sobota, 29 czerwiec 2019 19:25

Ochrona interesów firmy w sporach z organami podatkowymi

Dynamika zmian w prawie podatkowym nabrała takiego tempa, że już nie tylko podatnicy nie nadążają za zmianami przepisów, ale zdarza się to również przedstawicielom organów podatkowych. Jeśli dodamy do tego występowanie niejasno sformułowanych przepisów, mogących powodować spory w zakresie interpretacji – nikogo nie powinno już dziwić, że taki stan rzeczy coraz częściej powoduje kontrole podatkowe i spory z fiskusem. 

Co zatem zrobić kiedy tym razem kontrolujący wytypują Państwa firmę do kontroli lub postępowania podatkowego?

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

Nasze wieloletnie doświadczenia w obronie interesów podatników w sporach z organami podatkowymi pozwala nam stwierdzić, że bardzo istotne jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika już na wczesnym etapie działań organów. Jest wówczas duża szansa na to, że pełnomocnik, który ma doświadczenie w prowadzeniu postepowań przed organami podatkowymi przeprowadzi przez cały proces w sposób najkorzystniejszy dla Państwa interesów. 

Russell Bedford stawia do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych specjalistów, którzy zapewnią fachową pomoc w sprawnym i skutecznym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków prawnych mających na celu ochronę Państwa interesów

Profesjonalny pełnomocnik powinien zadbać zarówno o przestrzeganie przepisów proceduralnych, z których wynikają uprawnienia prowadzących kontrolę, jak i o to aby sama kontrola lub postępowanie prowadzone przez organ nie powodowały uszczerbku dla funkcjonowania działalności, tj. aby firma mogła prowadzić działalność bez ryzyka niewywiązywania się z zawartych umów czy planowanych przedsięwzięć.

Bądź zawsze krok przed fiskusem

Ustanowienie pełnomocnika już na wczesnym etapie działań organu podatkowego jest Państwu gwarantowane przez przepisy prawa i znacząco zwiększa szanse pozytywnego zakończenia sprawy, nierzadko w ogóle bez wdawania się w spór z fiskusem. Jeśli jednak na wcześniejszym etapie pełnomocnik nie został ustanowiony, bardzo ważne jest niezwłoczne ustanowienie profesjonalisty pełnomocnikiem, tak aby jak najszybciej włączył się do postępowania. 

Profesjonalna pomoc jest o tyle istotna, iż zarówno podczas kontroli podatkowej, jak i podczas późniejszego postępowania przepisy prawa przewidują ściśle określone terminy dla dokonania czynności procesowych, po upływie których dokonanie danej czynności, co do zasady będzie bezskuteczne. Jako przykład można podać prawo kontrolowanego do wniesienie zastrzeżeń do protokołu kontroli wydanego przez organ podatkowy w razie gdy podatnik nie zgadza się (w całości lub w części) z ustaleniami kontrolujących. Przepisy przewidują termin czternastu dni na wniesienie zastrzeżeń i wiążą doniosłe konsekwencje procesowe dla podatnika związane z niezachowaniem tego terminu – niewniesienie zastrzeżeń do protokołu kontroli w terminie czternastu dni powoduje domniemanie, iż podatnik w pełni zgadza się z ustaleniami kontrolujących. W praktyce może to oznaczać dotkliwe konsekwencje finansowe dla kontrolowanego, który pomimo tego, że miał rację i postępował prawidłowo, nie potrafił skutecznie dowieść swoich racji i wykazać ich w procedurze postępowania podatkowego.

Russell Bedford stawia do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych specjalistów, którzy zapewnią fachową pomoc w sprawnym i skutecznym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków prawnych mających na celu ochronę Państwa interesów.

Skontaktuj się z nami i miej pewność, że współpracujesz z najlepszymi.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zbliża się termin wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online. Ogólne zasady odliczania ulgi za zakup -… https://t.co/pT9zFUnEqe
5hreply
RB__Poland CIT dla spółek komandytowych od 2021 roku przesądzony  - Russell Bedford https://t.co/aazlulm5Fq
11hreply
RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf