czwartek, 20 sierpień 2020 19:29

Podatnik otrzymał 2 miliony zwrotu VAT – kolejna wygrana klienta Russell Bedford

freepic freepic

W sierpniu 2020 r. Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie orzekł o umorzeniu prowadzonych wobec klienta reprezentowanego przez naszą kancelarię postępowań podatkowych, w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego spółki z tytułu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2016 r. oraz 2017 r.

W konsekwencji tych decyzji nasz klient uzyskał zwrot ponad dwóch milionów złotych zatrzymanego podatku VAT, wraz z odsetkami.

W protokole z kontroli podatkowych naczelnik uznał, iż świadczenie przez spółkę usług poza terytorium kraju nie miało miejsca, a wystawione faktury nie odzwierciedlały faktycznie zawartych transakcji. Zatem w protokole kontroli uznano, że sprzedaż towarów wykazanych na fakturach wystawionych przez kontrolowaną spółkę miała miejsce na terytorium kraju i podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%.

Spółka nie zgodziła się z takimi ustaleniami organu podatkowego i z naszą pomocą wniosła obszerne zastrzeżenia do protokołu. Jednocześnie doprowadziliśmy do uzupełnienia postępowania dowodowego oraz dopuszczenia i przeprowadzenia szeregu dowodów, zarówno ze strony świadków, jak i dokumentów.

Naczelnik urzędu po przeprowadzeniu obszernego postępowania dowodowego w postępowaniu podatkowym przyznał rację podatnikowi i umorzył postępowanie podatkowe. Co istotniejsze – w uzasadnieniu wydanych decyzji organ podatkowy wskazał, że podatnik udowodnił, że wykonał kwestionowane uprzednio usługi. Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego nie pozwoliła na przyjęcie przez organ prowadzący postępowanie podatkowe założenia, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do wykonania usług dostawy przez kontrolowaną spółkę na rzecz jej kontrahentów w ramach świadczonych usług poza terytorium kraju. A zatem brak było argumentów uprawniających do zakwestionowania sposobu wykazania przez spółkę w złożonych przez nią deklaracjach VAT-7 rozliczenia tych transakcji.

Co ważne, przychylając się do argumentacji podatnika – organ wziął pod uwagę również specyfikę branży, w której działa kontrolowana spółka. Organ przyznał również rację podatnikowi, że ten nie może znać podmiotów, od których towar kupują jego kontrahenci, bowiem informacja o źródle nabycia danego produktu stanowi tajemnicę handlową każdego przedsiębiorcy.

Cieszymy się z sukcesu i czekamy na kolejne dobre wieści.

Sprawę prowadziła r. pr. Monika Pindziak-Dutkiewicz wraz z zespołem z katowickiego biura Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf
RB__Poland Polska na końcu stawki w rankingu Tax Foundation - Russell Bedford https://t.co/3LA2DOh4ZW
RB__Poland BREXIT. Zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a ulga mieszkaniowa - Russell Bedford https://t.co/dcwQAujYJ7