wtorek, 19 czerwiec 2018 09:24

Forum Cen Transferowych wskazało główne trudności doradców i podatników

Ankiety przeprowadzone podczas Forum Cen Transferowych, które odbyło się 12 kwietnia br., z ramienia Ministerstwa Finansów, pozwoliły określić z czym najbardziej nie radzą sobie podatnicy i doradcy podatkowi przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Podczas Forum ustalono również tematy kolejnych spotkań resortu z przedstawicielami biznesu, którzy są zainteresowani tą tematyką.

Z ankiet przeprowadzonych podczas Forum wynika, że:

 • najtrudniejszą kwestią przy sporządzaniu analiz benchmarkingowych pod kątem strategicznym jest znalezienie odpowiedniej próby porównawczej transakcji / podmiotów, natomiast pod kątem technicznym – wybranie odpowiedniej metody do wyceny transakcji oraz wskaźnika rentowności,
 • najwięcej trudności sprawiają podatnikom i doradcom analizy dla transakcji finansowych – przy wycenie takich transakcji na potrzeby cen transferowych wykorzystują oni najczęściej dane zewnętrzne – komercyjne bazy danych czy też ogólnie dostępne i darmowe dane NBP, EBC, statystyki banków.

Głównymi tematami, wskazanymi przez uczestników jako tematy, którymi powinno zająć się Forum, są:

 • szczegółowe podejście do przygotowywania analiz dla specyficznych rodzajów transakcji (np. usługi agencyjne, transakcje kapitałowe, umowa konsorcjum, cash pooling i inne transakcje finansowe, refaktury, transakcje, w których cena została ustalona w drodze przetargu);
 • inne kwestie techniczne dotyczące przygotowywania analiz porównawczych (np. rozumienie kryterium dostępności danych porównawczych, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych, możliwość wykorzystania danych ofertowych, problemy z doborem odpowiedniej próby lub brak niepowiązanych podmiotów porównywalnych, zasadność odrzucania podmiotów ze stratą, minimalna liczebność próby, wybór punktu z przedziału, rozumienie pojęcia „aktualizacja analizy porównawczej", moment, na jaki należy sporządzić analizę porównawczą a lata uwzględnione w analizie);
 • możliwość objęcia analizą całego podmiotu bez przygotowywania analiz dla poszczególnych rodzajów transakcji;
 • możliwość wykorzystania wyceny rzeczoznawcy w analizie rynkowości transakcji;
 • wypracowanie safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej i zasad ich stosowania;
 • zagadnienia związane z analizami porównawczymi dla transakcji finansowych (np. częstotliwość aktualizacji benchmarków, możliwość wykorzystania zagregowanych danych udostępnianych np. przez NBP, korekty porównywalności, zasadność przeprowadzania analiz w oparciu o rating strony finansowanej);
 • konieczność wykorzystania do analiz porównawczych danych krajowych
 • zawartość opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi;
 • problemy ze rozumieniem niektórych elementów dokumentacji cen transferowych (opis metody kalkulacji dochodu (straty), opis przyjętej strategii gospodarczej, opis danych finansowych pozwalający na porównanie rozliczeń związanych z transakcją / innym zdarzeniem z danymi wynikającymi ze sprawozdania finansowego) oraz innych pojęć w zakresie przepisów o dokumentacji cen transferowych np. „transakcja jednego rodzaju", „wartość transakcji".

Jako preferowaną formę kolejnej edycji Forum uczestnicy wskazali spotkania i pracę w mniejszych grupach roboczych mających na celu wypracowanie rozwiązań i dobrych praktyk dla konkretnych problemów z zakresu cen transferowych.

źródło: Ministerstwo Finansów

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Brak zgody na dokonanie czynności na rzecz członka zarządu spółki nie powoduje nieważności czynności dokonanej na r… https://t.co/BjWsybo7j4
RB__Poland Nowe przepisy dotyczące magazynu call-off stock już obowiązują - Russell Bedford https://t.co/t0wGajH6KO
RB__Poland @PolskaPolicja Policja nie powinna pozwalać na komentarze bazujące na mowie nienawiści, a pod tymi dwoma wybiórczym… https://t.co/rMglFDjqmQ
RB__Poland Feedforward zamiast feedbacku – jak zwiększyć efektywność organizacji - Russell Bedford https://t.co/UYkn6qWxBx