środa, 20 luty 2019 19:54

Skutki podatkowe powstające w wyniku rozstania się partnerów mających wspólny kredyt mieszkaniowy

Para niebędąca w związku małżeńskim zaciągnęła solidarnie kredyt bankowy na zakup mieszkania. Po roku postanowili rozstać się, ustalając, że po rozstaniu kobieta zbędzie nieodpłatnie swój udział we współwłasności mieszkania na rzecz byłego już partnera, oraz przeniesie na niego swoją część zobowiązania z tytułu kredytu bankowego. Finalnie były partner stanie się właścicielem całego mieszkania oraz jedynym dłużnikiem zaciągniętego kredytu bankowego. Pytaniem otwartym jest czy zbycie współwłasności nieruchomości nabytej rok temu pomiędzy byłymi partnerami, bez spłat i dopłat w drodze umowy o zniesienie współwłasności, nie będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Para w 2017 roku zakupiła na własność, na podstawie aktu notarialnego, mieszkanie o powierzchni użytkowej 55,80 m2. W chwili nabycia lokalu i w dniu złożenia wniosku o indywidualną interpretację nie byli oni małżeństwem, nie byli także ze sobą spokrewnieni, dlatego zostali zaliczeni do tzw. III grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ustawy zdnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn(Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207). W momencie złożenia wniosku o indywidualną interpretację kobietawraz z partnerem posiadali równy udział we współwłasności lokalu, a każde z nich było właścicielem połowy mieszkania. Para na zakup mieszkania zaciągnęła solidarnie kredyt bankowy oraz wnieśli oni swój udział własny w równej części. Do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej kredyt został spłacony tylko w nieznacznej części. 

Planowane przeniesienie udziału we współwłasności na drugiego współwłaściciela w zamian za przejęcie długu będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), a więc kosztem uzyskania przychodu będzie koszt nabycia nieruchomości w wysokości odpowiadającej udziałowi

Kobieta zadając pytanie organowi wydającemu indywidualną interpretację, chciała potwierdzić swoje stanowisko, iż zbycie współwłasności nieruchomości nabytej rok temu pomiędzy byłymi partnerami, bez spłat i dopłat w drodze umowy o zniesienie współwłasności, nie będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i nie będzie ona zobowiązana do jego zapłaty. Organwydający indywidualną interpretację nie zgodził się z kobietą iuznał jej stanowisko za nieprawidłowe, gdyż do stwierdzenia powstania przychodu warunkiem koniecznym jest uzyskanie przysporzenia majątkowego, a zgodnie z zasadą swobody umów, odpłatne zbycie może nastąpić nie tylko w formie pieniężnej, również poprzez inne określenie jego wartości, np. zwolnienie z długu, czy potrącenie wzajemnych wymagalnych wierzytelności. Zatem, pod pojęciem „odpłatne zbycie” należy rozumieć nie tylko sprzedaż, ale każdą czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości, jej części lub udziału niekoniecznie w formie gotówkowej. Wskazać należy również, iż odpłatne czynności prawne charakteryzują się tym, że każda ze stron uzyskuje korzyść majątkową niekoniecznie w postaci pieniężnej.Wprzedstawionej sprawie konsekwencją zbycia przez kobietę udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego będzie przejęcie przez drugiego właściciela w całości zaciągniętego kredytu. Należy uznać, iż celem tej czynności będzie odpłatne zbycie udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego oraz przejęcie w całości kredytu przez drugiego współwłaściciela. 

Podsumowując – planowane przeniesienie udziału we współwłasności na drugiego współwłaściciela w zamian za przejęcie długu będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), a więc kosztem uzyskania przychodu będzie koszt nabycia nieruchomości w wysokości odpowiadającej udziałowi. Należy wspomnieć, iż przeniesienie udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem PIT, ponieważ zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z dnia 29 stycznia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.556.2018.4.KK

Autor: Paweł Boś, student prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pracownik Russell Bedford

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS - Russell Bedf… https://t.co/Wydi2GhcZE
17hreply
RB__Poland Sąd Najwyższy o wpływie prolongaty terminu zapłaty na rozpoczęcie biegu przedawnienia - Russell Bedford https://t.co/qlo8IEODh0
RB__Poland Zmiany w katalogu przypadków wymagających pozwolenia na budowę albo zgłoszenia  – nowelizacja prawa budowlanego - R… https://t.co/DpL9hxNLal