czwartek, 21 czerwiec 2018 13:39

Opodatkowanie akcyzą strat energii elektrycznej

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 stycznia 2017 r. sygn. 2461-IBPP4.4513.386.2016.1.PK energia elektryczna utracona w procesie przesyłania odbiorcom zewnętrznym nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dotyczy spółki posiadającej koncesję na dystrybucję i obrót energią elektryczną. Współpraca z kontrahentami wiąże się z utratą około 8% sprzedawanej energii na etapie jej przesyłania odbiorcom co wynika z właściwości fizykochemicznych tego procesu.

„Straty energii elektrycznej powstające w infrastrukturze energetycznej Spółki, w związku z dostarczaniem energii do poszczególnych punktów odbioru są wyłączone z opodatkowania akcyzą”.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11), w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m. in.

  • sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju,
  • zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na jej wytwarzanie lub dystrybucję,

Treść tego przepisu oznacza, że obowiązek zapłaty akcyzy dotyczy np. prądu zużytego na oświetlenie lub ogrzewanie wewnątrz przedsiębiorstwa handlującego energią elektryczną.

Pytanie wnioskodawcy dotyczyło możliwości uznania strat przesyłanej energii za zużycie podlegające opodatkowaniu akcyzą.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie z którym:

„Straty energii elektrycznej powstające w infrastrukturze energetycznej Spółki, w związku z dostarczaniem energii do poszczególnych punktów odbioru są wyłączone z opodatkowania akcyzą”.

Podstawowym założeniem podatku akcyzowego jest co do zasady opodatkowanie konsumpcji określonych dóbr. Obowiązek podatkowy wobec innych czynności lub zdarzeń (np. utraty wyrobów akcyzowych) musi jasno wynikać z ustawy. Nie można w tym zakresie stosować wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatnika

Kasia

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI