piątek, 22 czerwiec 2018 09:36

Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485).

 Rozporządzenie wykonawcze jest ściśle związane z nowelizacją przepisów dotyczących fakturowania, a konkretnie art.  106o – 106q ustawy o VAT i określa:

  • przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż w ustawie o VAT (art. 106e) oraz zakres tych danych,
  • inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania oraz
  • późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.

Przewidziana możliwość zamieszczenia na fakturze węższego zakresu danych dotyczyfaktur dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku, a także dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami oraz świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%.

Ponadto Minister Finansów w uzasadnieniu do nowego rozporządzenia wyjaśnił, że poza danymi obowiązkowymi, każda fakturamoże zawierać również inne informacje, gdyż przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur dla potrzeb podatku od towarów i usług  nie stoją na przeszkodzie umieszczaniu w fakturze dodatkowych danych, jeśli nie powodują one nieczytelności danych obligatoryjnych.

Sposoby innego przeliczania wskazanych na fakturach kwot w walutach obcych określono w rozdziale 3 rozporządzenia i dotyczą świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego oraz usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

W przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, fakturę, powinno się wystawić nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS - Russell Bedf… https://t.co/Wydi2GhcZE
16hreply
RB__Poland Sąd Najwyższy o wpływie prolongaty terminu zapłaty na rozpoczęcie biegu przedawnienia - Russell Bedford https://t.co/qlo8IEODh0
RB__Poland Zmiany w katalogu przypadków wymagających pozwolenia na budowę albo zgłoszenia  – nowelizacja prawa budowlanego - R… https://t.co/DpL9hxNLal