poniedziałek, 22 listopad 2021 07:55

Klauzula GAAR nie może być rozpatrywana fragmentarycznie

Statystyki postępowań wskazują na to, że Fiskus zaczął stosować klauzulę GAAR, która od 2016 roku pozostawała uśpiona.  Zapadły też pierwsze wyroki zaskarżające działania organów podatkowych.

Jak było do przewidzenia, w odpowiedzi podatnicy ruszyli do sądów i już zapadły pierwsze wyroki dotyczące bezprawnego wykorzystania GAAR przez Fiskus

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR – General Anti Avoidance Rule) jest obecna w polskim systemie podatkowym od 15.07.2016 roku. Od początku budzi ona zastrzeżenia, między innymi dlatego, że opis samej czynności unikania opodatkowania jest zbyt szeroki i niedookreślony. Reguluje ją art. 1. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, który stwierdza, że jest to czynność czy też zespół czynności, która jednocześnie jest dokonywana celem osiągnięcia korzyści podatkowej, a przy tym jest sprzeczna w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania podmiotu, który ją podejmuje, był sztuczny. Postępowanie wobec podatnika może być tu wszczynane z art. 303 Kodeksu postępowania karnego (KPK), mówiącego, że „jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną”, gdy tymczasem działania optymalizacyjne podmiotu nie mogą być uznane a priori za przestępstwo.

Przez cztery lata Fiskus nie sięgał po klauzulę, być może właśnie z powodu zbyt nieprecyzyjnego prawa, które GAAR implementowało. W obliczu pandemii pojawiła się potrzeba sięgnięcia do portfeli podatników, co ma odzwierciedlenie w tym, że do września 2020 roku uruchomiono aż 20 postępowań, z kolei w 3 kwartale 2021 roku było to już 25 spraw.

Jak było do przewidzenia, w odpowiedzi podatnicy ruszyli do sądów i już zapadły pierwsze wyroki dotyczące bezprawnego wykorzystania GAAR przez Fiskus. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekał w dwóch połączonych sprawach o sygn. akt III SA/Wa 1247/21, III SA/Wa 1248/21, w których zaskarżone decyzje organu podatkowego zostały uchylone. Sąd, po konsultacji z Radą ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, uznał, że Fiskus nie mógł ocenić zasadności wybranych działań optymalizacyjnych, biorąc pod uwagę jedynie ich fragment. Każdorazowo należy je ocenić w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i gospodarcze.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs