czwartek, 02 wrzesień 2021 12:54

Estoński CIT w ramach Polskiego Ładu

Już od 1 stycznia 2021 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz spółka akcyjna mają możliwość rozliczenia w formie ryczałtu od dochodów tzw. CITu estońskiego.

Wyżej wspomniana zmiana jest znacząca dla przedsiębiorców, jako że ideą estońskiego CITu jest odroczenie opodatkowania dochodów spółki, aż do momentu wypłaty zysku ze spółki, takie rozwiązanie w założeniu ma sprzyjać rozwojowi spółek, które w ramach ww. możliwości dysponowałyby dodatkowymi środkami pieniężnymi.

Wśród licznych zmian w przepisach podatkowych zaproponowanych przez ustawodawcę w ramach Polskiego Ładu znalazło się kilka korzystnych propozycji zmian w zakresie estońskiego CITu.

Niestety, po głębszej analizie zmian nowych przepisów okazuje się, iż z zaproponowanych rozwiązań mogą skorzystać tylko nieliczni przedsiębiorcy jako, że ustawowy katalog podmiotów uprawnionych do rozliczenia się w formie CITu estońskiego jest dość mocno ograniczony.

Antidotum na tę bolączkę ma stanowić Polski Ład.

Estoński CIT w 2021 r.

Od stycznia 2021 r. z tzw. estońskiego CITu mogą skorzystać tylko spółki z o.o. oraz spółki akcyjne po spełnienia dodatkowych przesłanek. Po pierwsze przychody tych spółek nie mogą przekroczyć 100 milionów złotych rocznie, po drugie przychody muszą pochodzić w większości z działalności operacyjnej, dodatkowo ww. spółki są zobowiązane do ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. To nie koniec wymagań, spółki, które chcą skorzystać z tej formy opodatkowania muszą ponadto zatrudniać odpowiednią liczbę pracowników, a wspólnikami lub akcjonariuszami spółek mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Co więcej spółki te nie mogą być wspólnikami ani akcjonariuszami w innych spółkach. Na dodatek przepisy o tzw. estońskim CIT nie przewidywały wielu korzyści dla przedsiębiorców, które mogłyby zachęcić do skorzystania z tej formy opodatkowania.

Rozwiązanie w powyższej formie nie spotkało się z dużym zainteresowaniem, zostało wybrane przez zaledwie niecałe 400 spółek kapitałowych, mało podmiotów spełnia tak rygorystyczne wymagania.

Polski Ład i nowy estoński CIT

Wśród licznych zmian w przepisach podatkowych zaproponowanych przez ustawodawcę w ramach Polskiego Ładu znalazło się kilka korzystnych propozycji zmian w zakresie estońskiego CITu.  Przede wszystkim w ramach założeń zmian poszerzony zostanie zakres podmiotowy możliwego objęcia tą formą opodatkowania o nowe spółki prawa handlowego, tj. komandytowe i komandytowo-akcyjne, dlatego też zmieni się oficjalna nazwa tej formy opodatkowania z „ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych” na „ryczałt od dochodów spółek”. Ponadto usunięte zostaną inne przesłanki zastosowania ryczałtu od dochodów spółek. Od 1 stycznia 2022 r. zniknie limit 100 milionów złotych dla przychodów spółek, nie będzie również obowiązku ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych, jednak w przypadku ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych będzie możliwe zastosowanie preferencji w formie niższej stawki podatku dochodowego.

Projekt ustawy przewiduje również uelastycznienie terminów zapłaty tzw. korekty wstępnej, czyli podatku od różnic przejściowych między wynikiem podatkowym a wynikiem rachunkowym. Jednakże w sytuacji, gdy ta forma opodatkowania zostanie zachowana przez okres powyżej 4 lat, to wtedy zobowiązanie wynikające z tzw. korekty wstępnej wygaśnie.

Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone w formie przewidzianej w projekcie Polskiego Ładu spółki będą mogły wybrać formę opodatkowania estońskim CITem w przypadku spełnienia następujących warunków: osiągania większości przychodu z działalności operacyjnej, zatrudniania co najmniej 3 pracowników, nieposiadania przez spółkę udziałów lub akcji w kapitale innych spółek oraz nie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Dla przyszłych podmiotów korzystających z ryczałtu od dochodów spółek w ramach Polskiego Ładu dodatkowo przewidziane zostały korzystne stawki opodatkowania, dla małych podatników, oraz podatników rozpoczynających działalność, efektywna stawka podatku dochodowego tj. łączny poziom obciążenia CIT i PIT wyniesie 20%, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, a dla dużych podatników stawka wyniesie 25%, a w przypadku spełnienia dodatkowych przesłanek związanych z ponoszeniem odpowiednich nakładów inwestycyjnych będzie możliwe zastosowanie stawki w wysokości 20%.

Jeżeli zaproponowane przez polskiego ustawodawcę rozwiązania w ramach Polskiego Ładu wejdą w życie w kształcie zaproponowanym w przedstawionym projekcie ustawy, to wybór opodatkowania w formie tzw. estońskiego CITu może się okazać szczególnie korzystny dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, oraz w formie spółki, gdzie jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne. Osoby prowadzące  jednoosobową działalności gospodarczą będą mogły ograniczyć swoją odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przy jednoczesnym korzystnym opodatkowaniu efektywną stawką podatku 20%.

Kamil Kwiatek, Russell Bedford Katowice

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs