środa, 20 czerwiec 2018 18:33

Unikanie opłacania składek ZUS poprzez pracę u zagranicznego pracodawcy

Wspólnota europejska umożliwia obywatelom państw członkowskich nie tylko swobodne podróżowanie, lecz również podejmowanie pracy i działalności gospodarczej na terenie innych państw UE. Dla przedsiębiorców może to wiązać się z oszczędnościami w zakresie kosztów ubezpieczeń społecznych.

 

Zgodnie z ostatnim wyrokiem Sądu Najwyższego, działania ZUS były niezasadne. Zdaniem Sądu, już samo unieważnienie umowy zawartej poza granicami Polski nie leży w kompetencji ZUS. Dodatkowo, Sąd potwierdził, iż osoba podejmująca pracę w innym państwie Unii podlega w zakresie ubezpieczeń społecznych ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca.

Zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi, osoba, która na terenie dwóch różnych państw członkowskich pozostaje w stosunku pracy i prowadzi działalność gospodarczą, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wyłącznie z tytułu stosunku pracy.

Oznacza to, iż osoba zatrudniona na umowę o pracę na terenie jednego z państw członkowskich, jednocześnie prowadząca działalność gospodarczą w Polsce, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu wyłącznie w kraju, w którym świadczy pracę w oparciu o stosunek pracy. Tym samym nie jest ona obowiązana do uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce.

Wskazana wyżej zasada w praktyce może wiązać się ze znacznymi oszczędnościami dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, gdzie podstawowa składka na ubezpieczenie społeczne wynosi ok. 1100 PLN.

Mechanizm ten zaczął być wykorzystywany na szerszą skalę przez Polskich przedsiębiorców, co wzbudziło wątpliwości ZUS. Na kanwie tego typu spraw, ZUS kwestionował umowy, zawierane z zagranicznymi podmiotami (pracodawcami), kwalifikując je jako umowy fikcyjne, zawarte jedynie w celu obejścia prawa. Samych ubezpieczonych zobowiązywał zaś do zapłaty zaległych składek, powiększonych o wartość odsetek.

Zgodnie z ostatnim wyrokiem Sądu Najwyższego, działania ZUS były niezasadne. Zdaniem Sądu, już samo unieważnienie umowy zawartej poza granicami Polski nie leży w kompetencji ZUS. Dodatkowo, Sąd potwierdził, iż osoba podejmująca pracę w innym państwie Unii podlega w zakresie ubezpieczeń społecznych ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca.

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie dotyczył kobiety prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce, która jednocześnie zatrudniła się na 1/8 etatu na Słowacji. W toku postępowania Skarżąca została wezwana do przedłożenia dodatkowych dokumentów, potwierdzających fakt wykonywania pracy na terenie Słowacji, tj. rachunków za zakwaterowania, biletów przejazdu itp.

Podsumowując, działania podejmowane przez polskich przedsiębiorców, zmierzające do uniknięcia obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społecznej nie są zatem sprzeczne z prawem. Zatrudnienie w innym państwie członkowskim nawet na ułamkową część etatu zwalnia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski. Nawet w przypadku braku dokumentacji, potwierdzającej fakt wykonywania pracy dla zagranicznego Pracodawcy, ZUS nie jest uprawniony do orzekania w sprawie obowiązywania zawartej umowy.

Pomimo tego, iż wskazany wyrok wydaje się być bardzo korzystny dla przedsiębiorców, należy mieć na uwadze, że dalsza praktyka sądów i ZUS może nie być jednolita. Nadto, należy mieć na uwadze, że zarówno sądy, jak i ZUS mają możliwość wystąpienia z wnioskiem do innego państwa członkowskiego o zbadanie sprawy.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 54

Przełomowe zmiany w kodeksie karnym czekają na podpis Prezydenta. Rewolucja nadciąga także w zakresie postępowania cywilnego. Prawo, to doskonałe remedium na nudę, uatrakcyjnia leniwy czas urlopowy.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Russell Bedford a ceny transferowe – pomożemy twojej firmie uniknąć kłopotów - Russell Bedford Poland https://t.co/Qdfzxoj272
8hreply
RB__Poland 54. numer #RBMagazine już dostępny Szczególny nacisk położyliśmy na zmiany w prawie karnym, które mają zostać wprow… https://t.co/yBgXMgyq5Q
12hreply
RB__Poland NSA: Kupony rabatowe od Allegro to nie przychód - Russell Bedford Poland https://t.co/JoIGhk04L0
RB__Poland Zabezpiecz się przed ryzykiem finansowania terroryzmu - Russell Bedford Poland https://t.co/9SGhFTiQZm