poniedziałek, 25 kwiecień 2022 07:11

Dalszy ciąg łatania Polskiego ładu

Niedawno pisaliśmy o dużej nowelizacji przepisów podatkowych, która ma naprawić rozwiązania wdrożone z początkiem roku w ramach „polskiego ładu”, a które wbrew zapowiedziom i kampaniom marketingowym okazały się równie mało korzystne, co mało dopracowane. Tempo prac jest dosyć prężne i już w dniu 12 kwietnia 2022 roku MF opublikowało zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Uaktualniony projekt ustawy uwzględnia niektóre uwagi zgłoszone w konsultacjach społecznych.

Najistotniejsze zmiany jakie nastąpiły dotyczą możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania, czy zwrot z urzędu nadpłaconych różnić w zaliczkach na ubezpieczenie zdrowotne miesięczne, a te w rocznym rozliczeniu.

Poniżej przedstawiamy jakie różnice pojawiły się w nowym projekcie względem pierwotnego tekstu:

Ponowny wybór formy opodatkowania

W projekcie została zaproponowana możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców, którzy wybrali ryczałt albo podatek liniowy.

Zasady zwrotu różnic w ubezpieczeniu zdrowotnym

Ujednolicono zasady zwrotu nadpłaconych (różnic między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składek zdrowotnych a roczną składką zdrowotną) składek na ubezpieczenie zdrowotne z zasadami wynikającymi z przepisów Ordynacji podatkowej.

Zwrot będzie dokonywany z urzędu na postawie rocznego rozliczenia złożonego przez przedsiębiorcę i poprawnej weryfikacji KAS. Warunkiem zwrotu z urzędu będzie:

  • Złożenie rozliczenia rocznego
  • Poprawna weryfikacja danych z KAS

Brak złożenia rocznego rozliczenia skutkował będzie przeksięgowaniem na konto płatnika, co będzie mogło zostać potrącone z płatności bieżących składek.

Częściowe odliczenie składki zdrowotnej

Wprowadzono możliwość częściowego odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu/przychodu albo podatku.

Dopłata składek

Dopłata składek będzie następowała w terminie płatności składek za kwiecień, tj. miesiąc, za który będzie sporządzane rozliczenie roczne składki. W związku z tym, że zmianie ulega termin na złożenie zeznania rocznego przez osoby na ryczałcie – do 30 kwietnia, tym samym rozliczenie roczne w ZUS również będzie sporządzane w jednym terminie.

Ulga PIT-0 dla ZUS

ZUS jako płatnik będzie mógł stosować ulgi PIT-0, o ile otrzyma od podatnika oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania zwolnienia.

Przekroczenie progu 30.000

Wyeliminowano konieczność bezzwłocznego wycofania wniosku przez podatnika o przewidywanym przekroczeniu 30 tys. zł. Po przekroczeniu 30 tys. zł, ZUS będzie pobierał zaliczki bez stosowania kwoty wolnej od podatku.

Doprecyzowanie zakresu danych przekazanych przez płatników

Doprecyzowano zakres danych przekazywanych przez płatników w imiennych raportach rozliczeniowych lub deklaracjach rozliczeniowych. Doprecyzowanie to dotyczy m.in. informacji o kwocie różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego oraz informację o kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy.

Dopłaty

Ubezpieczony będzie wpłacał kwotę stanowiącą różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego. Kwota ta wykazywana będzie w dokumencie rozliczeniowym składanym za miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania.

Po upływie terminu na złożenie wniosku przy jednoczesnym braku zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, kwota zwrotu podlega rozliczeniu na koncie płatnika składek.

Informowanie się wzajemne urzędów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o formie opodatkowania oraz o wysokości przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  o kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy wykazanego w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z kolei Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych dla celów podatkowych oraz o rozbieżnościach pomiędzy kwotą należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy wykazanego w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a kwotą należnego podatku wykazanego dla celów podatkowych.

Doręczenie elektroniczne

Dodane zostały przepisy w ustawie zdrowotnej dotyczące doręczeń elektronicznych. Zagwarantuje to możliwość zapoznania się osobie, której przysługuje zwrot z decyzjami, postanowieniami, zawiadomieniami i innymi dokumentami. Informacja o ich umieszczeniu na profilu informacyjnym będzie mogła być przesyłana przez ZUS mailem lub SMS-em.

Zwolnienie z zasiłkach macierzyńskich

W zaliczkach ZUS będzie mógł stosować zwolnienie w zakresie zasiłków macierzyńskich od 1 lipca 2022 r. natomiast zwolnienie tych zasiłków od 1 stycznia 2022 r. będzie stosowane w rozliczeniu rocznym.

Autor: Leszek Dutkiewicz, partner Russell Bedford Poland. Związany z firmą od 2011 roku. Dyrektor biura RBP w Katowicach. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany dotyczące uprawnionych podmiotów - Russell Bedford https://t.co/aADFLivWTJ
RB__Poland Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - Russell Bedford https://t.co/427FLNijsR