czwartek, 21 czerwiec 2018 14:04

Podatek akcyzowy w zakresie sprzedaży węgla przez pośredniczący podmiot węglowy po utracie statusu finalnego nabywcy węglowego

Finalny nabywca węglowy, który zakupił węgiel zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie a następnie zmienił status na pośredniczący podmiot węglowy i odsprzedał ten sam węgiel innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu nie jest zobowiązany do zapłaty akcyzy z tytułu sprzedaży. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. sygn. 2461-IBPP4.4513.21.2017.1.PK.

 

Wnioskodawcą interpretacji jest spółka produkująca energię elektryczną i cieplną przy użyciu węgla. Zakup węgla wykorzystywanego w tym zakresie jest zwolniony z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym. Spółka dokonała zakupu węgla (zwolnionego z akcyzy) jako finalny nabywca węglowy.

Wnioskodawca zamierza zmodernizować działalność poprzez rezygnację z węgla i zastąpienie go paliwem gazowym. Z tego powodu konieczna jest sprzedaż węgla przechowywanego w magazynach. Spółka zamierza uzyskać status pośredniczącego podmiotu węglowego (PPW), co jest równoznaczne z utratą statusu finalnego nabywcy węglowego. Przedmiotem pytania interpretacji indywidualnej było uzyskanie informacji czy sprzedaż węgla (po zmianie statusu z finalnego nabywcy węglowego na PPW) na rzecz innego PPW zostanie opodatkowana akcyzą.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym czynności opodatkowane akcyzą to m.in. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu oraz użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

Ustawa nie zalicza jednak do katalogu czynności opodatkowanych akcyzą sprzedaży węgla przez pośredniczący podmiot węglowy (taki jak wnioskodawca po zmianie statusu) na rzecz innego pośredniczącego podmiotu węglowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił uwagę na kolejny przypadek czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą:

„gdy finalny nabywca węglowy nabył wyroby węglowe z zastosowaniem zwolnienia, a następnie użyje te wyroby do celów innych niż te które były deklarowane w momencie nabycia z zastosowaniem zwolnienia - to użycie to podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdzie za użycie uznaje się również sprzedaż tych wyrobów.”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednocześnie, że opisany przez wnioskodawcę przypadek sprzedaży znajduje się poza zakresem powyższej czynności i z tego powodu nie powoduje obowiązku zapłaty akcyzy:

„Jednakże podmiot, który posiada status PPW jest uprawniony do sprzedaży wyrobów węglowych do innego PPW bez zapłaty akcyzy.”

Wykładnia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje na potencjalne korzyści związane ze zmianą paliwa węglowego na bardziej ekologiczne.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI