poniedziałek, 25 czerwiec 2018 07:51

Nowe przepisy w zakresie opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

Na wejście w życie oczekuje podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Akt implementuje znowelizowany artykuł 5 dyrektywy 2008/8/WE, wprowadzający nowe regulacje w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami.

 

Zgodnie z nową regulacją miejscem świadczenia tych usług jest miejsce siedziby, zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu osoby niebędącej podatnikiem, co oznacza konieczność rejestracji i rozliczenia VAT w państwie miejsca świadczenia usługi. Uproszczeniem w tym zakresie będzie system VAT MOSS (Mini One Stop Shop – zasada jednego okienka), który pozwoli na rozliczanie podatku tylko w jednym państwie członkowskim, przy zachowaniu określonych reguł i wymogów. W szczególności podatnik zobowiązany będzie stosować stawki podatku właściwe dla państwa usługobiorcy. Pomocne w tym zakresie powinno okazać się zestawienie tych stawek, przygotowane przez Komisję Europejską. Podatnik będzie też stosować zasady fakturowania właściwe państwu konsumenta.

Podatnik będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w formie elektronicznej, pozwalającą na wyodrębnienie kwot podatku przypadających na dane państwo członkowskie. Podział tych kwot, po wpłaceniu ich przez podatnika, będzie obowiązkiem organów podatkowych państwa członkowskiego. Składanie deklaracji odbywać się będzie kwartalnie, do 20 dnia miesiąca, nawet jeżeli ten 20 dzień miesiąca wypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Nowe zasady rozliczeń będą miały doniosłe konsekwencje. Podatnicy będą zmuszeni do aktualizacji zasad świadczenia usług, w związku z obowiązkiem ustalenia rezydencji konsumenta. Ustalenie miejsca świadczenia będzie bowiem podstawą do określenia kwoty podatku i ceny. Konieczna może się okazać aktualizacja bądź zmiana systemu księgowego, pozwalająca określić odpowiednią stawkę podatku na fakturze. Ponadto podatnicy będą narażeni na nadużycia ze strony usługobiorców.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z procedury uproszczonej, zobowiązani są złożyć elektroniczne zgłoszenie rejestracyjne Naczelnikowi Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście do dnia 31 grudnia 2014 roku. Zgłoszenia można składać od 1 października.

Kasia

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 60

W branży prawniczej kształcenie jest ustawiczne. Po pewnym czasie wchodzi w krew jak oddychanie. Na rynku jest sporo firm, które dają w tym zakresie wsparcie. W gronie tych renomowanych trwa od lat RB Akademia.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland W dziale Twoja firma przyglądamy się tematyce #HR W najnowszym artykule Marta Wójcicka pisze o preferencjach Polakó… https://t.co/O7Ia56kPHF
43mreply
RB__Poland Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020 - Russell Bedford https://t.co/3uCwT6QAd4
23hreply
RB__Poland Artykuł naszego kolegi z Meksyku - José Antonio Gutiérreza - opisuje sytuację FinTechów za oceanem. Warto tu zaznac… https://t.co/JX0VBcmJFF
RB__Poland OECD opublikowało długo wyczekiwany raport zawierający wytyczne w sprawie cen transferowych dla transakcji finansow… https://t.co/rlyReiaSF1