poniedziałek, 25 czerwiec 2018 07:55

VAT 2015 – cz. II

Już tradycyjnie nadejście nowego roku wiąże się z licznymi zmianami w podatku od towarów i usług. Nie inaczej będzie w 2015 r. Zmiany w podatku VAT wynikają przede wszystkim z dużej nowelizacji ustawy oraz zmiany miejsca świadczenia przy usługach telekomunikacyjnych i implementacji systemu VAT MOSS. Pozostałe zmiany wiążą się przede wszystkim ze zmianą rozporządzeń do ustawy o VAT.

Zgłoszenie zagranicznego podatnika przy usługach telekomunikacyjnych

Ministerstwo Finansów konsekwentnie dąży do uchwalenia nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Ostatni projekt rozporządzenia w tej sprawie pochodzi z dnia 10 października 2014 r.

W związku ze zmianą miejsca świadczenia przy usługach telekomunikacyjnych i elektronicznych, zmianie ulegnie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (aktualny projekt z dnia 5 października 2014 r.). Zgodnie z tym projektem, z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R zostaną zwolnieni podatnicy nieposiadający na terytorium kraju siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli wykonywać będą wyłącznie usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, świadczone na rzecz konsumentów (tj. podatnicy objęci procedurą VAT MOSS).

Planowo, rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zmiana miejsca świadczenia przy usługach telekomunikacyjnych generuje również konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Projekt z dnia 23 października 2014 r. dostosowuje przedmiotowe rozporządzenie do uczestników implementowanego systemu VAT MOSS, regulując zasady ubiegania się o zwrot podatku VAT przez tych podatników.

Rozporządzenie ma wejść w życie dnia 1 stycznia 2015 r.

Kasy rejestrujące (fiskalne)

Ministerstwo Finansów konsekwentnie dąży do uchwalenia nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Ostatni projekt rozporządzenia w tej sprawie pochodzi z dnia 10 października 2014 r.

Podstawowa zmiana, którą założono w projekcie, to rozszerzenie zakresu usług, które nie będą korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej do ewidencjonowania sprzedaży ze względu na wysokość obrotu. Od 1 stycznia 2015 r. prawo do zwolnienia utracić mają podatnicy świadczący na rzecz osób fizycznych usługi:

  • naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów oraz naprawy opon i wymiany kół dla tych pojazdów;

  • badania i przeglądów technicznych pojazdów;

  • medyczne (w tym dentystyczne);

  • doradztwa podatkowego i prawnicze, z wyłączeniem usług notarialnych;

  • związane z wyżywieniem;

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Kolejna ważna zmiana to likwidacja zwolnienia, określonego dotąd w pozycji 34 załącznika do rozporządzenia. Zwolnienie to aktualnie dotyczy braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, jeżeli sprzedaż dokumentowana jest fakturami, a liczba świadczonych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców usług była mniejsza niż 20.

Z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych zwolnieni będą również zagraniczni dostawcy usług telekomunikacyjnych, objęci systemem VAT MOSS.

Istotną zmianą jest również zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej dostawy nieruchomości i innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dostawa powyższych nie będzie też miała na wpływu na limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Limit ten nadal będzie wynosił 20 000 zł.

Zwolnienia określone w projekcie rozporządzenia mają charakter czasowy i obowiązują do końca 2016 r. Oznacza to, że jeżeli do końca 2016 r. nie zostanie uchwalone nowe rozporządzenie, wszystkie zwolnienia stracą moc obowiązującą. Należy się jednak spodziewać nowego rozporządzenia w drugiej połowie 2016 r.

„Odroczone” odliczanie VAT od paliwa

Przypomnieć należy, iż w 2015 r. podatnicy VAT, będący właścicielami samochodów osobowych (i niektórych innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony), niestosujący ewidencji przebiegu pojazdu, uzyskają możliwość odliczania 50% kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu paliwa. Na tę możliwość trzeba jednak poczekać do 1 lipca 2015 r.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wrześniowe wydanie miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe #RBBiuletyn” w przejrzysty sposób prezentuje nowe reg… https://t.co/V7BeOLHTdM
1hreply
RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac