środa, 03 czerwiec 2020 06:28

Przekąski w biurze a podatek VAT

peoplecreations - www.freepik.com peoplecreations - www.freepik.com

Przedsiębiorcy, którzy zaopatrują swoje firmy w napoje i przekąski wydawane pracownikom podczas bieżącej pracy, zastanawiają się czy wydatki na nabycie takich towarów będzie można odliczyć od podatku od towarów i usług. Okazuje się bowiem, że wszystko zależy od tego czy pracownik ma do nich swobodny dostęp.

Jak wiadomo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23), możliwe jest odliczenie podatku od nabywanych towarów i usług, które są związane z prowadzoną przez podatnika opodatkowaną działalnością gospodarczą.

Nie odliczymy zatem podatku VAT w przypadku artykułów spożywczych określanych jako „drobny poczęstunek" spożywanych w czasie bieżącej pracy, tj. w sytuacji, gdy pracownik sam decyduje, czy i kiedy się nimi poczęstuje. Potwierdził to TSUE w wyroku z dnia 11.12.2008 r. w sprawie C-371/07 Danfoss i AstraZeneca, gdzie Trybunał zaznaczył, że "poza sporem jest, że zwykle do pracownika należy wybór rodzaju, dokładnego czasu lub miejsca spożywania posiłku. Pracodawca w tym zakresie nie interweniuje, ponieważ obowiązkiem pracownika jest jedynie powrót do miejsca pracy o odpowiedniej porze i wykonywanie swoich zwykłych zajęć. (…) Wydawanie posiłków pracownikom ma, co do zasady na celu zaspokojenie potrzeb prywatnych i należy do sfery wyboru pracownika, w której pracodawca nie interweniuje. Wynika z tego, że w zwykłych okolicznościach świadczenie usług polegających na nieodpłatnym wydawaniu posiłków pracownikom zaspokaja prywatne potrzeby tych ostatnich w rozumieniu art. 6 ust. 2 szóstej dyrektywy”. W związku z powyższym brak jest argumentów przemawiających za możliwością odliczenia podatku. W takim przypadku argumentem nie może być także okoliczność "zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy".

Jeżeli przekąski udostępnione będą pracownikom swobodnie, a pracownik sam będzie decydował, kiedy po taką przekąskę będzie mógł sięgnąć, to będziemy mieli do czynienia z zaspokojeniem celów osobistych pracownika i w takim przypadku odliczenie podatku VAT nie będzie możliwe

Zakup do przedsiębiorstwa towarów takich jak: słodycze, owoce, warzywa i inne artykuły służące jako drobne przekąski, które są nieodpłatnie udostępniane pracownikom, nie mają związku z wykonanymi przez firmę czynnościami opodatkowanymi. Zatem skoro wydatki na nabycie ww. towarów nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to firmie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Poczęstunek podczas spotkań może zostać odliczony

Okazuje się bowiem, iż wyjątkiem od powyższego jest wydawanie poczęstunku w trakcie wewnętrznych narad (szkoleń, spotkań). Potwierdza to Interpretacja Indywidulana o sygn. 0111-KDIB3-1.4012.662.2017.3.AB, w której wskazano, iż aby można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Tu stwierdzić należy, że zużywanie artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, mleko, woda, soki, drobne przekąski) przez pracowników w trakcie spotkań służbowych w firmie, tj. narad, konferencji, szkoleń spotkań, zebrań zarządu, nie nosi znamion zużycia na cele osobiste, prywatne tych osób. W przypadku pracowników osoby te należą, co prawda do kręgu podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, lecz ww. artykuły spożywcze, które firma przekazuje nie służą celom prywatnym tych osób, gdyż ich zużycie związane jest ze statusem pracownika w przedsiębiorstwie.

A zatem według organów skarbowych artykuły spożywcze w formie przekąsek, zużywane przez pracowników podczas wewnętrznych narad (szkoleń, spotkań), będą miały związek (pośredni) z wykonaniem czynności opodatkowanych, bowiem poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie firmy, jako całości, przyczyniać się będą do generowania przez nią obrotu. Tak więc przedsiębiorstwo będzie mogło dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem artykułów spożywczych na potrzeby pracowników, które są zużywane przez nich, jako drobne poczęstunki podczas wewnętrznych narad (szkoleń, spotkań), ze względu na fakt, że poniesione wydatki służyć będą w sposób pośredni do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Pracodawca może odliczyć VAT od napojów zakupionych dla pracowników

Na koniec warto podkreślić, że artykuły spożywcze takie jak: woda, mleko, kawa czy herbata pozostawione w pomieszczeniach kuchennych z przeznaczeniem do przygotowania zimnych i gorących napojów we własnym zakresie przez pracowników w godzinach pracy nie będą służyły zaspokojeniu celów osobistych pracowników, tak jak było to w przypadku przekąsek. Konieczność zapewnienia napojów przez pracodawcę swoim pracownikom w czasie pracy wynika bezpośrednio z przepisów powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tym samym czynności te nie wypełniają dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i nie podlegają opodatkowaniu. Dlatego przedsiębiorstwo będzie mogło odliczyć podatek VAT od tych produktów.

Podsumowując, jeżeli przekąski udostępnione będą pracownikom swobodnie, a pracownik sam będzie decydował, kiedy po taką przekąskę będzie mógł sięgnąć, to będziemy mieli do czynienia z zaspokojeniem celów osobistych pracownika i w takim przypadku odliczenie podatku VAT nie będzie możliwe. Natomiast, jak już wyżej wspomniano, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy poczęstunek będzie serwowany podczas spotkań służbowych w firmie, tj. narad, konferencji, szkoleń spotkań, zebrań zarządu. W takiej sytuacji nie ma mowy o zaspokojeniu celów osobistych pracownika – zużycie przekąsek związane będzie ze statusem pracownika w przedsiębiorstwie. W związku z powyższym, gdy przekąski będą serwowane podczas spotkań służbowych firmy możliwe będzie odliczenie od nich podatku VAT. Na koniec warto wspomnieć, że pozostawienie w pomieszczeniach kuchennych zimnych i gorących napojów przygotowywanych we własnym zakresie przez pracowników w godzinach pracy nie będzie zaspokojeniem celów osobistych pracowników i nie będzie tu miało znaczenia czy pracownik sam decyduje, kiedy po taki napój będzie mógł sięgnąć, dlatego w tym przypadku także możliwe będzie odliczenie podatku VAT.

Autor: Paweł Boś

Młodszy Konsultant Podatkowy, związany z Russell Bedford Poland od 2018 roku. Autor licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.  Student Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v