wtorek, 19 marzec 2019 22:06

Wynajem pokoju w mieszkaniu przeznaczonym na działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, który przeznaczył lokal mieszkalny na działalność gospodarczą (gabinet logopedyczny), a następnie wynajął w nim pokój innej osobie, uważał, iż będzie mógł rozliczać otrzymywane przychody z wynajmu pokoju jako przychody prywatne, gdyż wynajem lokalu nie był przedmiotem jego działalności gospodarczej.

Podatnik od lat dziewięćdziesiątych prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W tym czasie tylko część lokalu przeznaczona była na działalność gospodarczą. Zaś w roku 2010 z powodu zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorca wprowadził aktualizację we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w deklaracji dotyczącej wymiaru podatku od nieruchomości, tym samym przeznaczając cały lokal na prowadzenie działalności gospodarczej. 

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu będącego składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą

W 2017 roku mężczyzna zdecydował się na wynajem jednego pokoju wchodzącego w skład wyżej wskazanego lokalu. Wybrał on formę ryczałtowego opodatkowania z tytułu dochodu za prywatny najem pokoju. Przedsiębiorca nadmienił, iż mieszkanie było jego własnością, a lokal nie był wprowadzony na stan środków trwałych. 

W związku z powyższym przedsiębiorca w lokalu będącym jego własnością, prowadził działalność gospodarczą, którą rozliczał na zasadach ogólnych, natomiast jedno pomieszczenie (tj. pokój) wynajmował innemu podmiotowi, a podatek z tytułu najmu opłacał w formie ryczałtu. Przedsiębiorca powoływał się na to, iż wynajęcie pokoju nie było przedmiotem jego działalności gospodarczej. Zdaniem przedsiębiorcy wynajem pokoju z mieszkania, które było jego własnością, było najmem prywatnym. Podatnik powoływał się przy tym na zgodność z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawyz dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), dotyczącym odrębnego źródła przychodu jakim jest najem. 

Mężczyzna zaliczał otrzymywane przychody do przychodów z najmu prywatnego, które następnie rozliczał zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ponadto podatnik uważał, iż najem stanowił odrębne od działalności źródła przychodu. Dlatego w celu upewnienia się, iż jego stanowisko jest prawidłowe, skierował on pytanie do organu wydającego indywidualne interpretacje podatkowe. Organ natomiast nie zgodził się z mężczyzną argumentując, iż przedsiębiorca przeznaczył cały lokal na prowadzenie działalności gospodarczej, a z tego powodu należało uznać, iż lokal ten stanowił składnik majątku związany z działalnością gospodarczą. Dla organu nie miało znaczenia to, że lokal nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, uważał, iż wystąpić musi związek składnika majątku z działalnością gospodarczą, a taki związek w rozpatrywanej sprawie zaistniał, gdyż w składniku majątku czyli lokalu przedsiębiorcy prowadzona była także własną działalność gospodarcza. Organ wspomniał również o tym, że co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczania przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem, jednak każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem istotnych okoliczności danej sprawy w kontekście spełnienia przesłanek wskazanych w art. 5 pkt 6 ww. ustawy. Według organu decydujące znaczenie miało to, czy w interpretowanych okolicznościach danej sprawy zostały spełnione przesłanki wspomnianej ustawy, a nie tylko przekonaniem podatnika o właściwej jego zdaniem kwalifikacji osiąganych przez niego przychodów. 

Zdaniem organu podatnik nie mógł sam zaliczyć wynajmowanej nieruchomości do majątku prywatnego. 

W opisanej sytuacji wynajem nieruchomości spełniał przesłanki działalności gospodarczej i powinien zostać rozliczony na zasadach właściwych dla tej działalności, a nie według wyboru podatnika, gdyż w myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu będącego składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą. Faktem było to, iż przedsiębiorca przeznaczył cały lokal na prowadzenie działalności gospodarczej, przez co występował związek składnika majątku z działalnością gospodarczą. Tak więc podatnik nie mógł zaliczyć najmu wspomnianego pokoju do najmu prywatnego. Przychody zaś musiał rozliczać według takiej samej zasady podatkowej jaka obowiązywała go przy rozliczaniu prowadzonej działalności.

Na podstawie indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 22.02.2019 r. 

syg.: 0112-KDIL3-1.4011.4.2019.2.AGR

Autor: Paweł Boś, student prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pracownik Russell Bedford

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
15hreply
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf
RB__Poland Polska na końcu stawki w rankingu Tax Foundation - Russell Bedford https://t.co/3LA2DOh4ZW
RB__Poland BREXIT. Zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a ulga mieszkaniowa - Russell Bedford https://t.co/dcwQAujYJ7