny, sprzęt pomocniczy oraz pozostałe urządzenia przeznaczone zwykle do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne, łącznie z naprawami takich towarów, jak również dostarczanie fotelików do przewozu dzieci w samochodach.

Natomiast załącznik III do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa VAT) wymienia szereg wyrobów medycznych, do których zastosowanie w Polsce ma stawka obniżona. Faktycznie w Polsce niższą stawkę podatku stosowało się do wielu różnego rodzaju produktów związanych zarówno bezpośrednio jak i pośrednio z medycyną.

Dnia 26 września 2013 roku Komisja Europejska wniosła skargę do Trybunału w zakresie stosowanej przez Polskę stawki VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyroby medyczne powinny być opodatkowane podstawową stawką VAT, podczas gdy w Polsce stosowana była stawka obniżona w wysokości 8%.

Polska stała na stanowisku, iż krajowe przepisy w zakresie stosowania stawki obniżonej są zgodne z ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Russell Bedford Poland, Trybunał Sprawiedliwości nie podzielił stanowiska prezentowanego w sporze przez Polskę. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że nie wszystkie zarzuty Komisji Europejskiej zostały uwzględnione.

Trybunał Sprawiedliwości w wydanym orzeczeniu stwierdził, iż stosowanie stawki obniżonej w odniesieniu do cysteiny, cystyny i ich pochodnych, wyrobów higienicznych i farmaceutycznych, soczewek kontaktowych i okularowych stanowi naruszenie przepisów dyrektywy VAT.

Jednocześnie jednak Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nie jest zasadny zarzut Komisji Europejskiej, iż materiały do sprzętu rentgenowskiego, węże medyczne, odzież medyczna z gumy, części do narzędzi i urządzeń medycyny ogólnej oraz strzykawki, igły, cewniki, przyrządy okulistyczne oraz pozostałe urządzenia do zastosowań medycznych nie mogą być opodatkowane stawką 8% VAT. Trybunał Sprawiedliwości podtrzymał również prawo do stosowania obniżonej stawki w odniesieniu do środków odkażających, określonych materiałów dentystycznych, wyrobów chemicznych do użytku farmakologicznego i chirurgicznego oraz innych wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż większość zarzutów Komisji Europejskiej została uznana za niezasadne ze względów proceduralnych.

Kasia

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej - Russell Bedford https://t.co/cC0qwQgmZS
RB__Poland Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u - Russell Bedford https://t.co/OX7xDiLWD4
RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC