środa, 03 czerwiec 2020 11:22

Problematyczna kwestia opodatkowania umorzenia pożyczki uzyskanej z tarczy finansowej

Tarcza Finansowa przewiduje, że Agencja Rozwoju Przemysłu zaoferuje różnego rodzaju instrumenty mające na celu wsparcie bieżącej płynności finansowej. W związku z tym  rodzą się pytania odnośnie ich opodatkowania.

Instrumenty wsparcia w ramach Tarczy Finansowej to m. in. pożyczka, leasing albo poręczenie/gwarancja w trakcie trwania pandemii, jak również przez okres do 12 miesięcy następujących po jej odwołaniu lub do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. W tym celu dokonano zmiany w art. 21a. oraz dodano art. 21aa oraz 21ab do ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.). Program zakłada dwa rodzaje wsparcia finansowego w zależności od charakteru odbiorcy wsparcia:

  • Tarcza Finansowa dla mikroprzedsiębiorców – wsparcie o łącznej wartości 25 mld zł;
  • Tarcza Finansowa dla sektora MŚP – wsparcie o łącznej wartości 75 mld zł.

Realizacja programu została powierzona Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (dalej: PFR) jako dysponentowi środków dystrybuowanych w ramach projektu. Wnioski o wsparcie składać można było do 29 kwietnia 2020 r.

Kwesta opodatkowania wymienionego wyżej wsparcia budzi wciąż wątpliwości. Jako że środki wypłacone w ramach tarczy finansowej są pożyczką, są one neutralne podatkowo[1]. Od pożyczki tej nie są naliczane odsetki, dlatego dla spółki jako ewentualnego płatnika podatku nie nastąpi również obowiązek podatkowy. Pożyczka taka nie podlega również pod opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż jest traktowana jako pożyczka udzielana z utworzonych w drodze ustawy funduszy celowych[2]. Dodatkowo brak jest jakichkolwiek obostrzeń, aby środki wykorzystane z pożyczki traktować w szczególny sposób, zatem sfinansowane nią wydatki będą stanowiły koszty uzyskania przychodu na zasadach ogólnych. Inaczej wygląda jednak sytuacja z umorzeniem.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT oraz art. 14 ust. 2 pkt 6 Ustawy o PIT przychodami są w szczególności wartości umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągnięcia pożyczek albo kredytów. Wartość umorzenia subwencji finansowej przyznanej w ramach tarczy finansowej stanowić będzie zatem przysporzenie dla przedsiębiorcy, a tym samym podlegający opodatkowaniu przychód.

Brak jest ewentualnych rozwiązań systemowych tego problemu, co jest o tyle dziwne, że termin ubiegania się o to wsparcie dawno już minął. Ministerstwo Finansów podkreśla, że będzie rozważać razem z PFR możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń. Stan tej niepewności nie uspokaja przedsiębiorców. W przypadku bowiem braku takiego zwolnienia wielu przedsiębiorców uzyska ostatecznie mniejsze wsparcie, niż zakładali, gdyż będą musieli zapłacić od niego dodatkowy podatek.

[1] Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm. dalej: Ustawa o CIT) oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm. dalej: Ustawa o PIT).

[2] Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 815) pożyczka taka jest zwolniona z opodatkowania.

Autor: Damian Kuszewski

Autor jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, a obecnie studentem Wydziału Prawa na SWPS. Od 2018 r. związany z Russel Bedford Poland. Przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest prawo podatkowe, a w szczególności podatki dochodowe.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v