czwartek, 23 kwiecień 2020 06:58

Zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w tarczy 2.0.

Tarcza Antykryzysowa przewiduje szereg zmian w obszarach podatkowych, które mają na celu poprawić płynność finansową przedsiębiorstw przede wszystkim przez odroczenie realizacji wybranych obowiązków, a w niektórych przypadkach zmniejszenie wysokości zobowiązania.

 

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Podatnicy podatku PIT i CIT, mogą jednorazowo obniżyć dochód (przychód) uzyskany w 2019 r. o wysokość straty podatkowej z 2020 r., nie więcej niż o kwotę 5 mln zł. Warunkiem jest spadek łącznych przychodów w 2020 r. o co najmniej 50% w porównaniu do 2019 r.

 • Odroczenie terminów złożenia rocznych deklaracji podatkowych za 2019 r. oraz wpłaty należnego podatku:

- w CIT: do dnia 31 maja 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców, do 31 lipca 2020 r. dla organizacji pożytku publicznego;

- w PIT do dnia 31 maja 2020 r.;

Ponadto przekazanie 1% na rzecz OPP będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.).

 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r.

Tzw. "mali podatnicy", jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, mogą odstąpić od opłacania zaliczek w formie uproszczonej za miesiące marzec-grudzień 2020 r.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie zaliczek przez płatników podatku PIT

Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów z szeroko rozumianej pracy mogą zostać wpłacone do 1 czerwca 2020 r.

 • Odliczenie darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. określonym podmiotom leczniczym na przeciwdziałanie COVID-19 (nawet do wysokości 200% wartości).

 • Wyłączenie stosowania regulacji dotyczących tzw. złych długów w podatkach dochodowych

Dłużnicy nie będą zobowiązani do podwyższania podstawy obliczenia zaliczki na podatek o kwoty nieuregulowanych faktur, o ile:

 • ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w danym okresie rozliczeniowym,
 • uzyskane przez nich przychody w danym okresie rozliczeniowym są o co najmniej 50% niższe od przychodów z analogicznego okresu poprzedniego roku.
 • Przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości komercyjnych

Termin zapłaty tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za marzec − maj 2020 r. zostanie przedłużony do 20 lipca 2020 r., jednakże dotyczyć to będzie tylko sytuacji, gdzie wszystkie przychody danego przedsiębiorcy będą niższe o co najmniej 50 % w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

 • Zmiany w zakresie cen transferowych

Tarcza Antykryzysowa przewiduje, iż w przypadku podatników, u których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r., termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R) przedłuża się do 30 września 2020 r.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 rozszerzyła przepisy dotyczące terminów związanych z cenami transferowymi poprzez:

-  przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.;

- przedłużenie dla tych podmiotów do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych (master file) do dokumentacji lokalnej.

 • Jednorazowa amortyzacja środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Ustawa przewiduje również prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi zwłaszcza środki trwałe służące do produkcji maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk.

 • Wyższe limity zwolnień przedmiotowych z PIT

W 2020 r. limity zwolnień przedmiotowych z PIT wyniosą:

– z 1 tys. zł do 3 tys. zł dla zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji (art. 21 ust. 1 pkt 9a);

- nadal bez limitu byłyby zwolnione zapomogi wypłacane w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z funduszu socjalnego, ZFŚS, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami.

Natomiast z 6 tys. zł do 10 tys. zł został podwyższony limit zwolnienia z PIT dla zapomóg wypłacanych z innych źródeł (o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b);

- z 1 tys. zł do 2 tys. zł dla świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 67) – nowy limit obowiązywałby zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. (zwolnienie nadal nie będzie dotyczyć bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi);

- z 2 tys. zł do 3 tys. zł dla dopłat do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu– dzieci i młodzieży do lat 18 (z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) – nowy limit obowiązywałby zarówno w 2020 r. jak i w 2021 r.

 • Obniżona stawka wynikająca z regulacji IP Box w zaliczkach miesięcznych na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy, osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować stawkę 5% już na etapie ustalenia kwoty zaliczki, a nie jak dotychczas dopiero w zeznaniu rocznym.

Zmiany dla podatników PIT - Rząd proponuje, aby 1 proc. można było darować w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wszystkie pozostałe, szczegółowe informacje na temat prawa zawartego w Tarczy antykryzysowej znajdziecie Państwo w naszym Poradniku: www.russellbedford.pl/uslugi/poradnik-antykryzysowy

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX
RB__Poland @RBakiewicz @tterlikowski *Ferowanie, nie forowanie.
RB__Poland Co z błędami księgowych spowodowanymi przez przepisy tzw. Polskiego Ładu? - Russell Bedford https://t.co/5HNFd3ZM9p