czwartek, 21 czerwiec 2018 13:41

Określenie ilości energii zwolnionej z akcyzy w drodze oszacowania

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2016 r. sygn. IBPP4/4513-193/15/MK ilość energii elektrycznej zwolnionej z akcyzy może być ustalona w drodze oszacowania (bez użycia urządzeń pomiarowych). Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dotyczy spółki posiadającej koncesję na produkcję i obrót energią elektryczną. Podstawowym przedmiotem działalności wnioskodawcy jest wydobycie i obróbka rudy miedzi. Spółka produkuje energię elektryczną, która jest następnie zużywana w procesach przetwarzania metalu.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11), w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m. in. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na jej wytwarzanie lub dystrybucję. Z kolei art. 30 ust. 7a pkt. 3 tej samej ustawy przewiduje zwolnienie dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych.

Z treści przytoczonych przepisów wynika brak obowiązku zapłaty akcyzy po stronie wnioskodawcy omawianej interpretacji w odniesieniu do energii elektrycznej wyprodukowanej we własnych zakładach a następnie zużytej w procesie obróbki miedzi. Wątpliwość dotyczy jednak faktu, że urządzenia wykorzystywane w procesach metalurgicznych spółki nie posiadają zainstalowanych urządzeń pomiarowych, które wskazywałyby ilość zużywanej energii. Z tego powodu wnioskodawca może określić ilość prądu wykorzystanego do produkcji metalu jedynie w drodze oszacowania.

Pytanie spółki przedstawione we wniosku o interpretację dotyczyło możliwości objęcia zwolnieniem z akcyzy energii elektrycznej zużywanej w opisanym procesie pomimo braku urządzeń pomiarowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zajął stanowisko korzystne dla wnioskodawcy uznając, że:

„(…)zwolnieniu z akcyzy(...) podlega wyłącznie ta część energii elektrycznej, która jest bezpośrednio zużyta w procesach metalurgicznych(...) W przypadku braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości energii elektrycznej podlegającej zwolnieniu z akcyzy(...) Wnioskodawca będzie mógł określać ilość energii elektrycznej zwolnionej z akcyzy metodą szacunkową”

Wykładnia dokonana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oznacza, że bariery techniczne uniemożliwiające precyzyjny pomiar energii elektrycznej wykorzystywanej do procesów zwolnionych z akcyzy nie muszą oznaczać utraty przywilejów przyznawanych przez ustawę wobec określonych grup przedsiębiorców.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI