czwartek, 13 sierpień 2020 11:59

Koszty usług pośrednictwa podmiotów powiązanych w dalszym ciągu limitowane

Organy podatkowe bardzo restrykcyjnie interpretują obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. ograniczenie prawa uwzględnienia w kosztach podatkowych wydatków związanych z usługami niematerialnymi.

Chodzi o art. 15e ustawy o CIT, zgodnie z którym ograniczeniu podlega możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie od podmiotów powiązanych usług i wartości o charakterze niematerialnym i prawnym. Problem jednak w tym, że przepisy są bardzo nieprecyzyjne, a organy podatkowe dokonują ich swobodnej interpretacji. O skali problemu świadczy fakt wydania już ok. 1500 interpretacji indywidualnych w zakresie stosowania art. 15e ustawy o CIT.

Sądy administracyjne, w większości przypadków, prezentują pogląd, zgodnie z którym usługi agencyjne, jak również usługi pośrednictwa sprzedaży, w swojej istocie nie są usługami podobnymi do usług wprost wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Przykładem usług będących przedmiotem licznych sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami są usługi pośrednictwa handlowego i agencyjne, które często są traktowane jako usługi podobne do usług doradczych, zarządzania i kontroli, badania rynku lub reklamowych. W związku z tym, zdaniem organów, usługi te powinny podlegać limitowi kosztów świadczeń niematerialnych tak jak te usługi.

Powyższe stanowisko potwierdza ostatnia interpretacja indywidualna z dnia 19 czerwca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.191.2020.2.JKT), zgodnie z którą organ stwierdził, iż trudno wyobrazić sobie usługę pozyskiwania nowych klientów bez jednoczesnego promowania go, jego reklamowania, przekazywania informacji o nim, jego zaletach, wartości, miejscach i możliwościach jego nabycia, zachęcania do nabycia produktu od tego właśnie a nie innego podmiotu gospodarczego, zatem bez tych wszystkich czynności, które, jak wyżej wskazano, charakterystyczne są dla usług reklamowych.

Na gruncie art. 15e ustawy o CIT inaczej podchodzą do tego zagadnienia sądy administracyjne. Wprawdzie można spotkać także wyroki potwierdzające stanowisko organów podatkowych, jednak nie jest to stanowisko dominujące.

Sądy administracyjne, w większości przypadków, prezentują pogląd, zgodnie z którym usługi agencyjne, jak również usługi pośrednictwa sprzedaży, w swojej istocie nie są usługami podobnymi do usług wprost wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Potwierdzają to m.in. wyroki WSA w Krakowie z 20 lutego 2019 r. (sygn. I SA/Kr 1398/18) czy ostatni wyrok WSA w Warszawie z 5 marca 2020 r., (sygn. III SA/Wa 1860/19).

Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, stosowanie przepisów limitujących koszty podatkowe w przypadku wydatków na usługi nabywane od podmiotów powiązanych jest obarczone ryzykiem zakwestionowania rozliczeń podatników przez organy podatkowe.

Podatnicy w dalszym ciągu stoją przed dylematem, czy wydatki na usługi pośrednictwa handlowego można odliczyć od przychodu.

Obecnie jedynym pewnym sposobem zabezpieczenia zagrożonych wydatków jest przeprowadzenie procedury uprzedniego porozumienia cenowego,  tzw. APA,  która jest mocno sformalizowana, kosztowna i długotrwała, lub zawarcie porozumienia podatkowego, o którym mowa w art. 20zb pkt 2 Ordynacji podatkowej, jednak jest to rozwiązanie skierowane wyłącznie do największych podatników, którzy uzyskali pozytywną opinię audytu wstępnego oraz zadeklarowali spełnienie licznych obowiązków sprawozdawczych.

 

Autor: Bożena Pawłowska, starszy konsultant podatkowy

 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf
RB__Poland Polska na końcu stawki w rankingu Tax Foundation - Russell Bedford https://t.co/3LA2DOh4ZW
RB__Poland BREXIT. Zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a ulga mieszkaniowa - Russell Bedford https://t.co/dcwQAujYJ7