środa, 22 kwiecień 2020 07:11

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w tarczy antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa przewiduje szereg rozwiązań pomocowych dla pracodawców dotkniętych skutkami epidemii. Jest to m.in.  możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, wprowadzenia elastycznego czasu pracy czy zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników może zostać przyznane w dwóch wariantach w zależność od wielkości prowadzonej działalności (liczba zatrudnionych osób, wysokość rocznego obrotu netto).

Pierwszy wariant dofinansowania

Dotyczy wszystkich pracodawców niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników i przysługuje w dwóch przypadkach uzależnionych od sytuacji i decyzji jaką podjął pracodawca:

 • objęcie pracownika przestojem ekonomicznym – możliwość obniżenia wynagrodzenia pracownika maksymalnie o 50%, ale nie niżej niż 2.600 zł brutto (wynagrodzenie minimalne) dla pełnego etatu.

W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania dofinasowania w maksymalnej wysokości 1.533,09 zł na które składa się 50% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne.

 • obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika o 20% (nie niżej niż 0,5 etatu) wraz z obniżeniem wynagrodzenia dla pełnego etatu (nie niżej niż minimalne wynagrodzenie tj. 2.600 zł brutto).

W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania dofinasowania w maksymalnej wysokości 2.452,27 zł (maksymalnie 50% obniżonego wynagrodzenia), jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (2.079,43  zł) dla pełnego etatu powiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunkami przyznania dofinasowania do wynagrodzeń pracowników w tym wariancie są:

 • spadek obrotów gospodarczych (rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) na skutek COVID-19:
 • co najmniej 15% w ciągu dowolnych kolejnych 2 miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy poprzedniego roku (za miesiąc uważa się także 30 kolejnych dni), lub
 • co najmniej 25% z dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejnych dni);
 • zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi, a jeśli u danego pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe z przedstawicielami pracowników;
 • niezaleganie z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • zakaz zwolnień z przyczyn ekonomicznych pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania oraz 3 miesiące po tym okresie.

Drugi wariant dofinansowania

Dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców tj. tych którzy zatrudniają nie więcej niż 249 pracowników i których obrót roczny netto nie przekracza 50 milionów euro.

Ci pracodawcy będą uprawnieni do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości uzależnionej od spadku obrotów gospodarczych według następujących progów procentowych:

 • spadek obrotów o co najmniej 30% - maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 50% wynagrodzenia minimalnego (1.300  zł), powiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne;
 • spadek obrotów o co najmniej 50% - maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 70% wynagrodzenia minimalnego (1.820  zł), powiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne;
 • spadek obrotów o co najmniej 80% - maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 90% wynagrodzenia minimalnego (2.340 zł), powiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunkami przyznania dofinasowania do wynagrodzeń pracowników w tym wariancie są:

 • spadek obrotów gospodarczych na skutek COVID-19 rozumiany jako się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie  wskazanych 2  kolejnych  miesięcy  kalendarzowych,  przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie  dofinansowania, w  porównaniu  do łącznych  obrotów z  analogicznych  2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
 • niezaleganie z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi po zakończeniu dofinansowania.

UWAGA!

Niektóre Powiatowe Urzędy Pracy wyznaczyły terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników (dofinansowanie od starosty). Ma to istotne znaczenie ponieważ dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków finansowych więc może tutaj decydować kolejność zgłoszeń.

Dla przykładu link do PUP w Krakowie (nabór ruszył 14 kwietnia): https://www.uppk.pl/1,formy-aktywizacji/57,aktualne/aktualnosci/19731680,otwarcie-naboru-wnioskow-o-udzlelenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-art-15-zzb-

oraz PUP w Warszawie (nabór od 29 kwietnia): https://warszawa.praca.gov.pl/-/12111190-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow

W przypadku obydwu wariantów, dofinansowania do wynagrodzenia pracowników będą dostępne przez maksymalnie 3 miesiące i obejmować będą również pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres świadczenia postojowego, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Zaznaczyć należy również, że pracodawca nie może skorzystać z obu wariantów dofinansowania w stosunku do tego samego pracownika. Należy zatem rozważyć, który wariant w danej sytuacji okaże się korzystniejszy.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Służymy wsparciem we wszelkich aspektach związanych z możliwością uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, w tym:

·       pomożemy w ustaleniu jaka forma dofinansowania będzie najkorzystniejsza w Państwa przedsiębiorstwie;

·       pomożemy w sporządzeniu odpowiednich wniosków i skompletowaniu dokumentacji,

·       przeanalizujemy sytuację dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania,

·       oferujemy wsparcie w ewentualnych negocjacjach ze związkami zawodowymi i przygotowaniu porozumienia.

Wszystkie pozostałe, szczegółowe informacje na temat prawa zawartego w Tarczy antykryzysowej znajdziecie Państwo w naszym Poradniku: www.russellbedford.pl/uslugi/poradnik-antykryzysowy

Autorzy:

Ernest Bucior, radca prawny Russell Bedford Poland

Anna Sulima, radca prawny Russell Bedford Poland

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Russell Bedford z 6% wzrostem! - Russell Bedford https://t.co/CCiYOadd53
RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N
RB__Poland Mocna pozycja Russell Bedford wśród światowych sieci - Russell Bedford https://t.co/10NokoVSrU
RB__Poland Sprawozdanie z działalności według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9. - Russell Bedford https://t.co/ktCHi9ZfK5