niedziela, 30 maj 2021 20:23

WSTO, czyli wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, w pakiecie e-commerce

VAT-OSS (one sto shop) już niebawem wejdzie w życie. Nowe przepisy zastąpią i uzupełnią dotychczasowe prawo dotyczące MOSS, czyli rozliczania VAT-u według unijnej, zunifikowanej procedury. Co się zmieni?

Nowością będzie rozszerzanie zakresu rozliczania podatku, który będzie dotyczył usług nadawczych, telekomunikacyjnych i elektronicznych świadczonych dla podmiotów niebędących podatnikami, jak też tych przedsiębiorców, którzy dostarczają towarów dla takich nabywców. Zamiast MOSS i sprzedaży wysyłkowej z kraju będziemy więc mieli kompleksowy punkt obsługi OSS, dodatkowo wzmocniony przez stworzenie WSTO, czyli wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, przy czym „wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość” obejmuje dostawy do następujących nabywców:

- dostawy towarów do osób niebędących podatnikami (konsumentów);

- dostawy towarów (w tym wyrobów akcyzowych) do podatników lub osób prawnych niebędących podatnikami wymienione w art. 151 dyrektywy VAT (dostawy w ramach stosunków dyplomatycznych, na rzecz organizacji międzynarodowych, NATO itp.); oraz

- dostawy towarów (z wyjątkiem wyrobów akcyzowych) na rzecz: (i) podatników dokonujących wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług, z tytułu których nie mają oni prawa do odliczenia VAT; (ii) podatników podlegających wspólnemu systemowi ryczałtowemu dla rolników; (iii) podatników podlegających procedurze marży od towarów używanych oraz (iv) osób prawnych niebędących podatnikami – (znanych również jako grupa 4).

Sprzedaż towarów na odległość może obejmować każdy rodzaj towaru niezależnie od jego wartości, w tym produkty podlegające akcyzie. Zakres art. 14 ust. 4 pkt 1 dyrektywy VAT i tym samym procedury unijnej obejmuje dostawy towarów podlegających akcyzie jedynie w szczególnych przypadkach w zależności od nabywcy, do którego dostarczane są towary, tym samym wyłącznie wówczas, gdy są dostarczane do:

- osób niebędących podatnikami;

lub

- podatników lub osób prawnych niebędących podatnikami, w przypadku których wewnątrzwspólnotowe nabycia nie podlegają opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy VAT, tym samym wymienionych w art. 151 dyrektywy VAT.

Przykład 1

Dostawca/usługodawca mający siedzibę w UE prowadzi wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość i świadczy usługi usługobiorcom w różnych państwach członkowskich UE. Usługodawca chciałby zarejestrować się do celów procedury unijnej oraz deklarować i opłacać VAT za pośrednictwem procedury unijnej wyłącznie z tytułu świadczenia usług. VAT z tytułu sprzedaży towarów na odległość chciałby deklarować i opłacać zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi VAT w odpowiedniej krajowej deklaracji VAT odnośnego państwa członkowskiego.

Dostawca/usługodawca, który postanowił zarejestrować się na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, powinien deklarować swoje wszystkie towary i usługi wchodzące w zakres procedury unijnej w ramach punktu kompleksowej obsługi. W związku z tym dostawca/usługodawca nie może zdecydować się na korzystanie z procedury unijnej jedynie w odniesieniu do świadczenia usług. Po zarejestrowaniu do celów procedury unijnej zarówno świadczenie usług, jak i sprzedaż towarów na odległość należy deklarować w ramach punktu kompleksowej obsługi.

Przykład 2

Operator interfejsu elektronicznego mający siedzibę w UE jest podmiotem uznawanym za dostawcę w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i krajowych dostaw towarów nabywcom w UE. Operator interfejsu elektronicznego świadczy również transgraniczne elektroniczne usługi B2C na rzecz usługobiorców w UE. Operator interfejsu elektronicznego chciałby korzystać z punktu kompleksowej obsługi w celu deklarowania i zapłaty VAT wyłącznie z tytułu sprzedaży towarów na odległość. VAT od krajowych dostaw towarów realizowanych przez operatora interfejsu elektronicznego jako podmiot uznawany za dostawcę oraz z tytułu świadczenia usług elektronicznych byłby deklarowany i rozliczany przez tego operatora zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi VAT.

Dostawca/usługodawca, który postanawia zarejestrować się na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, powinien deklarować swoje wszystkie towary i usługi wchodzące w zakres procedury unijnej w ramach punktu kompleksowej obsługi. W związku z tym operator interfejsu elektronicznego nie może zdecydować się na korzystanie z punktu kompleksowej obsługi w przypadku wybranych dostaw i usług. Po zarejestrowaniu do celów procedury unijnej wszystkie swoje kwalifikujące się dostawy i usługi (sprzedaż towarów na odległość, krajowe dostawy towarów jako podmiot uznawany za dostawcę oraz świadczenie usług) musi deklarować w ramach punktu kompleksowej obsługi.

Zobacz noty wyjaśniajace dotyczące przepisów vat w handlu elektronicznym - pdf. niżej

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany dotyczące uprawnionych podmiotów - Russell Bedford https://t.co/aADFLivWTJ
RB__Poland Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - Russell Bedford https://t.co/427FLNijsR