wtorek, 21 lipiec 2020 16:24

Wydatki na liceum do odliczenia w PIT

Z jednej z najnowszych interpretacji prawa podatkowego dowiadujemy się, iż wydatki poniesione na opłacenie społecznego integracyjnego liceum ogólnokształcącego, w którym w ramach zajęć odbywają się zabiegi rehabilitacyjne, spełniają warunki ulgi rehabilitacyjnej i tym samym można odliczyć je od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne zwróciła się kobieta, której syn jest skrajnym wcześniakiem. Syn z powodu niepełnosprawności sprzężonej (porażenie dziecięce, niedosłuch obu uszu, spastyczność czterech kończyn, problemy z koordynacją ruchową) otrzymywał od narodzin orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast po ukończeniu 16 roku życia otrzymał on orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. Według wnioskodawczyni, syn od samego początku wymagał i nadal wymaga stałej opieki specjalistycznej.

Wydatki na cele rehabilitacyjne, w tym przypadku ponoszone na społeczne integracyjne liceum ogólnokształcące, można zaliczyć do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne i odliczyć je od podatku

W tak przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawczyni chciała upewnić się czy może ona odliczyć ulgę na rehabilitację syna (jeśli pozwolą jej na to dochody), gdyż jej zdaniem jako rodzic niepełnosprawnego dziecka, odliczając opłatę za edukację syna, ma prawo powołać się na art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 t.j. z dnia 2019.07.25), dotyczący możliwości odliczeń za rehabilitację (w tym wypadku rehabilitację społeczną). Wnioskodawczyni podniosła również, iż syn nie osiągał żadnych dochodów i to ona pokrywa wszystkie wydatki na szkołę integracyjną syna z własnych dochodów. Wydatki te nie były również dofinansowane z żadnych instytucji. Co więcej wnioskodawczyni posiada wszystkie faktury, rachunki, dowody zapłaty, w których wyszczególniona została kwota na zabiegi rehabilitacyjne. Kobieta zaznaczyła również, iż szkoła, do której uczęszcza jej syn jest jedyną szkołą w okolicy, która zapewnia jej synowikompleksową edukację integracyjną, a więc również rehabilitację społeczną. Dzięki niej syn ma szansę na samodzielne w przyszłości funkcjonowanie w społeczeństwie.

Z wnioskodawczynią zgodził się Dyrektor KIS, wskazując iż z przedstawionego przez wnioskodawczynię opisu stanu faktycznego wynika, że zabiegi rehabilitacyjne, z których korzysta jej niepełnosprawny syn w ramach zajęć w społecznym integracyjnym liceum ogólnokształcącym, wypełniają przesłanki do uznania ich za zabiegi rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT. W ich następstwie poprawie ulec miało funkcjonowanie społeczne i szeroko pojęta integracja niepełnosprawnego dziecka. Dlatego uwzględnić należy fakt, iż rehabilitacja prowadzona jest przez wykwalifikowanych nauczycieli, oraz że niepełnosprawny syn wnioskodawczyni posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zatem, w ocenie Dyrektora KIS mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdził, iż wydatki poniesione przez wnioskodawczynię na zabiegi rehabilitacyjne świadczone w społecznym integracyjnym liceum ogólnokształcącym dla jej niepełnosprawnego syna można zaliczyć do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne i odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, jeżeli spełnione będą wskazane wyżej pozostałe warunki, określone w art. 26 ww. ustawy. Dyrektor KIS zwrócił również uwagę na fakt, iż odliczenie to przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania, gdzie wysokość wydatków należy ustalić na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Podsumowując, wydatki na cele rehabilitacyjne, w tym przypadku ponoszone na społeczne integracyjne liceum ogólnokształcące, można zaliczyć do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne i odliczyć je od podatku.

Na podstawie Interpretacji Indywidualnej z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.383.2020.2.AKU

Autor: Paweł Boś

Młodszy Konsultant Podatkowy, związany z Russell Bedford Poland od 2018 roku. Autor licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.  Student Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v