piątek, 28 luty 2020 07:52

Ulga termomodernizacyjna nie jest dla wszystkich

Przepisy jasno wskazują, iż z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mogą jedynie osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zatem z ulgi tej nie mogą skorzystać ci, którzy nakłady spełniające wymogi ulgi termomodernizacyjnej ponieśli w trakcie budowy. Przekonała się o tym podatniczka, która wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Wnioskodawczyni wraz z mężem wybudowała dom jednorodzinny. Małżonkowie w trosce o środowisko, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, zainstalowali pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną, na którą wnioskodawczyni wzięła kredyt. Następnie podatniczka wystąpiła z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego, gdzie wskazała, iż jest ona właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym zastosowano przedsięwzięcie termomodernizacyjne i chce skorzystać ze wspomnianej ulgi podatkowej.

Korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej wyklucza jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku roboty związane z założeniem pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych zostały wykonane zgodnie z przepisami, co zostało odpowiednio udokumentowane certyfikatami jakości oraz fakturami VAT. Wnioskodawczyni wskazała również, iż wydatki termomodernizacyjne zostały poniesione w budynku będącym w trakcie budowy. Podatniczka uważa, że ulga termomodernizacyjna powinna przysługiwać każdemu, niezależnie od tego czy jest to dom w trakcie budowy, czy już wybudowany. Uzasadniła swoje stanowisko tym, że wymiana sprzętu termomodernizacyjnego wiąże się z ogromnymi stratami, dlatego działania mające na celu termomodernizację domu powinny mieć miejsce już w trakcie jego budowy, aby od samego początku nie zanieczyszczać powietrza.

reklama katalogi 2 kw 20Nie zgodził się z tym Dyrektor KIS, wskazując, iż zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) ilekroć w ustawie mowa jest o budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Zdaniem Dyrektora KIS przepis ten jasno określa, iż mowa jest o budynku już wybudowanym. Zwrócił on także uwagę na to, iż w przypadku nowo budowanego budynku podatnik nie jest właścicielem budynku, lecz jedynie nakładów, które prowadzą do powstania budynku, a wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

Podsumowując, ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Zatem korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej wyklucza jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie. W związku z powyższym wnioskodawczyni, która wydatki termomodernizacyjne poniosła w budynku będącym w budowie nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Na podstawie interpretacji indywidualnej z dnia 12 lutego 2020 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.11.2020.2.DJ

Autor: Paweł Boś

Młodszy Konsultant Podatkowy, związany z Russell Bedford Poland od 2018 roku. Autor licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.  Student Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf
RB__Poland Polska na końcu stawki w rankingu Tax Foundation - Russell Bedford https://t.co/3LA2DOh4ZW
RB__Poland BREXIT. Zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a ulga mieszkaniowa - Russell Bedford https://t.co/dcwQAujYJ7