poniedziałek, 20 maj 2019 07:02

Nowy świat fakturowania elektronicznego

awpixel.com - www.freepik.com awpixel.com - www.freepik.com

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają różne standardy fakturowania elektronicznego, z których większość jest ze sobą niekompatybilna. Kilkakrotnie w przeszłości Rada Europejska zwracała uwagę na to, że dalszy rozwój transgranicznego handlu internetowego oraz modernizacja administracji publicznej powinny obejmować przejście na system fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

Dyrektywa 2014/55 / UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych ma na celu usunięcie barier spowodowanych różnymi normami dla fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich. Dyrektywa definiuje fakturę elektroniczną jako taką, która „… została wystawiona, przesłana i odebrana w zorganizowanym formacie elektronicznym, który umożliwia jej automatyczne i elektroniczne przetwarzanie”.

Wprowadzenie fakturowania elektronicznego, po pełnym jego uruchomieniu w całej Europie, uprości transakcje biznesowe i pomoże w spełnieniu wymogów fiskalnych. Będzie to miało znaczący i korzystny wpływ na codzienne prowadzenie działalności gospodarczej

Chociaż dyrektywa 2014/55 / UE wyznaczyła termin wprowadzenia standardu na 18 kwietnia 2019 r., to np. Włochy dokonały zmiany szybciej. We Włoszech fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych jest obowiązkowe dla ministerstw, agencji podatkowych i krajowych agencji bezpieczeństwa od czerwca 2014 r., a dla wszystkich podmiotów publicznych – od 31 marca 2015 r. Od stycznia 2017 firmy mają również możliwość skorzystania z e-fakturowania w przypadku prywatnych transakcji handlowych. 

Rząd włoski zwrócił się do Rady Europejskiej o specjalne upoważnienie do zobowiązania wszystkich włoskich operatorów do korzystania z fakturowania elektronicznego dla wszystkich transakcji między przedsiębiorstwami i między przedsiębiorstwami. Od 1 stycznia 2019 r. ma to zastosowanie do wszystkich transakcji między podmiotami i osobami ustanowionymi lub zamieszkałymi we Włoszech. Dotyczy to również zagranicznych podatników posiadających stały zakład we Włoszech.

Sistema di Interscambio (SDI) to platforma elektroniczna zarządzana przez Italian Revenue Agency. SDI otrzymuje faktury i dostarcza je do swoich docelowych odbiorców, przechowując je elektronicznie przez dziesięć lat. Faktura elektroniczna musi być wystawiona w formacie XML. Podpis elektroniczny osoby wystawiającej fakturę i jej transmisja przez SDI gwarantuje jej autentyczność i. Faktura wystawiona w innym formacie, na papierze lub w inny sposób, lub nie przesłana za pośrednictwem SDI, jest uważana za niewydaną i w takim przypadku mogą zostać nałożone kary.

Każdy, kto korzysta z faktur elektronicznych, ma kod odbiorcy lub certyfikowany adres poczty elektronicznej (PEC), na który SDI wysyła faktury.Wszystkie wynikające z tego informacje transakcyjne są przechowywane przez włoską agencję skarbową, która może wykorzystać je do celów kontroli i audytu.

Elektroniczne fakturowanie nie dotyczy operatorów ani konsumentów spoza Włoch, którzy będą nadal otrzymywać i wystawiać faktury w tradycyjny sposób, nawet jeśli są zarejestrowani jako podatnicy VAT we Włoszech. W rzeczywistości nowe wymogi dotyczące fakturowania elektronicznego nie mają żadnego wpływu na przepisy dotyczące VAT, które mają zastosowanie do transakcji między operatorami włoskimi i europejskimi. Istnieje jednak możliwość zarejestrowania się w SDI przez podmioty zagraniczne w celu uzyskania kodu odbiorcy, aby mogły one dobrowolnie otrzymywać i wystawiać faktury elektroniczne. Może to być opłacalna opcja dla firm z tej samej grupy, w których jedna z nich ma siedzibę we Włoszech.

Wprowadzenie fakturowania elektronicznego, po pełnym jego uruchomieniu w całej Europie, uprości transakcje biznesowe i pomoże w spełnieniu wymogów fiskalnych. Będzie to miało znaczący i korzystny wpływ na codzienne prowadzenie działalności gospodarczej.

AUTOR: Luca Borella, Magagnoli i Associati, Bolonia, Włochy i Roberta Righi, Modena, Włochy

żródło: https://www.russellbedford.com/latest/insight/the-new-world-of-electronic-invoicing/

Masz pytanie z zakresu rachunkowości?

grzegorz blaszkowski

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zbliża się termin wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online. Ogólne zasady odliczania ulgi za zakup -… https://t.co/pT9zFUnEqe
6hreply
RB__Poland CIT dla spółek komandytowych od 2021 roku przesądzony  - Russell Bedford https://t.co/aazlulm5Fq
12hreply
RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf