czwartek, 21 czerwiec 2018 13:55

Zwolnienie z akcyzy sprzedaży paliw ze względu na przeznaczenie

Przedsiębiorca sprzedający wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie nie musi weryfikować ich wykorzystania przez nabywcę aby uzyskać takie zwolnienie. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 marca 2017 r. sygn. 2461-IBPP4.4513.400.2017.1.MK.

 

Interpretacja dotyczy spółki handlującej m.in. paliwami żeglugowymi, która rozważa sprzedaż gazu LNG (skroplony gaz ziemny) stoczni zajmującej się budową i remontowaniem statków. Taka czynność (sprzedaż paliwa) jest co do zasady opodatkowana akcyzą jednak ustawa o podatku akcyzowym przewiduje w tym zakresie zwolnienie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację korzystną dla spółki, uznając, że przysługuje w tym przypadku zwolnienie z akcyzy.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy akcyzowej zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone w żegludze. Pytanie spółki dotyczyło możliwości zastosowania tego zwolnienia w przypadku gdy kontrahent wykorzystuje paliwo do testowania wyprodukowanych lub wyremontowanych statków (żegluga próbna). Inaczej mówiąc, wnioskodawca chciał uzyskać informacje czy żegluga próbna może być uznana za żeglugę powodującą zwolnienie z akcyzy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację korzystną dla spółki, uznając, że przysługuje w tym przypadku zwolnienie z akcyzy. Uzasadnienie było jednak znacznie bardziej ogólne niż stanowisko własne wnioskodawcy:

”Wnioskodawca(…) nie jest zobligowany do badania czy sprzedany wyrób gazowy będący przedmiotem dostawy na rzecz finalnego nabywcy gazowego zostanie zużyty do celów objętych zwolnieniem(...) Ponadto Wnioskodawca nie jest również zobligowany do weryfikowania złożonego przez nabywcę wyrobu gazowego oświadczenia o przeznaczeniu wyrobu gazowego do celów zwolnionych.”

Powyższy fragment wskazuje, że kluczowym elementem w przedmiotowej kwestii jest oświadczenie składane przez nabywcę o zamiarze wykorzystania wyrobów akcyzowych do celów zwolnionych, sprzedawca nie może być obarczony obowiązkiem weryfikacji prawidłowości tego oświadczenia.

Omawiana interpretacja może znacznie ułatwić bieżącą działalność przedsiębiorcom handlującym wyrobami zwolnionymi z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Przyjęcie wykładni odmiennej od zaprezentowanej mogłoby niepotrzebnie utrudniać obrót gospodarczy poprzez nakładanie zbyt uciążliwych obowiązków na podatników.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI