poniedziałek, 22 czerwiec 2020 22:19

Kontrole środków z tarczy antykryzysowej i PFR – zaufany ekspert po twojej stronie

Wsparcie udzielone w ramach tarczy antykryzysowej może pomóc przedsiębiorcom przy utrzymaniu płynności finansowej podczas spowolnienia gospodarczego, jednakże udział w tego rodzaju programach pomocowych wiąże się z różnymi warunkami, które mogą umknąć uwadze przedsiębiorców. Te zaś mogą stanowić pożywkę dla kontroli organów sprawdzających. W razie zaistnienia takiej sytuacji warto mieć pod ręką kontakt do eksperta, który na bieżąco będzie mógł asekurować firmę podczas tego procesu.

Nie należy spodziewać się sytuacji, w której organy kontrolne potraktują ulgowo przedsiębiorców wydatkujących środki publiczne niezgodnie z ich przeznaczeniem. Dlatego warto jak najszybciej przygotować się do ewentualnych kontroli, które ze względu na skale i rozmiar przyznawanych środków pomocowych mogą okazać się bardziej rygorystyczne niż do tej pory.

Przygotuj się zawczasu do przyszłych kontroli poprzez skorzystanie z kompleksowego audytu prawnego

Wznowienie biegów terminów procesowych sygnałem ostrzegawczym

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała podjęcie radykalnych działań przez rządzących. Kolejna nowelizacja specustawy, zwana potocznie tarczą 3.0 przywraca funkcjonowanie sądów oraz organów administracji publicznej. Co bardziej istotne, zostają wznowione biegi terminów procesowych. Może być to pierwszy sygnał ostrzegawczy dla przedsiębiorców, zapowiadający lawinowe kontrole, mające przede wszystkim sprawdzić zasadność przyznawania środków, a także – sposób ich wydatkowania.  

Rozwiązania pomocowe zostały wprowadzone szybko, tak aby zminimalizować negatywne konsekwencje pandemii, jednak przez pośpiech nie było możliwości przeanalizowania wszystkich konsekwencji. W teorii pomoc miała być realizowana jak najszybciej i w jak największym zakresie, zaś ewentualne oświadczenia powinny być weryfikowane post factum. Wielu przedsiębiorców takie założenie zablokowało w działaniu i mimo otrzymania środków nie zdecydowali się na ich wydatkowanie w całości lub w części, obawiając się ewentualnych kontroli.  

Limity pomocy publicznej – nadwyżki do zwrotu

Przykładowo przyjrzyjmy się sytuacji, w której przedsiębiorca korzysta z wielu programów pomocowych. Wszelkie dofinansowania ze środków publicznych podlegają określonej kwalifikacji. Środki przyznane z pomocy publicznej jako pomoc de minimis może maksymalnie wynieść 200.000 euro w okresie 3 lat kalendarzowych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o których mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, tutaj limit wynosi 800.000 euro. Należy w tym miejscu zauważyć, że poszczególne środki nie kumulują się ze sobą, zatem do limitu pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce nie wlicza się wartości pomocy de minimis, a do limitu pomocy de minimis nie wlicza się wartości pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Konkludując, przedsiębiorca powinien monitorować przyznane środki z pomocy publicznej, gdyż po przekroczeniu ww. progów powstała nadwyżka będzie podlegała zwrotowi.

Niewątpliwie, w ramach kontroli organy podejmą czynności sprawdzające w zakresie rzeczywistego spadku obrotu gospodarczego wywołanego epidemią. Istotną kwestią będzie faktyczna przyczyna spadku przychodów, natomiast nie mogą to być błędne decyzje biznesowe. Na marginesie należy zauważyć, że warunkiem przyznania odpowiednich pomocy finansowych jest złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej odnośnie spadku przychodów.

Podsumowując, warto zawczasu przygotować się do przyszłych kontroli poprzez skorzystanie z kompleksowego audytu prawnego, który pozwoli nie tylko wykryć ewentualne nieprawidłowości, lecz także stworzyć odpowiednie procedury w celu zniwelowania możliwych negatywnych skutków wizyty organu kontrolującego.

Zapraszamy gorąco do kontaktu z naszymi ekspertami. 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX
RB__Poland @RBakiewicz @tterlikowski *Ferowanie, nie forowanie.
RB__Poland Co z błędami księgowych spowodowanymi przez przepisy tzw. Polskiego Ładu? - Russell Bedford https://t.co/5HNFd3ZM9p