środa, 16 wrzesień 2020 05:26

WSA: darowizna w gotówce zwolniona z podatku

 pl.freepik.com pl.freepik.com

Z jednego z najnowszych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi możemy dowiedzieć się, iż użyty w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn zwrot mówiący o konieczności udokumentowania otrzymanej darowizny pieniężnej poprzez rachunek płatniczy, należy rozumieć jako obowiązek wskazania, że doszło do transferu środków pieniężnych z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego, gdzie sposób dokonania tego transferu ma w tym przypadku drugorzędne znaczenie.

Skarżąca w lipcu 2017 r. zgłosiła do urzędu skarbowego nabycie w  drodze darowizny 110 tys. euro. Pieniądze otrzymała od ojca z Rosji i miała przeznaczyć je na budowę domu. Darowizna potwierdzona została umową, w której przewidziano, że darowizna zostanie wpłacona na konto osobiste osoby obdarowanej w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Skarżąca zgodnie z umową wpłaciła otrzymaną kwotę na swoje konto bankowe po czym dokonała zgłoszenia darowizny do US za pomocą formularza SD-Z2. Okazało się bowiem, iż organy skarbowe zakwestionowały spełnienie przez skarżącą warunku zwolnienia nie uznały za takowy dowód potwierdzający wpłatę środków pieniężnych przez samą skarżącą na jej rachunek.

Zdaniem organów skarbowych zwolnienie wchodziłoby w grę tylko w razie przekazania pieniędzy przez darczyńcę na rachunek bankowy obdarowanego (ewentualnie przekazem pocztowym), które w sposób jednoznaczny i wyraźny dokumentowałoby to kto, komu i jaką kwotę darował. Według organów skarbowych rozszerzenie tego zwolnienia na „wpłaty własne” stanowiłoby całkowite odejście od warunku udokumentowania sposobu otrzymania pieniędzy.

Nie zgodził się z tym WSA w Łodzi wskazując w swoim orzeczeniu, iż użyty w przepisie art. 4a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2019.1813 t.j. z dnia 2019.09.24) zwrot „udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy” należy rozumieć jako obowiązek wykazania, że doszło do transferu środków pieniężnych z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego (wykonania darowizny), przy czym drugorzędne znaczenie ma sposób dokonania tego transferu. Zdaniem WSA w Łodzi nie musi to być transfer bezgotówkowy, czyli z rachunku bankowego darczyńcy na rachunek bankowy obdarowanego. W razie otrzymania środków pieniężnych przez obdarowanego w gotówce, dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa, wystarczające jest wpłacenie otrzymanych w tej formie środków przez obdarowanego na własny rachunek bankowy, czyli tak jak to miało miejsce w rozpoznanej sprawie.

Podsumowując, zdaniem WSA w Łodzi w razie otrzymania środków pieniężnych przez obdarowanego w gotówce, dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ustawie, wystarczające jest wpłacenie otrzymanych w tej formie środków przez obdarowanego na własny rachunek bankowy. Na koniec warto podkreślić, że wyrok ten nie jest prawomocny, dlatego pozostaje nam czekać na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2020 r., o sygn. I SA/Łd 861/19

Autor: Paweł Boś

Młodszy Konsultant Podatkowy, związany z Russell Bedford Poland od 2018 roku. Autor licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.  Student Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v