niedziela, 25 listopad 2018 17:58

Poprawka sejmowej komisji w sprawie VAT od bonów – podatek od bonów na zasadach właściwych do czynności nieodpłatnych 

 W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jedną z wprowadzonych zmian jest zastosowanie się do Dyrektywy 2016/1065. Ma ona na celu uproszczenie i ujednolicenie przepisów dotyczących VATodbonów na towary lub usługi.

Dziś państwa unijne stosują różne rozwiązania, włącznie z brakiem VAT przy wydawaniu bonu, jak ma to miejsce w Polsce. Dzięki unijnej dyrektywie opodatkowanie bonów na towary i usługi podatkiem VAT pozwoli na zachowanie jednolitego podejścia do bonów stosowanych w międzynarodowym obrocie, ograniczy ryzyko unikania opodatkowania, braku opodatkowania lub podwójnego opodatkowania. Świadczenie usług i dostawa towaru w zamian za emitowanie nieodpłatnie bonu różnego przeznaczenia bedą opodatkowane na zastadach właściwych dla czynności nieodpłatnych. 

Dzięki unijnej dyrektywie opodatkowanie bonów na towary i usługi podatkiem VAT pozwoli na zachowanie jednolitego podejścia do bonów stosowanych w międzynarodowym obrocie

Po zmianach w ustawiezdefiniowano czym jest bon. Może mieć formę papierową lub elektroniczną i występować w formie bonu jednego przeznaczenia (SPV), np. bon na usługę fryzjerską, i bonu różnego przeznaczenia (MPV), są to np. karty prezentowe na towary lub usługi objęte różnymi stawkami podatku VAT. 

W przypadku transferu bonu jednego przeznaczenia (SPV), dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, bon uznawany jest za świadczenie usług lub dostawę towarów. W konsekwencji odprowadzenie podatku VAT od pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu będzie spoczywało na emitencie takiego bonu. Możemy przez to rozumieć, że w momencie wydania bonu towary nim objęte zostały już dostarczone lub usługi zostały już wykonane. Samo wydanie bonu będzie wymagało naliczenia podatku VAT niezależnie od tego czy bon zostanie zrealizowany. Dystrybutorzy, którzy na własny rachunek sprzedają lub odsprzedają bony jednego przeznaczenia będą musieli odprowadzić podatek VAT od ich sprzedaży, tak jak w przypadku otrzymania wynagrodzenia za sprzedaż towarów lub wykonanie usługi. Z drugiej strony podczas świadczenia usług lub przekazania towarów w zamian za bon jednego przeznaczenia nie będziemy uznawali tego za transakcję niezależną, w części, w której stanowił bon. Wobec tego samo wykonanie usługi lub wydanie towaru za bon nie będzie ponownie opodatkowane w części pokrytej bonem. Warto wspomnieć, że jeżeli usługodawca lub dostawca towarów nie będzie jednocześnie emitentem bonu jednego przeznaczenia oraz nie będzie działał we własnym imieniu, to należy uznać, że usługodawca wyświadczył usługę na rzecz podatnika, który ten bon wyemitował. 

Natomiast jeśli chodzi o bony różnego przeznaczenia (MPV) doprecyzowano, że VAT będzie pobrany w momencie wykonania usługi lub gdy towar zostanie już dostarczony. Oznacza to, że opodatkowaniem VAT będzie objęty faktyczny stan przekazania towarów lub faktyczne świadczenie usługi. Tak więc wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia nie będzie podlegał podatkowi VAT. Jednakże w momencie transferu bonu różnego przeznaczenia przez podatnika innego niż podatnik dokonujący czynności opodatkowaniem VAT będą objęte czynności pośrednictwa. Usługi te będą opodatkowane na zasadach ogólnych. 

Projekt zakłada, że regulacja ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i dotyczyć ma wyłącznie bonów wyemitowanych po 31 grudnia 2018 r.

Autor: Paweł Boś, student prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pracownik działu marketingu Russell Bedford

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
6hreply
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
10hreply
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI