wtorek, 12 maj 2020 07:26

Zmiany w podatkach w 2021 roku według Krajowego Programu Reform

Podatek „estoński”, e-urząd skarbowy czy wyższy limit przychodów umożliwiający korzystanie z 9% stawki CIT – to niektóre z propozycji jakie znalazły się w planach Krajowego Programu Reform.

Dnia 28 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Krajowego Programu Reform (dalej: Projekt), który przewiduje szereg zmian regulacyjnych w sferach: gospodarczej, społecznej i podatkowej, poprzez wprowadzenie m.in.: elektronicznego konta dla celów podatkowych czy nowej formy opodatkowania. Projekt powstawał w czasie, kiedy na terytorium Polski obowiązywał już stan epidemiczny, trudno jednak stwierdzić, jaki wpływ miał ten fakt na treść rozwiązań, które znalazły się w projekcie.

Krajowy Program Reform jest podstawowym instrumentem koordynacji polityk gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, a także głównym narzędziem realizacji strategii „Europa 2020” na szczeblu państw UE.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia przedstawione w Projekcie, obejmujące zakres prawa podatkowego:

Elektroniczne konto dla celów podatkowych – e-urząd skarbowy

Pierwszą z propozycji Projektu mającą na celu przyśpieszenie oraz elektronizację wymiany informacji na linii przedsiębiorca-państwo jest zainicjowanie prac nad „e-urzędem skarbowym”.

W ramach wskazanej instytucji przedsiębiorcy uzyskaliby w trybie on-line możliwość pełnego oglądu ich sytuacji podatkowej, możliwość kompleksowego załatwiania spraw podatkowych, a ponadto uzyskania zintegrowanych danych operacyjnych z zakresu podatków PIT, CIT, VAT, postępowań egzekucyjnych, a także spraw majątkowych m.in. aktów notarialnych w pojedynczym punkcie kontaktu.

W ramach Projektu zaplanowane zostało uruchomienie usług elektronicznych, których użytkownikami byliby podatnicy, płatnicy, pełnomocnicy, komornicy, a ponadto notariusze.

Wprowadzenie wskazanych ułatwień odbywać będzie się w kilku etapach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • e-konto komornika sądowego – I kwartał 2021 r.
  • e-konto notariusza – I kwartał 2021 r.
  • e-konto płatnika – II kwartał 2021 r.
  • e-konto pełnomocnika – I kwartał 2022 r.
  • e-konto podatnika – I kwartał 2022 r.

Jako pierwsi z elektronicznej platformy mieliby zatem korzystać komornicy i notariusze, możliwość korzystania z e-konta dla podatników i ich pełnomocników jest przewidziana dopiero na 2022 r.

 Wyższy limit przychodów umożliwiający korzystanie z 9% stawki podatku CIT

Drugim z proponowanych rozwiązań w ramach Krajowego Programu Reform jest rozszerzenie katalogu podatników mogący skorzystać z obniżonej 9% stawki podatku CIT.

W ramach Projektu przewidywane jest bowiem podwyższenie z 1 200 000 euro do 2 000 000 mln euro limitu przychodów osiągniętych w danym roku, który uprawnia do skorzystania z 9% stawki podatku CIT. Należy podkreślić, iż wskazana preferencja dedykowana jest jedynie dla małych podatników, tj. podatników których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a także podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, te podmioty bowiem, zazwyczaj mają największe trudności w pozyskiwaniu kapitału.

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju, wskazana zmiana ma pozytywnie wpłynąć na rozwój działalności gospodarczych, w tym na poziom dokonywanych inwestycji oraz na konkurencyjność w kraju i za granicą.

Planowaną datą wejścia w życie powyższej preferencji jest początek roku 2021.

Nowa forma opodatkowania w podatku CIT dla mikro i małych przedsiębiorców – podatek „estoński”

Krajowy Program Reform przewiduje również korzystne rozwiązanie kierowane jedynie dla mikro i małych przedsiębiorców. Zgodnie z Projektem planowane jest bowiem wprowadzenie w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nowej formy opodatkowania.

Przez nową formę opodatkowania rozumiane jest wprowadzenie możliwość akumulacji własnego kapitału inwestycyjnego, a tym samym ograniczanie konieczności pozyskiwania finansowania zewnętrznego - należy zauważyć zbieżność proponowanego rozwiązania z rozwiązaniem, które od wielu lat jest stosowane oraz pozytywnie oceniane w Estonii.

