wtorek, 12 kwiecień 2022 06:52

Konsultacje projektu objaśnień podatkowych dotyczących metody odprzedaży

MF przekazało do konsultacji projekt objaśnień podatkowych w sprawie metody ceny odprzedaży jako jednej z metod szacowania cen transferowych. Konsultacje mają potrwać do końca kwietnia i prawdopodobnie wzbudzą zainteresowanie osób zawodowo zajmujących się sporządzaniem dokumentacji podatkowych i analiz.

Docelowe objaśnienia będą miały zastosowanie do transakcji kontrolowanych realizowanych po 31 grudnia 2018 r.

W proponowanej treści objaśnień oprócz wyjaśnień o charakterze ogólnym, definicyjnym mają się znaleźć wskazówki, kiedy należy stosować metodę ceny odprzedaży (dalej: MCO), w jaki sposób ustalać marżę, jak wybierać wskaźnik rentowności, w jaki sposób badać porównywalność.

MCO należy zastosować w szczególności gdy:

  • nie można zastosować metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • przedmiot transakcji kontrolowanej został w krótkim odstępie czasowym odprzedany do podmiotu niepowiązanego,
  • przedmiot transakcji niekontrolowanej (transakcja odprzedaży) nie uległ znacznym zmianom.

Wybór podmiotu

MCO stosowana jest przede wszystkim w obrocie towarowym pomiędzy podmiotami powiązanymi, z których jeden jest producentem a drugi dystrybutorem.

Określenie marży ceny odprzedaży i kalkulacja ceny zakupu

W obliczeniach marży brutto (marży ceny odprzedaży), koszty bezpośrednie i pośrednie związane z odprzedażą przedmiotu transakcji kontrolowanej nie zawierają ani kosztów ogólnego zarządu, ani wartości sprzedanych dóbr lub usług. Dla potrzeb kalkulacji marży brutto nie wyłącza się kosztów sprzedaży. Kosztami sprzedaży są np. koszt wynagrodzenia dla handlowców, koszt transportu towarów

Stosując MCO należy najpierw ustalić cenę sprzedaży do podmiotu niepowiązanego. Następnie od tej kwoty należy odjąć marżę ceny odprzedaży, która odzwierciedla koszty związane z odprzedażą oraz zysk dla podmiotu. Uzyskana w tej kalkulacji cena jest ceną zakupu od podmiotu powiązanego (transakcja kontrolowana).

Porównania marży ceny odprzedaży dokonuje się za pomocą danych wewnętrznych lub zewnętrznych.

Wybór wskaźnika rentowności

W MCO dopuszczalne jest testowanie wskaźników rentowności obliczonych dla całej działalności danego podmiotu, w szczególności gdy prowadzi jednorodną działalność lub prowadzi kilka typów działalności, natomiast jedna z nich stanowi działalność wiodącą. Zastosowanie porównania na całej działalności nie jest natomiast właściwe, w przypadku gdy podmiot angażuje się w różnorodne transakcje kontrolowane.

Porównywalność

Istotne znaczenie w kontekście rozpatrywania różnic między transakcjami porównywanymi mogą mieć np.: profil funkcjonalny stron transakcji, pełnione funkcje oraz umiejscowienie funkcji na różnych szczeblach obrotu, sposób prowadzenia działalności podmiotu, inne warunki, które mogą wpływać na porównywalność (np. strategia biznesowa, wpływ polityki cenowej grupy na stosowane ceny, warunki umowne).

Powyższy katalog jest przykładowy i otwarty, a zastosowanie konkretnych czynników w konkretnym przypadku zależy od danego stanu faktycznego i okoliczności.

Profil funkcjonalny podmiotów uczestniczących w dokonaniu konkretnej transakcji kontrolowanej obejmuje w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i angażowane aktywa.

Jeżeli występują istotne różnice między transakcją kontrolowaną a niekontrolowaną, to należy wyeliminować te różnice za pomocą korekty porównywalności. Nie należy dokonywać korekt na kryteriach porównywalności, które nie mają wpływu na wysokość ceny transferowej lub ich wpływ jest nieznaczny.

Obecnie nie ma przepisów wyznaczających minimalną lub rekomendowaną liczebność próby porównawczej w analizie danych porównawczych.

[1] https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-projektu-objasnien-podatkowych-w-zakresie-cen-transferowych-nr-6-metoda-ceny-odprzedazy/

Autor: Leszek Dutkiewicz, partner Russell Bedford Poland. Związany z firmą od 2011 roku. Dyrektor biura RBP w Katowicach. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany dotyczące uprawnionych podmiotów - Russell Bedford https://t.co/aADFLivWTJ
RB__Poland Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - Russell Bedford https://t.co/427FLNijsR