poniedziałek, 18 czerwiec 2018 16:59

Fundusze unijne – innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają szansę otrzymać 700 mln zł

W Unii Europejskiej największym programem na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Projekty oraz dziedziny wspierane w latach 2014-2020 określone zostały w samym Programie oraz w kompleksowym opisie jego priorytetów.

 

Dnia 1 lutego 2018 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Konkurs ten kierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie mogą otrzymać projekty realizowane poza województwem mazowieckim. Pula środków przeznaczonych na konkurs to 700 mln zł.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które w szczególności mają na celu poprawę poziomu innowacyjności przedsiębiorstw za pomocą rezultatów prac B+R. Projekty powinny obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe bądź eksperymentalne prace rozwojowe. Ponadto jest możliwość, aby elementem projektu były również prace przedwdrożeniowe. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż wartość prac przedwdrożeniowych nie może stanowić 20% kosztów kwalifikowanych. Projekty, które nie obejmują eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyskają wsparcia.

W ramach konkursu projekt o dofinansowanie musi wpisywać się w minimum jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Dofinansowanie może zostać udzielone w momencie, gdy wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników badań w terminie 3 lat od daty zakończenia projektu. Przez wdrożenie rozumie się wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług opartych na uzyskanych wynikach, udzielenie licencji na korzystanie z praw do wyników innemu przedsiębiorcy lub sprzedaż praw.

Wnioski będzie można składać od 1 marca 2018 roku do 30 maja 2018 roku. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN.

Poziom dofinansowania:

 1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro-i małego przedsiębiorcy:

 • 70% -80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

 • 45% -60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

 • 35% -50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

 1. na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis– 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

 2. na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP–50%kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;

 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);

 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Część prac w projekcie może zostać powierzona podwykonawcom, należy jednak zwrócić uwagę, iż w tym przypadku wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych;

 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

Termin oceny złożonych wniosków nastąpi 90 dni od dnia zamknięcia naboru. Wnioski będą podlegały ocenie formalnej oraz ocenie łączącej dotychczasową ocenę według kryteriów formalnych i merytorycznych.

Masz pytanie z zakresu szkoleń?

anna brzustowska

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska

Kierownik Deparamentu
tel: 22 276 61 84
email: anna.brzustowska@russellbedford.pl

wojtek oska3

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak

Manager ds. sprzedaży
tel: 22 276 61 84
email: kinga.szostak@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS - Russell Bedf… https://t.co/Wydi2GhcZE
18hreply
RB__Poland Sąd Najwyższy o wpływie prolongaty terminu zapłaty na rozpoczęcie biegu przedawnienia - Russell Bedford https://t.co/qlo8IEODh0
RB__Poland Zmiany w katalogu przypadków wymagających pozwolenia na budowę albo zgłoszenia  – nowelizacja prawa budowlanego - R… https://t.co/DpL9hxNLal