wtorek, 09 kwiecień 2019 09:30

Zasady opodatkowania Funduszy Inwestycji w Najem Nieruchomości

FINN może być już niedługo akronimem, który na trwałe zagości w słownikach inwestorów poszukujących nowych możliwości do ulokowania swoich środków finansowych. 

Polski ustawodawca, wzorując się na rozwiązaniach obecnych na rynkach zachodnich, proponuje wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązania, które w założeniu ma spowodować zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych na krajowym rynku wynajmu nieruchomości mieszkalnych. Fundusze Inwestycji w Najem Nieruchomości, czyli FINN, według projektuprojektu ustawy (druk nr 2855), dostaną szczególny status podatkowy, który ma zachęcić do zwiększenia udziału w tym segmencie rynku, a także da możliwość inwestorom indywidualnym ulokowania środków finansowych bez konieczności nabywania nieruchomości pod wynajem. 

Status FINN 

Zgodnie z art. 3 projektowanej ustawy firmą inwestującą w najem nieruchomości jest spółka akcyjna, której przedmiotem przeważającej działalności jest najem nieruchomości mieszkalnych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem spółek zależnych, oraz która spełnia łącznie następujące warunki: 

  1. posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  2. jej akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 
  3. została utworzona na czas nieoznaczony;
  4. jej kapitał zakładowy wynosi co najmniej 50 000 000 zł; 
  5. wszystkie jej akcje są na okaziciela; 
  6. nie emituje akcji uprzywilejowanych; 
  7. jej statut określa zasady strategii gospodarczej tej spółki oraz spółek zależnych, w szczególności rodzaj nieruchomości, których najem będzie przedmiotem działalności tych spółek, oraz kryteria doboru takich nieruchomości; 
  8. jest wpisana do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Autorzy projektu ustawy w jej uzasadnieniu wskazują, że „inwestowanie w spółki działające na rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem jest atrakcyjne nie tylko dla inwestorów instytucjonalnych, ale również dla inwestorów indywidualnych, z uwagi na atrakcyjny profil ryzyka bazujący na wysokiej jakości nieruchomościach oraz wypłacane regularnie dywidendy”. Wymóg nadzoru nad taką spółką przez KNF oraz szereg wymogów informacyjnych nałożonych na spółkę, a także wysokość kapitału zakładowego pozwalają założyć, iż firmy używające określenia FINN w założeniu mają być godnymi zaufania podmiotami, którym inwestorzy indywidualni będą mogli powierzyć swoje oszczędności. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że FINN nie ma na celu wyprzeć spółki działające w branży najmu nieruchomości, które także po wejściu w życie proponowanej ustawy, będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach. 

Korzyści podatkowe dla FINN

Na czym polega korzyść inwestowania w wynajem nieruchomości za pośrednictwem takiego podmiotu? Odpowiedź znaleźć można, analizując sposób opodatkowania FINN. 

Zasady opodatkowania FINN mają polegać na:

  • odroczeniu obowiązku podatkowego z tytułu uzyskania przez FINN dochodów z jego działalności do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów;

  • wprowadzenie stawki podatku w wysokości 8,5% uzyskanego przez FINN dochodu (przy założeniu, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej wynajmowanych nieruchomości nie stanowiłyby kosztu uzyskania przychodu)

Jednocześnie ustawodawca proponuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w FINN osiąganych przez inwestorów. 

Autor:

Mikołaj Stanisławski

Od 2017 r. związany z kancelarią Russell Bedford Poland. W 2007 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2011 r. odbył aplikację adwokacką. Od 2011 r. wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  W 2016 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizuje się w sprawach podatkowych oraz karno-skarbowych.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zbliża się termin wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online. Ogólne zasady odliczania ulgi za zakup -… https://t.co/pT9zFUnEqe
5hreply
RB__Poland CIT dla spółek komandytowych od 2021 roku przesądzony  - Russell Bedford https://t.co/aazlulm5Fq
11hreply
RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf