sobota, 30 czerwiec 2018 13:14

Nowy rzecznik Batmanem mikroprzedsiębiorców

Jak powszechnie wiadomo Batman to superbohater. W rzeczywistości jednak jest nim zwykły człowiek, Bruce Wayne, bez super mocy. Bruce dzień spędza normalnie, a w nocy zakłada maskę, aby podjąć walkę ze złem. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmijmy jednak założenie, iż nasz dzisiejszy Batman działa za dnia, bez maski na twarzy, w imię wyższej idei i zgodnie z obowiązującym prawem. Co więcej, sprzeciwia się dyskryminacji, broniąc interesów określonej grupy, tak w kontakcie z władzą, jak i w codziennych potyczkach z innymi.

 

Przechodząc do sedna.... Jak już wiadomo 30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie pakiet pięciu ustaw, łącznie nazywanych Konstytucją Biznesu. W jej skład wchodzą:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;

  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

  5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjmuje się, że kluczową ustawą w ramach Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców określające, jak nazwa wskazuje, najważniejsze prawa przedsiębiorcy oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Dzisiaj jednak skupimy się na ustawie powołującej nowy organ, mianowicie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

Rzeczników działających w naszym kraju mamy całą masę, np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Konsumentów, Rzecznik Funduszy Europejskich, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Ubezpieczonych. I już wkrótce – nowo dodany do tego „panteonu obrońców uciśnionych” – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

MŚP Polska stoi

Jak widać, wiele grup w Polsce jest chronionych przez przypisanych im rzeczników. Teraz przyszedł czas na przedsiębiorców. Warto podkreślić, że według dostępnych danych sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce generuje ponad 50% PKB i tworzy prawie 75% wszystkich miejsc pracy w Polsce. Stąd niezwykle ważne jest skupienie się na jego potrzebach, w tym w szczególności unormowanie praw i obowiązków, które dotyczą tego sektora. Zupełnie nie zaskakuje zatem fakt, iż z koncepcji strategii wspierania przedsiębiorczości najwięcej programów dedykowanych i zmian w prawie gospodarczym powstaje właśnie na rzecz sektora MŚP.

W ostatnich latach, gdy wzrastała ochrona praw konsumentów, a do biur rzeczników wpływało wiele różnego rodzaju spraw, przedsiębiorcy narzekali, że w przeciwieństwie do nich konsumenci mają zbyt dużą ochronę w dochodzeniu swoich praw. Głośno w tym temacie wypowiadali się właśnie przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Uważali oni bowiem, że w zestawieniu mały przedsiębiorca – konsument nie ma równości w dochodzeniu swoich praw i interesów, a tym bardziej na linii mały przedsiębiorca – ustawodawca. Zgodnie z ich stanowiskiem, obowiązujące dotychczas prawo za bardzo skupia się na ochronie interesów konsumentów, nie dając drugiej stronie godnego obrońcy.

Wraz ze wspomnianym pakietem pięciu ustaw ustawodawca podejmuje próbę unormowanie tego stanu rzeczy. W ten sposób pokazuje społeczeństwu, iż pochyla się nawet nad „tymi najmniejszymi”, dając im obrońcę i ustanawiając pole do godnej walki o swoje interesy.

W obronie przedsiębiorców

Ustawa z dnia z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jasno określa wymagania, przyszłe obowiązki, jak i prawa związane z działalnością nowego organu.

Kluczowym jego zadaniem będzie stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Rzecznik będzie podejmował czynności wynikające z ustawy, działając zarówno z urzędu, jak i na wniosek, zaś wniosek o podjęcie czynności będzie mógł skierować przedsiębiorca lub organizacja przedsiębiorców. Podkreślić w tym miejscu należy, iż większość obowiązków i możliwości działań rzecznika nie była dotąd przypisana konkretnemu podmiotowi.

Rzecznik jako urząd państwowy, po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy, zostanie powołany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Gospodarki. Jego kadencja będzie sześcioletnia, co ma gwarantować niezależność od sytuacji politycznej, nie wiązać się z dominującą pozycją danej partii, czy też prezydenta. Na stanowisko to będzie mogła być powołana osoba, która poza tym iż jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe, to również m.in. wyróżnia się wiedzą w zakresie przedsiębiorczości i regulacji prawnych tworzących otoczenie przedsiębiorców oraz posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie wykonywania działalności gospodarczej lub reprezentowania interesów przedsiębiorców, lub tworzenia lub stosowania prawa gospodarczego.

Podsumowując, w założeniach ustawodawcy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, niczym inni rzecznicy, będzie stał w obronie najmniejszych przedsiębiorców, pracując na rzecz poprawy ich sytuacji. Będziemy się temu z ciekawością przyglądać – w instytucji tej pokładane są duże nadzieje. Historia rzeczników w Polsce pokazała nam niezwykle ciekawe i waleczne osobowości, ale zawsze jest miejsce i na kolejne. A zatem, pomijając strój i czas działania, czekamy na nowego Batmana, walczącego tym razem w obronie praw przedsiębiorców.

AUTOR: DOBRAWA ZELWIAŃSKA, PRAWNIK RUSSELL BEDFORD, BIURO KRAKÓW

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v