poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:16

Problemy z odliczeniem pełnego VAT od samochodu

Od początku roku 2015 dużym zainteresowaniem cieszy się temat odliczania VAT od samochodów osobowych używanych do celów służbowych i prywatnych. Najwięcej kontrowersji wywołuje ograniczone prawo odliczenia 100 % VAT od samochodów, które używane są do tzw. celów mieszanych. W wielu dotychczas analizowanych przypadkach organy podatkowe odmówiły podatnikom tego prawa, również jeżeli pracownicy poniosą koszty związane z użyciem auta na własne potrzeby.

 

Interpretacja łódzkiego przedstawiciela fiskusa jest jedną z wielu niekorzystnych dla podatników decyzji. Podobny pogląd wyraził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2014 r. [nr IBPP2/442-374/14/BW].

Przykładowo 23 września 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów (sygn. IPTPP4/443-447/14-4/MK) nie podzielił zdania Wnioskodawcy
i nie wyraził zgody na odliczenie 100% VAT od samochodów, które używane są przez pracowników do celów służbowych oraz prywatnych. Na decyzję nie miały wpływu deklaracje Wnioskodawcy o podpisaniu umowy z pracownikami o odpowiedzialności za powierzone mienie. Bez znaczenia pozostał fakt, iż pracodawca pobierał opłatę za prywatne korzystanie z aut w wysokości 20 % miesięcznych kosztów poniesionych na ich utrzymanie, szczególnie z faktur dotyczących napraw i konserwacji. Zdaniem fiskusa zapłata za użytkowanie aut do celów prywatnych nie przesądza o tym, że samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podkreślił również, że dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca pracy samochodem służbowym nie może być jednoznacznie określony jako czynność wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Nie sposób ustalić, czy podróż odbywa się w zakresie obowiązków służbowych, czy już po godzinach pracy. Taka sytuacja wyklucza możliwość pełnego odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na utrzymanie pojazdów samochodowych. Zatem Wnioskodawcy przysługuje jedynie ograniczone do 50 % prawo odliczania podatku VAT związanego z wydatkami na naprawę i konserwację.

Organy podatkowe nie kwestionują właściwości stwierdzenia, że przekazanie samochodu do prywatnego użytkowania za opłatą stanowi jego wykorzystanie w ramach działalności gospodarczej. Podkreślają jednak, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów, aby móc skorzystać z pełnego odliczenia VAT pracodawca musi wykazać, że auto nie jest użytkowane do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nawet potencjalnie nie istnieje taka możliwość. We wnioskach podatników o wydanie interpretacji skierowanych do Dyrektorów Izb Skarbowych pojawiają się propozycje dotyczące sposobów wykazania braku możliwości użytku prywatnego aut. Zdaniem podatników, aby to osiągnąć powinni wprowadzać właściwie regulaminy i zarządzenia, a także nadzorować użytkowanie samochodów podczas wykonywania obowiązków służbowych za pomocą urządzenia GPS. Jednak jak wynika z wydanych interpretacji, również podjęcie tych działań może okazać się nie wystarczające w celu wykazania użytkowania samochodów służbowych tylko
i wyłącznie w ramach działalności gospodarczej.

Interpretacja łódzkiego przedstawiciela fiskusa jest jedną z wielu niekorzystnych dla podatników decyzji. Podobny pogląd wyraził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2014 r. [nr IBPP2/442-374/14/BW]. Odmienne stanowisko w tej sprawie przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Orzekł, że nie można pozbawić pracodawcy prawa do pełnego odliczenia VAT w przypadku, gdy pracownik korzysta ze służbowego auta w celu dojazdu do pracy ( wyrok z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1834/14, nieprawomocny).

Wyrok ten może być początkiem bardziej korzystnej linii orzeczniczej. Rozpatrzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skarga dotyczy spółki, której przedmiotem działalności jest kontrola i nadzorowanie wykonanych zleceń w postaci dystrybucji materiałów reklamowych. Osoby zatrudnione w spółce wykonują czynności zawodowe przez cały tydzień, również w weekendy. Specyfika działalności wymaga częstego przemieszczania się z miejsca na miejsce, które nierzadko oddalone są od siebie nawet
o kilkadziesiąt kilometrów. Niezbędna jest również szybka reakcja pracowników spółki na wykryte nieprawidłowości oraz problemy. Oznacza to, że aby pracownicy mogli wykonać konieczne czynności kontrolno-nadzorcze muszą mieć samochód „pod ręką”. Osoby zarządzające spółką zdecydowały się wprowadzić regulamin użytkowania pojazdów, który obejmuje postanowienie o obowiązku parkowania samochodów w rejonie miejsca zamieszkania. Spółka zadbała o gwarancję wykorzystania pojazdów wyłącznie w celach służbowych. W związku z tym zawarła w regulaminie następujące postanowienia:

  • Zakaz używania samochodów służbowych do innych celów niż wykonywanie obowiązków służbowych;
  • Kary finansowe oraz możliwość rozwiązania umowy z użytkownikiem, który złamie zakaz wykorzystania samochodu w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą;
  • Pracownicy są zobowiązaniu do sporządzania ewidencji przebiegu pojazdu.

Spółka przewidziała również konkretne działania jakie będzie podejmowała w celu nadzorowania wykorzystania samochodów. Jest to między innymi wewnętrzna kontrola polegająca na sprawdzeniu, czy pracownik wykonał zadanie zgodnie z poleceniem służbowym. Nadzorujący wykorzystają w tym celu telefon komórkowy oraz e-mail. Natomiast na użytkowników samochodów został nałożony obowiązek sporządzania raportów lub dokumentacji fotograficznych wykrytych nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, iż powyższe zasady użytkowania samochodów są wystarczające do tego, aby można było skorzystać z pełnego odliczenia VAT. Nie sposób uzasadniać braku tego prawa jedynie w oparciu o niemożność określenia dokładnego czasu i miejsca, w którym samochód będzie użytkowany. Tym bardziej, że niemożność ta wynika ze specyfiki prowadzonej działalności.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
4hreply
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
10hreply
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac
RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq