piątek, 26 lipiec 2019 07:07

IP Box – ulga na innowacyjność

Innovation Box to nowe rozwiązanie w ustawie o CIT oraz ustawie o PIT. Kierowane jest do przedsiębiorców jako preferencyjna forma opodatkowania dochodu, uzyskiwanego z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez przedsiębiorców własności intelektualnych.

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone ustawą z dnia 21 października 2018 o zmianie m.in. ustawy o CIT oraz PIT. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% i opodatkować dochód uzyskany z komercjalizacji lub rozwinięcia własności intelektualnych. 

Innovation Box to rozwiązanie, które zostało wprowadzone w innych krajach takich jak np. Holandia, Wielka Brytania, Irlandia czy Luksemburg. W Wielkiej Brytanii dochody uzyskane z własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu stawką 10%. Wprowadzona przez polskiego ustawodawcę stawka jest najniższą w Europie. Paradoksalne jest jednak to, że podatnicy nie będą mogli skorzystać z preferencji w trakcie roku podatkowego. Stanowisko takie zajął Minister Finansów w objaśnieniu „jak stosować ulgę IP Box” z 15 lipca 2019 r. Podatnik uzyskujący dochód z kwalifikowanego IP zobowiązany jest uiszczać zaliczki na zasadach ogólnych. Dopiero w zeznaniu podatkowym za rok 2019 będzie mógł wykazać 14-proc. nadpłatę, którą fiskus zwróci bądź zaliczy na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych. Co jeszcze warto wiedzieć o uldze na innowacyjność?

Zakres podmiotowy

Jak wynika z przepisów, z ulgi będą mogli skorzystać zarówno podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego od osób prawnych np. sp. z o.o., sp. akcyjna, jak również podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli osoby prowadzące samodzielnie działalności gospodarczą. Wspólnym mianownikiem jest prowadzenie działalności, która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa. Preferencja IP Box kierowana jest zarówno do podmiotów, które działają na rynku od wielu lat, jak i do podmiotów podejmujących inicjatywy komercjalizujące nowe lub zmodyfikowane kwalifikowane prawo własności intelektualnej (IP – intellectual property). Istotne jest to, że podatnik musi przyczynić się do powstania kwalifikowanego IP przez wytworzenie, ulepszenie lub rozwinięcie kwalifikowanego IP. W praktyce oznacza to, że podatnik który nabył patent (lub inne kwalifikowane IP), ale nie rozwinął bądź nie ulepszył nabytego kwalifikowanego IP, nie będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5%. Stąd też nie jest konieczne, aby podatnik korzystający z preferencji był właścicielem tych praw. Wystarczające może być, aby podatnik był współwłaścicielem lub użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z IP BOX na podstawie umowy licencyjnej.

Kwalifikowane IP Box to inaczej prawo własności intelektualnej, które spełnia łącznienastępujące przesłanki:

  • zostało wytworzone, ulepszone lub rozwinięte przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej,

  • należy do jednej z kategorii wymienionych w ustawie o PIT lub CIT ( patent, prawo ochrony wzoru użytkowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, prawo z rejestracji produktu leczniczego, autorskie prawo do programu komputerowego itp.),

  • podlega ochronie prawnej.

Wysokość dochodu lub straty dla celów zastosowania ulgi IP Box

Dochodem lub startą z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony dochód (starta) w zakresie, w jakim został osiągnięty: 

  • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

  • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

  • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,

  • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Podatnik uzyskany dochód będzie mógł pomniejszyć o koszty związane z faktycznie poniesionymi wydatkami na prowadzoną bezpośrednio działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, koszty związane z nabyciem wyników badawczo-rozwojowych od podmiotów powiązanych lub niepowiązanych czy też nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Podatnik nie będzie mógł zaliczyć jako koszty m.in. wydatków, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Jednak wysokość uzyskanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustalana będzie przy użyciu odpowiedniego wzoru zamieszczonego w ustawie PIT oraz CIT. Wzór ten będzie premiował podatników, którzy sami lub przy pomocy podmiotów niepowiązanych opracowują dane rozwiązanie.

Podatnik chcący skorzystać z preferencyjnego rozliczenia będzie musiał spełnić określone ustawą obowiązki, mianowicie: wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych, na każde przypadające kwalifikowane prawo własności intelektualnej, prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (starty),dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. 

Zdaniem Ministerstwa Finansów wprowadzenie ulgi to „ważna inicjatywa, która czyni system podatkowy konkurencyjnym i atrakcyjnym dla firm rozwijających wysokie technologie, wspiera rozwój i inwestycje oraz kreuje wysoko jakościowe miejsca pracy w innowacyjnych sektorach”. Istotnie, jest to krok w dobrą stronę, niemniej spełnienie wymogów ustawodawcy, celem skorzystania z ulgi, może okazać się trudne. Pytaniem otwartym pozostaje na ile nowa ulga jest medialnym chwytem marketingowym Ministerstwa, które chce uchodzić za wspierające innowacyjność, a na ile rzeczywistym wsparciem dla firm wnoszących na polski rynek powiew świeżości. 

Autor: Rafał Łomża. Student na kierunku prawo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania prawo spółek handlowych, prawo podatkowe.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przeprowadzanie inwestycji na obszarach Natura 2000 - Russell Bedford Poland https://t.co/Y93sRBhiuX
15hreply
RB__Poland Ceny transferowe. Japońska reforma podatkowa - Russell Bedford Poland https://t.co/G3H1Jeku2n
RB__Poland RB dla @Forbes Podatek GAFA wymierzony w amerykańskie korporacje oznacza konkretne wpływy do budżetu. Jednak rząd M… https://t.co/O4PtZ6SwAt
RB__Poland Drużyna Russell Bedford pobiegnie w Runmageddonie! 💪💪💪 https://t.co/A3Y47wpyK6 https://t.co/YYt5eQXNtB