wtorek, 18 wrzesień 2018 11:34

Przemysł 4.0 – zmiana firmy teraz i w przyszłości

Przemysł jest filarem europejskiej gospodarki. Sektor wytwórczy obejmuje 2 miliony przedsiębiorstw i 33 miliony miejsc pracy. Jednak w obliczu silnej konkurencji ze strony Dalekiego Wschodu, produkcja musi zostać zmodernizowana i stać się bardziej konkurencyjna, tak aby zapewnić zrównoważony wzrost. 

Zaawansowane technologie cyfrowe mają dziś kluczową rolę do odegrania. Są to technologie, które napędzają tak zwaną Czwartą Rewolucję Przemysłową lub Przemysł 4.0. Ta rewolucja technologiczna może przekształcić cały przemysł, stymulować trwały wzrost gospodarczy i wypełnić lukę konkurencyjną.

Technologie informacyjne nowej generacji, takie jak Internet Rzeczy, przetwarzanie w chmurze, Big Data i analityka danych, robotyka i drukowanie 3D, mają zdolność przeniesienia przemysłu na nowy poziom. Technologie te mogą sprawić, że przemysł stanie się bardziej wydajny poprzez usprawnienie procesów i umożliwienie firmom opracowywania innowacyjnych produktów i usług.

Przemysł 4.0: korzyści

Najnowsze badania szacują, że digitalizacja produktów i usług może przynieść ponad 110 miliardów euro rocznych przychodów w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat (PwC, Możliwości i wyzwania w przemysłowym Internecie (2015) oraz Boston Consulting Group: przyszłość wydajności i wzrostu w przemyśle wytwórczym (2015)). Niedawne badanie przedsiębiorstw z UE wykazuje pewne pozytywne oznaki: 75% respondentów postrzega branżę 4.0 jako szansę, a 64% firm, które zainwestowały w tę działalność może pokazać pozytywne wyniki (Politechnika Mediolańska School of Management, „Industry 4.0 Observatory”).

Większość rządów UE uczyniła branżę 4.0 priorytetem, przyjmując konkretne polityki mające na celu zwiększenie wydajności i poprawę konkurencyjności. Chociaż kraje te mogą mieć ten sam nadrzędny cel, to ich podejścia różnią się pod względem projektowania, finansowania i wdrażania.

Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Francja skupiają się na badaniach, finansowaniu projektów i zachętach podatkowych dla start-upów hi-tech. W innych krajach UE priorytetem jest przyspieszenie wdrażania i stosowania technologii Industry 4.0, przy czym Włochy wykazują większy nacisk na badania i rozwój nowych technologii w celu sprostania wyzwaniom związanym z innowacjami 4.0..

W całej Europie istnieje wiele dowodów na temat korzyści płynących z korzystania z technologii cyfrowych. Według Strategy & (PwC, „Industry 4.0: Building the digital enterprise. 2016 Global Industry 4.0 Survey”, 2016), 10% wzrost cyfryzacji skutkuje wzrostem PKB na mieszkańca o 0,5% do 0,62% i redukcją bezrobocia 0,84%. Na poziomie biznesowym przewidywane redukcje kosztów są znaczące, przy średniej redukcji kosztów operacyjnych o 3,6% i poprawie wydajności o 4,1%. Większość firm przewiduje szybki zwrot z inwestycji, 55% oczekuje zwrotu w ciągu dwóch lat i tylko 8% zakłada, że na wyniki będzie czekać dłużej niż pięć lat. Istnieje również silne przekonanie, że inwestowanie w technologię zwiększy wzrost eksportu.

Włoskie doświadczenia

We Włoszech w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił szybki wzrost świadomości branży 4.0. W 2015 roku 40% włoskich firm nie zdawało sobie sprawy z istnienia Przemysłu 4.0. Obecnie jest to zaledwie 2,5%, 15% aktywnie bada ten obszar, a 55% wdrożyło już technologię Industry 4.0. Dzięki zachętom podatkowym ogólna wielkość branży technologii Industry 4.0 wzrosła do około 2,4 miliarda euro, z czego 84% koncentruje się na rynku włoskim, a 16% na eksporcie.

Wdrożenie rozwiązań z zakresu m.in. Internetu rzeczy, analityki przemysłowej i produkcji w chmurze doprowadziło do rozwoju trzech obszarów innowacji, które najbardziej wpłynęły na procesy biznesowe:

• inteligentny cykl życia produktu (rozwój produktu, zarządzanie cyklem życia i zarządzanie dostawcami)

• inteligentny łańcuch dostaw (planowanie przepływów fizycznych i finansowych)

• inteligentna fabryka (produkcja, logistyka, konserwacja, jakość, bezpieczeństwo i zgodność z normami). 

Wyzwania

Wyzwaniem dla firm jest teraz dopasowanie rozwiązań Industry 4.0 do ich strategii biznesowej, ponowne przemyślenie procesów i modeli organizacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy zarządzaniem operacyjnym, ciągłym ulepszaniem i innowacjami.

Porównywanie inicjatyw w całej UE pokazuje, że plany strategiczne dotyczące kształtowania przemysłu 4.0 opierają się na trzech filarach:

• zachęty podatkowe pod kątem użycia nowych technologii,

• ułatwienie dostępu do kredytów na inwestycje dla firm o niskim ratingu kredytowym,

• krajowe i międzynarodowe partnerstwo pomiędzy sektorami publicznymi i prywatnymi.

Tłumaczone z: Luca Borella, Fabio Corno, Industry 4.0 – changing business now and in the future [w:] Business World Russell Bedford International, wrzesień 2018, str. 12-13

 

Masz pytanie z zakresu szkoleń?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v