poniedziałek, 25 czerwiec 2018 07:55

VAT 2015 – cz. II

Już tradycyjnie nadejście nowego roku wiąże się z licznymi zmianami w podatku od towarów i usług. Nie inaczej będzie w 2015 r. Zmiany w podatku VAT wynikają przede wszystkim z dużej nowelizacji ustawy oraz zmiany miejsca świadczenia przy usługach telekomunikacyjnych i implementacji systemu VAT MOSS. Pozostałe zmiany wiążą się przede wszystkim ze zmianą rozporządzeń do ustawy o VAT.

Zgłoszenie zagranicznego podatnika przy usługach telekomunikacyjnych

Ministerstwo Finansów konsekwentnie dąży do uchwalenia nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Ostatni projekt rozporządzenia w tej sprawie pochodzi z dnia 10 października 2014 r.

W związku ze zmianą miejsca świadczenia przy usługach telekomunikacyjnych i elektronicznych, zmianie ulegnie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (aktualny projekt z dnia 5 października 2014 r.). Zgodnie z tym projektem, z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R zostaną zwolnieni podatnicy nieposiadający na terytorium kraju siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli wykonywać będą wyłącznie usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, świadczone na rzecz konsumentów (tj. podatnicy objęci procedurą VAT MOSS).

Planowo, rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zmiana miejsca świadczenia przy usługach telekomunikacyjnych generuje również konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Projekt z dnia 23 października 2014 r. dostosowuje przedmiotowe rozporządzenie do uczestników implementowanego systemu VAT MOSS, regulując zasady ubiegania się o zwrot podatku VAT przez tych podatników.

Rozporządzenie ma wejść w życie dnia 1 stycznia 2015 r.

Kasy rejestrujące (fiskalne)

Ministerstwo Finansów konsekwentnie dąży do uchwalenia nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Ostatni projekt rozporządzenia w tej sprawie pochodzi z dnia 10 października 2014 r.

Podstawowa zmiana, którą założono w projekcie, to rozszerzenie zakresu usług, które nie będą korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej do ewidencjonowania sprzedaży ze względu na wysokość obrotu. Od 1 stycznia 2015 r. prawo do zwolnienia utracić mają podatnicy świadczący na rzecz osób fizycznych usługi:

  • naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów oraz naprawy opon i wymiany kół dla tych pojazdów;

  • badania i przeglądów technicznych pojazdów;

  • medyczne (w tym dentystyczne);

  • doradztwa podatkowego i prawnicze, z wyłączeniem usług notarialnych;

  • związane z wyżywieniem;

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Kolejna ważna zmiana to likwidacja zwolnienia, określonego dotąd w pozycji 34 załącznika do rozporządzenia. Zwolnienie to aktualnie dotyczy braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, jeżeli sprzedaż dokumentowana jest fakturami, a liczba świadczonych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców usług była mniejsza niż 20.

Z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych zwolnieni będą również zagraniczni dostawcy usług telekomunikacyjnych, objęci systemem VAT MOSS.

Istotną zmianą jest również zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej dostawy nieruchomości i innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dostawa powyższych nie będzie też miała na wpływu na limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Limit ten nadal będzie wynosił 20 000 zł.

Zwolnienia określone w projekcie rozporządzenia mają charakter czasowy i obowiązują do końca 2016 r. Oznacza to, że jeżeli do końca 2016 r. nie zostanie uchwalone nowe rozporządzenie, wszystkie zwolnienia stracą moc obowiązującą. Należy się jednak spodziewać nowego rozporządzenia w drugiej połowie 2016 r.

„Odroczone” odliczanie VAT od paliwa

Przypomnieć należy, iż w 2015 r. podatnicy VAT, będący właścicielami samochodów osobowych (i niektórych innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony), niestosujący ewidencji przebiegu pojazdu, uzyskają możliwość odliczania 50% kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu paliwa. Na tę możliwość trzeba jednak poczekać do 1 lipca 2015 r.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 60

W branży prawniczej kształcenie jest ustawiczne. Po pewnym czasie wchodzi w krew jak oddychanie. Na rynku jest sporo firm, które dają w tym zakresie wsparcie. W gronie tych renomowanych trwa od lat RB Akademia.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland W dziale Twoja firma przyglądamy się tematyce #HR W najnowszym artykule Marta Wójcicka pisze o preferencjach Polakó… https://t.co/O7Ia56kPHF
26mreply
RB__Poland Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020 - Russell Bedford https://t.co/3uCwT6QAd4
23hreply
RB__Poland Artykuł naszego kolegi z Meksyku - José Antonio Gutiérreza - opisuje sytuację FinTechów za oceanem. Warto tu zaznac… https://t.co/JX0VBcmJFF
RB__Poland OECD opublikowało długo wyczekiwany raport zawierający wytyczne w sprawie cen transferowych dla transakcji finansow… https://t.co/rlyReiaSF1