W modelu „estońskim” mikro i mali przedsiębiorcy zobowiązani byliby do zapłaty podatku dopiero w momencie wypłaty zysku, np. w postaci dywidendy. Tym samym do czasu, gdy przedsiębiorca dokonuje ciągłej reinwestycji zysków, nie płaciłby podatku. Na ten moment w obowiązującym stanie prawnym podatek CIT regulowany jest od wypracowanego w danym roku zysku.

Planowaną datą wprowadzenia wskazanej formy opodatkowania jest początek roku 2021.

Ulga na roboty

Ostatnim z rozwiązań z zakresu prawa podatkowego proponowanym w Krajowym Programie Reform jest wprowadzenie ulgi na roboty.

Wskazana ulga obejmowała będzie m.in. wydatki na zakup robotów, kobotów, urządzeń do produkcji addytywnej tj. druk 3D, oprogramowania wykorzystywanego do projektowania bądź produkcji, integracji urządzeń produkcyjnych, czujników, urządzeń rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości używanych do projektowania, produkcji lub przetwarzania. Co więcej obejmowała będzie maszyny produkcyjne sterowane cyfrowo oraz koszty czasowego użytkowania takich urządzeń na podstawie umowy.

Ulga skierowana będzie dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wielkość prowadzonej działalności gospodarczej.

Celem wprowadzenia ulgi na roboty jest zwiększenie wykorzystywania nowych technologii w prowadzonych działalnościach gospodarczych, transformacja polskiego przemysłu w kierunku przemysłu 4.0, a także zwiększenie mobilizacji przedsiębiorców do dokonywania inwestycji w nowe technologie.

Wyższy limit przychodów uprawniający do skorzystania z ryczałtowanego opodatkowania przychodów

Kolejnym z rozwiązań proponowanym w ramach Krajowego Programu Reform jest podwyższenie limitu przychodów uprawniającego do skorzystania z ryczałtowej formy opodatkowania dla niektórych indywidualnych działalności gospodarczych.

Ryczałtowe opodatkowanie przychodów jest uproszczoną formą opodatkowania, która może być stosowana m.in. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, osoby będące duchownymi czy też w związku z uzyskiwaniem przychodów z przedsiębiorstwa w spadku.

Aktualnie, zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro,
  • rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Zgodnie z Krajowym Programem Reform limit przychodów uprawniających do opodatkowania w formie ryczałtu będzie wynosił docelowo 2 000 000 euro. Planowana zmiana ma wejść w życie dwuetapowo, tj. z początkiem roku 2021 limit podwyższony zostanie do kwoty 1 000 000 euro, natomiast w roku 2022 do ostatecznej kwoty 2 000 000 euro. Tym samym należy zauważyć, iż aktualny limit miałby zostać finalnie podniesiony aż ośmiokrotnie.

Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju podwyższenie limitów ma zachęcić podatników do podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej, a tym samym ma na celu zminimalizowanie obaw przedsiębiorców, iż każde podjęcie inicjatywy w kierunku jej rozwoju powodować będzie utratę prawa do uproszczonego sposobu opodatkowania osiąganych przychodów.

Należy zauważyć, iż Ministerstwo Rozwoju podkreśliło, iż proponowane rozwiązania formułowane były w połowie marca br., a więc w odmiennej sytuacji społeczno-gospodarczej. Biorąc pod uwagę powyższe, sposób i termin realizacji omawianych usprawnień podatkowych uzależniony jest od rozwoju sytuacji w Polsce i na świecie, w związku z trwającą pandemią. Tym samym harmonogramy powyższych działań należy traktować orientacyjnie.

Autor: Anna Jeziorska, konsultant podatkowy, biuro Russell Bedford Katowice

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Feedforward zamiast feedbacku – jak zwiększyć efektywność organizacji - Russell Bedford https://t.co/UYkn6qWxBx
7hreply
RB__Poland RB Magazine numer 66 - zapraszamy do pobierania za darmo https://t.co/6vybR1p617 https://t.co/8Pt3AgJ8k7
RB__Poland Russell Bedford kontynuuje ekspansję w Afryce - Russell Bedford https://t.co/gdO2jpjBLV
RB__Poland Podwyższenie kapitału zakładowego z innych kapitałów spółki jest dochodem z udziału w jej zyskach (PIT) - Russell B… https://t.co/xDu3ObSmI3