wtorek, 31 sierpień 2021 07:00

Polski ład: obowiązkowa składka zdrowotna dla zarządu spółki

Powoli zbliżają się ku końcowi konsultacje w sprawie wprowadzenia tzw. Nowego ładu – największej reformy prawa podatkowego ostatnich lat. Projekt przepisów ma w założeniu uszczelnić system podatkowy, zniwelować nierówności społeczne i wesprzeć przedsiębiorców. Ostatni punkt niestety zapewne zostanie w sferze założeń, ponieważ zapisy Nowego ładu de facto obciążają przedsiębiorców.

Planowane zmiany przewidują redystrybucje obciążeń podatkowych, konsekwencją czego jest zmniejszenie obciążeń podatkowych dla jednych oraz ich wzrost dla innych. Niestety, znacząca część podwyżek obejmie przedsiębiorców. Dość głośno jest ostatnio o wprowadzeniu obowiązkowej 9-procentowej składki zdrowotnej naliczanej proporcjonalnie od osiąganego dochodu u samozatrudnionych. Kolejnym novum systemowym jest decyzja o objęciu obowiązkową 9-procentową składką zdrowotną członków oraz prezesów zarządów spółek. W praktyce oznacza to zwiększenie ich obciążeń podatkowo-społecznych z 32 do 41 procent.

Obecnie pełnienie funkcji członka zarządu lub prezesa zarządu nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Powyższe ulegnie zmianie w przypadku wejścia w życie art. 13 Projektu z dnia 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw: 

„Art. 13. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 66 w ust. 1 po pkt 35 dodaje się pkt 35a w brzmieniu:„35 a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie;”[1]

Skutkiem tej nowelizacji będzie obowiązek zapłacenia przez osoby zatrudnione na podstawie powołania 9 procentowej składki zdrowotnej, która będzie naliczana proporcjonalnie od dochodu. W konsekwencji szefowie spółek zarobią mniej o 9 procent, a ich obciążenie społeczno-podatkowe zwiększy się do 41 procent.  Eksperci szacują, iż zmiany mogą dotknąć około 80 procent spółek w całym kraju, najbardziej dotkliwa zmiana będzie dla małych i średnich spółek, gdyż one najczęściej zatrudniają osoby zarządzające na podstawie powołania.

Planowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12349409/12805432/12805433/dokument514512.pdf

 

Autorka: Darya Bannaya

Młodszy konsultant podatkowy. Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając klientom w bieżących sprawach związanych przede wszystkim z podatkami dochodowymi.

Autorka i współautorka publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

 

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs